Ogólnopolska konferencja naukowa „Wyzwania bezpieczeństwa cywilnego”.

prof. dr hab.inż. Stanisław Wincenciak, Prorektor Politechniki Warszawskiej

prof. nzw.dr hab. Zbigniew Król, Dziekan Wydziału Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej

prof. nzw. Dr hab. Anna Gołębiowska, Prodziekan ds. nauki Wydziału Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej

prof. Nzw. Dr hab. Marian Kowalewski, Wydział Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej
Cyberterroryzm i cyberprzestępczość zagrożeniem bezpieczeństwa społeczeństwa informacyjnego

Krzysztof Kwiatkowski, Prezes Najwyższej Izby Kontroli

prof. nzw. Dr hab. Anna Gołębiowska, Prodziekan ds. nauki Wydziału Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej
Poszanowanie prawa do wolności i bezpieczeństwa osobistego w Konstytucji Rp oraz w aktach prawa międzynarodowego

Tomasz Zdzikot, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji
Bezpieczeństwo dokumentów publicznych

kom.dr Tomasz Wróblewski
Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Białymstoku

płk prof. nzw. dr hab.Krzysztof Krakowski, Instytut Obronności, Wydział Zarządzania i Dowodzenia , Akademia Obrony Narodowej
Organizacje Społeczno-wychowawcze w kształtowaniu społecznego potencjału bezpieczeństwa.

prof.dr hab. Józef Janczak, Wydział Administracji i Nauk Społecznych, Politechnika Warszawska,
Wybrane systemy zarządzania bezpieczeństwem cywilnym w Polsce

dr Robert Zajdler, Wydział Administracji i Nauk Społecznych, Politechnika Warszawska,

prof. nzw. dr hab. inż. Janusz Zawiła-Niedźwiecki,
prof. nzw. dr hab. inż. Anna Kosieradzka
dr hab. inż. Katarzyna Rostek, Wydział Zarządzania Politechnika Warszawska

dr inż. Bolesław Kowalczyk, Wydział Administracji i Nauk Społecznych, Politechnika Warszawska,
Powiadomienie ludności o zagrożeniach

dr Thomas Gdesz Wyższa Szkoła Stosunków Międzynarodowych i Amerykanistyki,
Bezpieczeństwo w korpusie dyplomatycznym

mgr Agnieszka Woźniak
mgr Mariusz Pawlak
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa i Ochrony
Zagrożenia Bezpieczeństwa zdrowotnego w kontekście zarządzania kryzysowego.

wywiad z Arkadiuszem Czartoryskim, Przewodniczącym Sejmowej Komisji Administracji i Spraw Wwewnętrznych

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *