Archives

Categories

Co dalej z noCo dalej z nowelizacją ustawy o lasach? Konferencja prasowa parlamentarnego zespołu ds. ochrony Puszczy Białowieskiej i innych terenów cennych przyrodniczo.welizacją ustawy o lasach? Konferencja prasowa parlamentarnego zespołu ds. ochrony Puszczy Białowieskiej i innych terenów cennych przyrodniczo.Konferencja prasowa Poseł Michał Szczerba, Dariusz Joński i Marzena Okła-Drewnowicz przed Ministerstwem Zdrowia.