75 posiedzenie Senatu RP IX kadencji

75 posiedzenie Senatu RP IX kadencji

Ustawa o wypowiedzeniu Umowy między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Republiką Finlandii o ochronie prawnej i pomocy prawnej w sprawach cywilnych, rodzinnych i karnych, podpisanej w Helsinkach dnia 27 maja 1980 r.

Ustawa o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Danii w sprawie projektu Baltic Pipe, podpisanej w Katowicach dnia 11 grudnia 2018 r.

Ustawa o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych

Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks karny wykonawczy oraz ustawy – Kodeks postępowania karnego
Senat w dniu 21 marca 2019 r. przyjął ustawę z dnia 21 lutego 2019 r. bez poprawek

Ustawa o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami

Ustawa o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych
Senat w dniu 21 marca 2019 r. wprowadził poprawki (7) do ustawy

Ustawa o ustanowieniu Święta Chrztu Polski

Ustawa o zmianie ustawy o transporcie drogowym

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych

75 posiedzenie Senatu RP IX kadencji
Fot. ŚWIECZAK

75 posiedzenie Senatu RP IX kadencji
Fot. ŚWIECZAK

75 posiedzenie Senatu RP IX kadencji
Fot. ŚWIECZAK

75 posiedzenie Senatu RP IX kadencji
Fot. ŚWIECZAK

75 posiedzenie Senatu RP IX kadencji
Fot. ŚWIECZAK

75 posiedzenie Senatu RP IX kadencji
Fot. ŚWIECZAK

75 posiedzenie Senatu RP IX kadencji
Fot. ŚWIECZAK

Ustawa o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Danii w sprawie projektu Baltic Pipe, podpisanej w Katowicach dnia 11 grudnia 2018 r.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *