100 dni prezydenta Rafała Trzaskowskiego

2 marca mija dokładnie 100 dni od chwili, kiedy Rafał Trzaskowski został zaprzysiężony na prezydenta m.st. Warszawy.

– Sto dni to dużo czy mało? Sprawdźmy! – zachęca Rafał Trzaskowski, prezydent Warszawy. – Sto dni to znacznie mniej niż dziewięć miesięcy oczekiwania na upragnione dziecko, ale wystarczająco, aby zwiększyć budżet warszawskiego programu in vitro. To zdecydowanie za mało czasu na zbudowanie całej linii metra, ale w sam raz, aby zgodnie z planem prowadzić prace nad planem podziemnych połączeń w stolicy – tak prezydent rozpoczął podsumowanie swoich pierwszy stu dni.

100 dni prezydenta Rafała Trzaskowskiego
Fot. ŚWIECZAK

100 dni prezydenta Rafała Trzaskowskiego
Fot. ŚWIECZAK

WARSZAWA DLA UCZNIÓW

• Budujemy szkoły
Przyspieszyliśmy budowę szkół i przedszkoli. W tej chwili powstaje 15 nowych szkół podstawowych dla ponad 10 tys. uczniów. Za kilka dni podpiszemy umowy na budowę dwóch kolejnych. Istniejące szkoły rozbudowujemy. Na 12 największych modernizacji wydamy blisko 190 mln zł. Od początku kadencji oddaliśmy trzy przedszkola.
• Podwyżki dla nauczycieli
Wprowadzamy zapowiadane podwyżki dla nauczycieli – 250 zł dla stażystów z tytułem magistra i przygotowaniem pedagogicznym oraz 270 zł dla nauczycieli kontraktowych z tymi samymi kwalifikacjami. Podwyżki otrzymają też nauczyciele mianowani z najniższą płacą zasadniczą. W sumie: 9,6 tys. nauczycieli. W grudniu 2018 r. podnieśliśmy zarobki pracowników obsługi szkół.
• 100 zł rocznie dla stołecznych uczniów na kulturę i sport
Dzięki naszej decyzji w marcu 2019 r. dyrektorzy warszawskich szkół dostaną 15 mln zł na opłacenie udziału uczniów w wydarzeniach kulturalnych, naukowych, sportowych, odbywających się poza szkołą. Pieniądze będą dzielone na klasy – na każdego warszawskiego ucznia będzie przypadało 100 zł na rok.
• Dłużej działające świetlice
Już w 106 szkołach świetlice działają do godz. 18.00. Tylko w osiemnastu szkołach świetlice są otwarte do godz. 17.00. W nowym roku szkolnym podejmiemy decyzję o przedłużaniu czasu pracy w kolejnych świetlicach.
• Indywidualne doradztwo dla nastolatków
Zwiększyliśmy liczbę doradców i ich dyżurów. Organizujemy Warszawskie Dni Doradztwa Zawodowego w Pałacu Młodzieży.
• Przygotowujemy szkoły na podwójny rocznik
Przygotowaliśmy awaryjny plan na podwójny rocznik uczniów idących do szkół ponadpodstawowych. Wszystkim damy możliwość nauki: stworzyliśmy w warszawskich szkołach rekordowe 43 tys. miejsc.

• Pilotażowy program finansowania zajęć dodatkowych
W marcu 2019 r. rusza przygotowany na początku roku, pilotażowy projekt finansowania zajęć pozalekcyjnych dla warszawskich uczniów szkół podstawowych.

WARSZAWA DLA ZIELENI I POWIETRZA

• Drony dla Straży Miejskiej
Straż Miejska kupiła dwa specjalne drony do kontrolowania emisji z pieców. Maszyny już pracują i pomagają strażnikom skutecznie interweniować. Sfinalizowaliśmy zakup pięciu elektrycznych samochodów patrolowych dla eko-patrolu.
• Kompleksowy program wymiany pieców
Podwyższamy dotację do 12 tys. zł, upraszczamy wniosek i rozszerzamy zakres kosztów kwalifikowanych (dofinansowanie obejmie także prace projektowe). Przy obecnych cenach dofinansowanie wystarczy na sfinansowanie całości lub zdecydowanej większości kosztów wymiany pieca. W kolejnym etapie wprowadzimy dodatkowe uproszczenia: wnioski przez Internet i możliwość jednoczesnego wnioskowania o wsparcie zakupu paliwa ekologicznego.
• Zielone ulice
Zrealizowaliśmy projekt „Zielona ściana wzdłuż ul. Wawelskiej”: obsadzenie krzewami, bylinami, pnączami i kwiatami północnej strony ul. Wawelskiej na odcinku ponad 2,2 km. Rozpisaliśmy przetarg, który wyłoni projektanta aranżacji zieleni wzdłuż 24 warszawskich arterii (na oferty czekamy do 12 marca). Zmiany obejmą Białołękę, Bielany, Bemowo, Mokotów, Ochotę, Pragę-Południe, Rembertów, Ursus, Ursynów, Włochy i Żoliborz. Wcześniej zamówione projekty nowej aranżacji zieleni dla 42 ulic są już na ukończeniu. Docelowo, w ramach kompleksowego projektu „Zielone ulice Warszawy”, metamorfozę przejdzie 76 dużych warszawskich arterii.
• Rozbudowujemy Warszawski Indeks Powietrza
Ogłaszamy przetarg na zakup trzech referencyjnych stacji pomiarowych.

WARSZAWA DLA NAJMŁODSZYCH

• Bezpłatna opieka w żłobkach
Przygotowaliśmy i rozpoczęliśmy wcielanie w życie programu bezpłatnych żłobków. Od września 2019r. wszystkie miejsca w miejskich żłobkach (dziś 7800) będą bezpłatne. Wykupimy też co najmniej 4 tys. miejsc w żłobkach prywatnych. Równolegle przyspieszamy budowę nowych żłobków miejskich: tylko do końca lutego br. udało się oddać 580 nowych miejsc. Do końca roku powstanie kolejnych 375.
• Szczepienia przeciwko grypie dla dzieci
Przygotowaliśmy program szczepień przeciwko grypie dla dzieci w wieku żłobkowym i przedszkolnym.

Będzie gotowy na przełomie kwietnia/maja. Szczepienia ruszą jesienią, po uzyskaniu akceptacji Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji.
• Więcej pieniędzy na program in vitro
Zgodnie z zapowiedzią, rozszerzyliśmy warszawski program in vitro. Wysokość dofinansowania zabiegów wzrosła do 90%. Mamy na to 10,6 mln zł w tegorocznym budżecie miasta.

WARSZAWA DLA LEPSZEJ KOMUNIKACJI

• Metro i nowe trasy tramwajowe
Przyspieszamy budowę metra. Jeszcze w tym roku 2. linia będzie przewozić pasażerów na Targówek. Sprawdzamy możliwość jej przedłużenia na Ursus, analizujemy też budowę nowych przystanków na 1. linii metra (np. przy pl. Konstytucji) oraz kilka wariantów przebiegu 3. linii.
Budujemy nowe linie tramwajowe. Tramwaje Warszawskie wkrótce ogłoszą przetarg na realizację trasy od pętli Nowodwory w kierunku ul. Modlińskiej (Winnica). Mamy już decyzję środowiskową dla trasy na Wilanów, wkrótce zamówiony zostanie jej projekt budowlany. Postępują też prace nad linią na Gocław: jest decyzja środowiskowa, a przetarg na zamówienie projektu budowlanego wkrótce będzie ogłoszony. Tramwaje Warszawskie wykonały także studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe dla trasy na Służewiec Biurowy.
• Autobusy elektryczne dla Warszawy
Warszawa kupuje 130 autobusów elektrycznych. Autobusy będą korzystać ze specjalnych stacji ładowania. Właśnie zakończyliśmy budowę kolejnej, przy ul. Konwiktorskiej.

WARSZAWA DLA SENIORÓW

• Asystenci i więcej darmowych przejazdów taksówką dla powstańców warszawskich
Wyłoniliśmy w konkursie organizacje pozarządowe, której pracownicy będą osobistymi asystentami powstańców warszawskich. Zwiększyliśmy liczbę bezpłatnych przejazdów taksówką, z których mogą skorzystać powstańcy – do 10 miesięcznie.
• Wprowadzamy „Bilans 70- i 80-latka”
Opracowaliśmy program zdrowotny „Bilans 70- i 80- latka”. Pierwsze badania dla seniorów, opłacone przez miasto, będą dostępne od IV kw. 2019 r., po zakończeniu procedur w Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji.
• Rozwijamy opiekę długoterminową
Rozpoczęliśmy proces rozbudowy Stołecznego Centrum Opiekuńczo-Leczniczego (SCOL). Do końca roku rozbudujemy też DPS przy ul. Elekcyjnej, dodatkowe łóżka opieki długoterminowej zapewnimy w Centrum Alzheimera przy ul. Wilanowskiej. Część łóżek w SCOL będzie dostępna dla podopiecznych rodzin chcących skorzystać z miejskiego „urlopu wytchnieniowego”.

WARSZAWA DLA ZDROWIA

• Lepsza profilaktyka dentystyczna dla dzieci
Uruchamiamy program profilaktyczny „Sprawdź zęby po wakacjach”. 38 400 dzieci w wieku 3-18 lat, nieobjętych badaniami bilansowymi finansowanymi przez NFZ, weźmie udział w jednorazowym badaniu stanu zdrowia i higieny jamy ustnej. Wyniki badania będą przekazane rodzicom. W ramach programu dzieci skorzystają też z fluoryzacji.

WARSZAWA DLA KOBIET

• Bezpłatne szczepienia przeciwko wirusowi HPV
Przygotowaliśmy program szczepienia dziewczynek i chłopców w wieku 12 lat przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV) – profilaktyka przeciwko rakowi szyjki macicy. Szczepienia powinny zacząć się w II połowie 2019 r.
• Szczepienia przeciwko grypie dla kobiet w ciąży
W tym roku miasto zapłaci także za szczepienia przeciwko grypie dla kobiet w ciąży. W budżecie mamy na to 216 tys. zł.
• Opieka ginekologiczna bez klauzuli sumienia
Zagwarantowaliśmy, że w szpitalach, dla których m.st. Warszawa jest podmiotem tworzącym, tj. w szpitalach ginekologiczno-położniczych oraz w szpitalach posiadających odziały ginekologiczno-położnicze, dyżurują lekarze-ginekolodzy, którzy nie odmawiają udzielania świadczeń medycznych z powodu klauzuli sumienia.

WARSZAWA DLA KULTURY

• Ruszyła budowa Muzeum Sztuki Nowoczesnej na placu Defilad
Dzięki zwiększeniu budżetu projektu o 180 mln zł podpisaliśmy umowę z wykonawcą i wreszcie, po kilkunastu latach, rozpoczęliśmy budowę siedziby MSN. To pierwsza inwestycja, która zmieni okolice PKiN i stworzy nowe centrum Warszawy.
• Rozwijamy biblioteki i czytelnictwo
Utworzyliśmy Katalog Centralny Bibliotek Publicznych m.st. Warszawy, dzięki któremu łatwiej będzie można znaleźć i wypożyczyć wybraną książkę. 18 stron internetowych bibliotek dzielnicowych zastąpi jedna wspólna strona. W przyszłości Warszawska Karta Miejska stanie się wspólną kartą biblioteczną.

WARSZAWA DLA TWOJEGO BEZPIECZEŃSTWA

• Dofinansowaliśmy dodatkowe patrole policji
Z budżetu miasta opłacamy 160 tysięcy godzin pracy funkcjonariuszy (20 tysięcy służb ponadnormatywnych). Dodatkowe patrole skierowaliśmy m.in. na most Poniatowskiego i w inne miejsca Warszawy, wskazane przez mieszkańców.

WARSZAWA DLA MIESZKAŃCÓW

• Budujemy nowe mieszkania miejskie
Mamy już rozpoczęte inwestycje z 1251 mieszkaniami, kolejnych 680 jest w przygotowaniu. Rozpoczęliśmy przygotowania do przekazania nowych działek pod miejskie budownictwo mieszkaniowe. Nowe mieszkania będą powstawały na terenach dobrze skomunikowanych. W tej chwili prowadzimy konsultacje urbanistyczne w rejonie ulicy Szwedzkiej oraz w rejonie Starych Świdrów.

• Remontujemy stare kamienice i pustostany
Przyspieszamy remonty pustostanów i podnoszenie standardu mieszkań komunalnych. W tym roku wydamy na ten cel ok. 150 mln zł, zgodnie z zapowiedzią złożoną w programie.
• Tworzymy centra lokalne
Dobiega końca budowa centrum lokalnego na Żoliborzu w rejonie pl. Grunwaldzkiego. Zakończyliśmy I etap realizacji centrum lokalnego w Falenicy (Wawer). Wyremontowaliśmy lokale użytkowe przy pl. Hallera (centrum lokalne na Pradze-Północ), w których będą działać różne usługi dla mieszkańców: cukiernia, pracownia ceramiczna, krawiecka, centrum rozrywki dla rodzin.
• Nowe studium zagospodarowania przestrzennego
Przyspieszyliśmy prace nad nową konstytucją planistyczną Warszawy – Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. W ostatnich miesiącach pytaliśmy mieszkanki i mieszkańców Warszawy o ich potrzeby: zebraliśmy 6000 wniosków i prawie 9000 opinii. Na jesieni 2019r. przedstawimy scenariusze rozwoju przestrzennego Warszawy.

WARSZAWA DIALOGU

• Deklaracja LGBT+
Po konsultacjach z organizacjami pozarządowymi prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski podpisał Deklaracje LGBT +. To klarowny sygnał: zero tolerancji dla nienawiści i dyskryminacji w przestrzeni publicznej.
• Większe wsparcie dla organizacji pozarządowych
Podwyższyliśmy wsparcie dla organizacji pozarządowych, przeznaczone na remonty ich siedzib oraz na tworzenie nowoczesnych stron WWW i promocję działalności w sieci.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *