22 lata Polskiego Lobby Przemysłowego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego

21 marca 2015 roku w Instytucie Technicznym Wojsk Lotniczych w Warszawie odbyła się uroczystość dwudziestej drugiej rocznicy powstania Polskiego Lobby Przemysłowego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego.

22 lata Polskiego Lobby Przemysłowego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego fot. ŚWIECZAK

prof. dr hab. Ryszard Szczepanik
Dyrektor Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych
prof. nadzw. dr hab. Paweł Soroka
22 lata Polskiego Lobby Przemysłowego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego
fot. ŚWIECZAK

22 lata Polskiego Lobby Przemysłowego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego fot. ŚWIECZAK

22 lata Polskiego Lobby Przemysłowego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego
fot. ŚWIECZAK

22 lata Polskiego Lobby Przemysłowego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego fot. ŚWIECZAK

22 lata Polskiego Lobby Przemysłowego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego
fot. ŚWIECZAK

W jubileuszu udział wzięli:

–  Doradca Prezydenta RP Jan Lityński,
– Doradca Ministra Obrony Narodowej dr Janusz Onyszkiewicz
–  Szef Inspektoratu Implementacji Innowacyjnych Technologii Obronnych MON płk Marek Malawski
– posłowie na Sejm RP – Jerzy Polaczek i prof. Jerzy Żyżyński,
– prezesi przedsiębiorstw i firm,
–  dyrektorzy instytutów,
– prezesi i działacze organizacji społecznych i stowarzyszeń,
– przedstawiciele Wojska Polskiego,
– pracownicy naukowi
–  działacze związków zawodowych współpracujących z PLP
– dziennikarze.

22 lata Polskiego Lobby Przemysłowego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego fot. ŚWIECZAK

22 lata Polskiego Lobby Przemysłowego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego
fot. ŚWIECZAK

22 lata Polskiego Lobby Przemysłowego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego fot. ŚWIECZAK

Witold St.Michałowski
prof. Bohdan Maciej Żakiewicz
22 lata Polskiego Lobby Przemysłowego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego
fot. ŚWIECZAK

22 lata Polskiego Lobby Przemysłowego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego fot. ŚWIECZAK

22 lata Polskiego Lobby Przemysłowego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego
fot. ŚWIECZAK

22 lata Polskiego Lobby Przemysłowego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego fot. ŚWIECZAK

dr Janusz Onyszkiewicz
Doradca Ministra Obrony Narodowej
22 lata Polskiego Lobby Przemysłowego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego
fot. ŚWIECZAK

22 lata Polskiego Lobby Przemysłowego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego fot. ŚWIECZAK

22 lata Polskiego Lobby Przemysłowego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego
fot. ŚWIECZAK

22 lata Polskiego Lobby Przemysłowego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego fot. ŚWIECZAK

22 lata Polskiego Lobby Przemysłowego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego
fot. ŚWIECZAK

22 lata Polskiego Lobby Przemysłowego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego fot. ŚWIECZAK

22 lata Polskiego Lobby Przemysłowego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego
fot. ŚWIECZAK

22 lata Polskiego Lobby Przemysłowego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego fot. ŚWIECZAK

płk Marek Malawski
Szef Inspektoratu Implementacji Innowacyjnych Technologii Obronnych MON
22 lata Polskiego Lobby Przemysłowego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego
fot. ŚWIECZAK

Gości powitał Koordynator PLP prof. nadzw. dr hab. Paweł Soroka, przedstawiając dokonania Polskiego Lobby Przemysłowego w okresie od marca 2014 roku do marca 2015 roku. Jego wystąpienie poprzedziła prezentacja multimedialna przedstawiająca sylwetkę Patrona PLP Eugeniusza Kwiatkowskiego – wybitnego polityka gospodarczego i męża stanu, budowniczego Gdyni i Centralnego Okręgu Przemysłowego oraz wystąpienie prof. dr hab. Ryszarda Szczepanika – Dyrektor Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych, który przedstawił działalność i dokonania swojego Instytutu.

22 lata Polskiego Lobby Przemysłowego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego fot. ŚWIECZAK

prof. dr hab. Ryszard Szczepanik
prof. nadzw. dr hab. Paweł Soroka
22 lata Polskiego Lobby Przemysłowego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego
fot. ŚWIECZAK

22 lata Polskiego Lobby Przemysłowego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego fot. ŚWIECZAK

prof. dr hab. Ryszard Szczepanik
prof. nadzw. dr hab. Paweł Soroka
22 lata Polskiego Lobby Przemysłowego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego
fot. ŚWIECZAK

22 lata Polskiego Lobby Przemysłowego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego fot. ŚWIECZAK

prof. dr hab. Ryszard Szczepanik
22 lata Polskiego Lobby Przemysłowego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego
fot. ŚWIECZAK

22 lata Polskiego Lobby Przemysłowego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego fot. ŚWIECZAK

prof. nadzw. dr hab. Paweł Soroka
22 lata Polskiego Lobby Przemysłowego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego
fot. ŚWIECZAK

22 lata Polskiego Lobby Przemysłowego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego fot. ŚWIECZAK

prof. nadzw. dr hab. Paweł Soroka
22 lata Polskiego Lobby Przemysłowego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego
fot. ŚWIECZAK

22 lata Polskiego Lobby Przemysłowego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego fot. ŚWIECZAK

22 lata Polskiego Lobby Przemysłowego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego
fot. ŚWIECZAK

22 lata Polskiego Lobby Przemysłowego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego fot. ŚWIECZAK

22 lata Polskiego Lobby Przemysłowego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego
fot. ŚWIECZAK

22 lata Polskiego Lobby Przemysłowego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego fot. ŚWIECZAK

22 lata Polskiego Lobby Przemysłowego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego
fot. ŚWIECZAK

22 lata Polskiego Lobby Przemysłowego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego fot. ŚWIECZAK

22 lata Polskiego Lobby Przemysłowego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego
fot. ŚWIECZAK

Najważniejszą częścią uroczystości XXII-lecia PLP było wręczenie po raz trzeci przyznanych Wyróżnień Honorowych Polskiego Lobby Przemysłowego pt. „Bene Meritus pro Industria Poloniae” (Dobrze Zasłużony dla Polskiego Przemysłu). Kapituła w składzie: prof. nadzw. dr inż. Tadeusz Gałązka ( przewodniczący ), prof. dr hab. Andrzej Janicki, mgr Kazimierz Łasiewicki, płk w st. spocz. mgr inż. Jerzy Kade, inż. Zygmunt Dębiński i Marek Łukaniuk – spośród kandydatów zgłoszonych przez stowarzyszenia, placówki naukowe i związki zawodowe – uwzględniając wcześniej ustalone niżej wymienione kryteria wyboru osób zasługujących na Honorowe Wyróżnienie PLP:

– całokształt dorobku zawodowego,

– znaczące dokonania w działalności przemysłowo-gospodarczej,

– osiągnięcia naukowe wdrożone do praktyki przemysłowej,

oraz ich znaczenie dla społeczeństwa i gospodarki narodowej, podjęła decyzje o przyznaniu w tym roku Honorowego Wyróżnienia Bene Meritus pro Industria Poloniae następującym osobom:

 • Dr inż. Józefowi Jakubczykowi – wieloletniemu Prezesowi Centrum Techniki Morskiej S.A. w Gdyni, obecnie Doradcy Prezesa CTM S.A., którego kandydaturę zgłosiła Rada Budowy Okrętów.
  Dr inż. Józef Jakubczyk 22 lata Polskiego Lobby Przemysłowego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego

  Dr inż. Józef Jakubczyk
  22 lata Polskiego Lobby Przemysłowego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego

   

 • Mgr inż. Zdzisławowi Juchaczowi -Prezesowi Wojskowych Zakładów Uzbrojenia S.A.w Grudziądzu., którego kandydaturę zgłosił Związek Zawodowy Sektora Obronnego.

  Mgr inż. Zdzisław Juchacz 22 lata Polskiego Lobby Przemysłowego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego

  Mgr inż. Zdzisław Juchacz
  22 lata Polskiego Lobby Przemysłowego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego

 • Prof. dr hab. inż. Jerzemu Klamce, przez całe życie zawodowe związanego z branżą polskiej elektroniki profesjonalnej, którego kandydaturę zgłosił Oddział Elektroniki, Informatyki, Telekomunikacji Stowarzyszenia Elektryków Polskich.

  Prof. dr hab. inż. Jerzy Klamka 22 lata Polskiego Lobby Przemysłowego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego

  Prof. dr hab. inż. Jerzy Klamka
  22 lata Polskiego Lobby Przemysłowego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego

 • Mgr inż. Mieczysławowi Majewskiemu – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej PZL Świdnik S.A., do niedawna przez wiele lat jego Prezesowi, którego kandydaturę zgłosił Zarząd Krajowy Związku Zawodowego Inżynierów i Techników wraz ze Stowarzyszeniem Inżynierów i Techników Mechaników Polskich – Oddział w Lublinie.

  22 lata Polskiego Lobby Przemysłowego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego

  22 lata Polskiego Lobby Przemysłowego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego

 • Gen. dyw. w st. spocz. prof. dr hab. inż. Jerzemu Modrzewskiemu – byłemu wiceministrowi Ministerstwa Przemysłu i Handlu, członkowi Honorowemu Rady Naukowej Wojskowego Instytutu Technicznego Uzbrojenia, którego kandydaturę zgłosiło Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich.

  22 lata Polskiego Lobby Przemysłowego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego

  22 lata Polskiego Lobby Przemysłowego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego

 • Prof. nadzw. dr hab. inż. Tadeuszowi Pawłowskiemu – Dyrektorowi Przemysłowego Instytutu Maszyn Rolniczych w Poznaniu, którego kandydaturę zgłosiła Naczelna Organizacja Techniczna – Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych.
  22 lata Polskiego Lobby Przemysłowego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego

  22 lata Polskiego Lobby Przemysłowego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego

  22 lata Polskiego Lobby Przemysłowego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego

  22 lata Polskiego Lobby Przemysłowego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego

 • Prof. dr inż. Zbigniewowi Puzewiczowi- pracownikowi naukowemu Wojskowej Akademii Technicznej, przewodniczącemu Rady Nadzorczej Centrum Rozwojowo-Wdrożeniowego TELESYSTEM-MESKO Sp. z o.o., którego kandydaturę zgłosił Instytut Optoelektroniki Wojskowej Akademii Technicznej.

  22 lata Polskiego Lobby Przemysłowego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego

  22 lata Polskiego Lobby Przemysłowego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego

 • Prof. dr hab. Ryszardowi Szczepanikowi – Dyrektorowi Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych, którego kandydaturę zgłosiło Towarzystwo Polskich Inżynierów Lotnictwa SIMP.

  22 lata Polskiego Lobby Przemysłowego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego

  22 lata Polskiego Lobby Przemysłowego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego

Przewodniczący Kapituły prof. dr inż. Tadeusz Gałązka i uczestniczący w jubileuszu PLP Doradca Prezydenta RP Jan Lityński, Doradca Ministra Obrony Narodowej dr Janusz Onyszkiewicz oraz płk Marek Malawski – Szef Inspektoratu Implementacji Innowacyjnych Technologii Obronnych MON, w obecności przedstawicieli instytucji nominujących do Wyróżnienia, wręczyli tegorocznym laureatom wygrawerowane w brązie tablice.

22 lata Polskiego Lobby Przemysłowego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego fot. ŚWIECZAK

22 lata Polskiego Lobby Przemysłowego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego
fot. ŚWIECZAK

Warto przypomnieć, iż po raz pierwszy Honorowe Wyróżnienia PLP Bene Meritus pro Industria Poloniae przyznano w 2013 roku pośmiertnie następującym osobom: prof. Janowi Czochralskiemu, prof. Januszowi Groszkowskiemu, gen. dr Tadeuszowi Jauerowi, gen. prof. Sylwestrowi Kaliskiemu, inż. Marianowi Migdalskiemu, inż. Tadeuszowi Sendzimirowi i prof. Tadeuszowi Sołtykowi

22 lata Polskiego Lobby Przemysłowego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego

22 lata Polskiego Lobby Przemysłowego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego

22 lata Polskiego Lobby Przemysłowego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego fot. ŚWIECZAK

Dr inż. Józef Jakubczyk
22 lata Polskiego Lobby Przemysłowego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego
fot. ŚWIECZAK

22 lata Polskiego Lobby Przemysłowego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego fot. ŚWIECZAK

22 lata Polskiego Lobby Przemysłowego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego
fot. ŚWIECZAK

22 lata Polskiego Lobby Przemysłowego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego fot. ŚWIECZAK

•Prof. dr hab. inż. Jerzy Klamka
22 lata Polskiego Lobby Przemysłowego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego
fot. ŚWIECZAK

22 lata Polskiego Lobby Przemysłowego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego fot. ŚWIECZAK

Mgr inż. Mieczysław Majewski
22 lata Polskiego Lobby Przemysłowego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego
fot. ŚWIECZAK

22 lata Polskiego Lobby Przemysłowego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego fot. ŚWIECZAK

22 lata Polskiego Lobby Przemysłowego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego
fot. ŚWIECZAK

22 lata Polskiego Lobby Przemysłowego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego fot. ŚWIECZAK

22 lata Polskiego Lobby Przemysłowego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego
fot. ŚWIECZAK

22 lata Polskiego Lobby Przemysłowego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego fot. ŚWIECZAK

22 lata Polskiego Lobby Przemysłowego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego
fot. ŚWIECZAK

22 lata Polskiego Lobby Przemysłowego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego fot. ŚWIECZAK

22 lata Polskiego Lobby Przemysłowego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego
fot. ŚWIECZAK

22 lata Polskiego Lobby Przemysłowego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego fot. ŚWIECZAK

22 lata Polskiego Lobby Przemysłowego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego
fot. ŚWIECZAK

22 lata Polskiego Lobby Przemysłowego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego fot. ŚWIECZAK

22 lata Polskiego Lobby Przemysłowego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego
fot. ŚWIECZAK

22 lata Polskiego Lobby Przemysłowego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego fot. ŚWIECZAK

22 lata Polskiego Lobby Przemysłowego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego
fot. ŚWIECZAK

22 lata Polskiego Lobby Przemysłowego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego fot. ŚWIECZAK

prof. dr hab. Ryszard Szczepanik Dyrektor Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych
22 lata Polskiego Lobby Przemysłowego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego
fot. ŚWIECZAK

22 lata Polskiego Lobby Przemysłowego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego fot. ŚWIECZAK

prof. dr hab. Ryszard Szczepanik Dyrektor Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych
22 lata Polskiego Lobby Przemysłowego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego
fot. ŚWIECZAK

22 lata Polskiego Lobby Przemysłowego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego fot. ŚWIECZAK

22 lata Polskiego Lobby Przemysłowego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego
fot. ŚWIECZAK

22 lata Polskiego Lobby Przemysłowego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego fot. ŚWIECZAK

22 lata Polskiego Lobby Przemysłowego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego
fot. ŚWIECZAK

22 lata Polskiego Lobby Przemysłowego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego fot. ŚWIECZAK

dr Janusz Onyszkiewicz
Doradca Ministra Obrony Narodowej
22 lata Polskiego Lobby Przemysłowego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego
fot. ŚWIECZAK

22 lata Polskiego Lobby Przemysłowego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego fot. ŚWIECZAK

22 lata Polskiego Lobby Przemysłowego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego
fot. ŚWIECZAK

22 lata Polskiego Lobby Przemysłowego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego fot. ŚWIECZAK

22 lata Polskiego Lobby Przemysłowego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego
fot. ŚWIECZAK

22 lata Polskiego Lobby Przemysłowego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego fot. ŚWIECZAK

22 lata Polskiego Lobby Przemysłowego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego
fot. ŚWIECZAK

22 lata Polskiego Lobby Przemysłowego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego fot. ŚWIECZAK

prof. nadzw. dr hab. Paweł Soroka
22 lata Polskiego Lobby Przemysłowego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego
fot. ŚWIECZAK

22 lata Polskiego Lobby Przemysłowego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego fot. ŚWIECZAK

22 lata Polskiego Lobby Przemysłowego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego
fot. ŚWIECZAK


W kolejnym punkcie uroczystości 22-lecia PLP Wiesław Żółtkowski – współautor ( pozostali autorzy to Andrzej Karpiński, Stanisław Paradysz i Paweł Soroka) książek „Jak powstawały i jak upadały zakłady przemysłowe w Polsce” oraz znajdującej się w druku pt. „Od uprzemysłowienia w PRL do deindustrializacji” przedstawił syntetycznie główne zawarte w nich wnioski.

Po nim wystąpił prof. dr hab. Mirosław Sułek z Uniwersytetu Warszawskiego, który za pomocą narzędzi nowej dziedziny wiedzy – potęgometrii, ukazał międzynarodową pozycję Polski. Uroczystość wzbogaciła, zademonstrowana przez przedstawicieli starostwa w Zduńskiej Woli, prezentacja poświęcona budowie portu multimodalnego, łączącego magistralę węglową Śląsk-Port Gdynia z pobliską autostradą ekspresową S8. Na zakończenie części programowej dr Stanisław Lipski przedstawił prezentację na temat polskiego grafenu.

22 lata Polskiego Lobby Przemysłowego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego fot. ŚWIECZAK

22 lata Polskiego Lobby Przemysłowego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego
fot. ŚWIECZAK

prof. Paweł Soroka otrzymał od gen bryg. pil. Romana Harmozy przewodniczącego Klubu Generałów WP list z podziękowaniami oraz ryngraf z okazji 22 rocznicy powstania PLP.

22 lata Polskiego Lobby Przemysłowego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego fot. ŚWIECZAK

22 lata Polskiego Lobby Przemysłowego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego
fot. ŚWIECZAK

22 lata Polskiego Lobby Przemysłowego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego fot. ŚWIECZAK

22 lata Polskiego Lobby Przemysłowego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego
fot. ŚWIECZAK

22 lata Polskiego Lobby Przemysłowego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego fot. ŚWIECZAK

22 lata Polskiego Lobby Przemysłowego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego
fot. ŚWIECZAK

22 lata Polskiego Lobby Przemysłowego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego fot. ŚWIECZAK

22 lata Polskiego Lobby Przemysłowego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego
fot. ŚWIECZAK

22 lata Polskiego Lobby Przemysłowego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego fot. ŚWIECZAK

prof. nadzw. dr hab. Paweł Soroka
22 lata Polskiego Lobby Przemysłowego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego
fot. ŚWIECZAK

22 lata Polskiego Lobby Przemysłowego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego fot. ŚWIECZAK

22 lata Polskiego Lobby Przemysłowego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego
fot. ŚWIECZAK

22 lata Polskiego Lobby Przemysłowego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego fot. ŚWIECZAK

22 lata Polskiego Lobby Przemysłowego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego
fot. ŚWIECZAK

22 lata Polskiego Lobby Przemysłowego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego fot. ŚWIECZAK

22 lata Polskiego Lobby Przemysłowego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego
fot. ŚWIECZAK

22 lata Polskiego Lobby Przemysłowego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego fot. ŚWIECZAK

22 lata Polskiego Lobby Przemysłowego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego
fot. ŚWIECZAK

22 lata Polskiego Lobby Przemysłowego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego fot. ŚWIECZAK

22 lata Polskiego Lobby Przemysłowego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego
fot. ŚWIECZAK

22 lata Polskiego Lobby Przemysłowego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego fot. ŚWIECZAK

22 lata Polskiego Lobby Przemysłowego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego
fot. ŚWIECZAK

22 lata Polskiego Lobby Przemysłowego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego fot. ŚWIECZAK

22 lata Polskiego Lobby Przemysłowego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego
fot. ŚWIECZAK

22 lata Polskiego Lobby Przemysłowego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego fot. ŚWIECZAK

22 lata Polskiego Lobby Przemysłowego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego
fot. ŚWIECZAK

22 lata Polskiego Lobby Przemysłowego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego fot. ŚWIECZAK

22 lata Polskiego Lobby Przemysłowego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego
fot. ŚWIECZAK

22 lata Polskiego Lobby Przemysłowego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego fot. ŚWIECZAK

Witold St.Michałowski
prof. nadzw. dr hab. Paweł Soroka
22 lata Polskiego Lobby Przemysłowego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego
fot. ŚWIECZAK

22 lata Polskiego Lobby Przemysłowego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego fot. ŚWIECZAK

22 lata Polskiego Lobby Przemysłowego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego
fot. ŚWIECZAK

22 lata Polskiego Lobby Przemysłowego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego fot. ŚWIECZAK

22 lata Polskiego Lobby Przemysłowego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego
fot. ŚWIECZAK

22 lata Polskiego Lobby Przemysłowego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego fot. ŚWIECZAK

prof. Bohdan Maciej Żakiewicz
22 lata Polskiego Lobby Przemysłowego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego
fot. ŚWIECZAK

22 lata Polskiego Lobby Przemysłowego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego fot. ŚWIECZAK

22 lata Polskiego Lobby Przemysłowego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego
fot. ŚWIECZAK

Ponadto uczestnicy uroczystości otrzymali kolejny rocznik Polskiego Lobby Przemysłowego – publikację nr 26, zawierającą opinie, opracowania i stanowiska PLP z roku ubiegłego i początku 2015 roku.

Warto dodać, iż całą imprezę filmowały dwie ekipy telewizji internetowych: PRESS WARSZAWA i Telewizji Internetowej INTERWIZJA z Białej Podlaskiej.

Uroczystość zamknęła część nieoficjalna, przy stole szwedzkim, podczas której udzielano wywiadów, wymieniano poglądy oraz nawiązywano kontakty i nowe znajomości.

22 lata Polskiego Lobby Przemysłowego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego fot. ŚWIECZAK

prof. nadzw. dr hab. Paweł Soroka
płk Marek Malawski
Szef Inspektoratu Implementacji Innowacyjnych Technologii Obronnych MON
22 lata Polskiego Lobby Przemysłowego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego
fot. ŚWIECZAK

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *