25-lecie systemu wsparcia osób niepełnosprawnych

Powitanie i wystąpienie minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbiety Rafalskiej

Wystąpienie Ministra Zdrowia Konstantego Radziwiłła

– Środowisko osób niepełnosprawnych jest zainteresowane zmianami, które pozwolą im na pełne uczestnictwo w życiu społecznym i zawodowym – mówiła minister Rafalska. Zawiera się w tym m.in. możliwość znalezienia zatrudnienia nie tylko na zamkniętym rynku, w jednym z zakładów pracy chronionej, ale także na otwartym rynku pracy. – Dostrzegamy problem, że bezrobocie wśród osób niepełnosprawnych maleje znacznie wolniej, niż w pozostałych grupach. Jednak problem niepełnosprawnych pracowników to nie tylko dostępność zakładów pracy chronionej, warsztatów terapii zajęciowej czy barier architektonicznych, ale także zagadnienia związane z edukacją, zaspokajaniem potrzeb zdrowotnych czy wyposażenia w sprzęt rehabilitacyjny. Tu właśnie niezbędna jest współpraca międzyresortowa.

Krzysztof Michalkiewicz, pełnomocnik rządu do spraw osób niepełnosprawnych odczytuje list od Marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego

Podczas konferencji jubileuszowej minister Elżbieta Rafalska i sekretarz stanu Krzysztof Michałkiewicz wręczyli Odznaki Honorowe „Primus in Agendo”, za aktywną, pełną zaangażowania i oddania postawę, najciekawsze i najbardziej wartościowe inicjatywy, nowatorskie osiągnięcia oraz innowacyjne projekty.

Medalami i dyplomami wyróżnieni zostali także długoletni pracownicy Biura Pełnomocnika Rządu ds. osób Niepełnosprawnych.

Nagrodzono także wybranych w plebiscycie Liderów 25-lecia – tych, których działania, pomysły i inicjatywy szczególnie przyczyniły się do rozwoju systemu wsparcia Osób Niepełnosprawnych w Polsce. Nagrody honorowe wręczono w kategoriach: Dostępność, Edukacja, Sport, Pracodawca i Kultura.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *