Aktywna Warszawa w latach 2014-22 Inwestycje infrastrukturalne w stołecznym sporcie

W ratuszu 12 listopada 2014r. odbyło się spotkanie dotyczące inwestycji infrastrukturalnych w stołecznym sporcie, planowanym na lata 2015-2022 .

W spotkaniu udział wzięli:
Hanna Gronkiewicz-Waltz – Prezydent m.st. Warszawy,
Janusz Samel – dyrektor Biura Sportu i Rekreacji Urzędu m.st. Warszawy.

Aktywna Warszawa w latach 2014-22 Inwestycje infrastrukturalne w stołecznym sporcie  fot. ŚWIECZAK

Aktywna Warszawa w latach 2014-22 Inwestycje infrastrukturalne w stołecznym sporcie
fot. ŚWIECZAK

Aktywna Warszawa w latach 2014-22 Inwestycje infrastrukturalne w stołecznym sporcie  fot. ŚWIECZAK

Aktywna Warszawa w latach 2014-22 Inwestycje infrastrukturalne w stołecznym sporcie
fot. ŚWIECZAK

Aktywna Warszawa w latach 2014-22 Inwestycje infrastrukturalne w stołecznym sporcie  fot. ŚWIECZAK

Aktywna Warszawa w latach 2014-22 Inwestycje infrastrukturalne w stołecznym sporcie
fot. ŚWIECZAK

Aktywna Warszawa w latach 2014-22 Inwestycje infrastrukturalne w stołecznym sporcie  fot. ŚWIECZAK

Aktywna Warszawa w latach 2014-22 Inwestycje infrastrukturalne w stołecznym sporcie
fot. ŚWIECZAK

Aktywna Warszawa w latach 2014-22 Inwestycje infrastrukturalne w stołecznym sporcie  fot. ŚWIECZAK

Aktywna Warszawa w latach 2014-22 Inwestycje infrastrukturalne w stołecznym sporcie
fot. ŚWIECZAK

Aktywna Warszawa w latach 2014-22 Inwestycje infrastrukturalne w stołecznym sporcie  fot. ŚWIECZAK

Aktywna Warszawa w latach 2014-22 Inwestycje infrastrukturalne w stołecznym sporcie
fot. ŚWIECZAK

 

Sezonowe lodowisko na Rynku Starego Miasta
Już od soboty, 5 grudnia, na Rynku Starego Miasta funkcjonować będzie sezonowe lodowisko rekreacyjne przeznaczone do jazdy figurowej na łyżwach. Ślizgawka w kształcie pierścienia, otaczającego centralnie pomnik Warszawskiej Syrenki, będzie miała powierzchnię blisko 600 m2. Budowie odkrytego, demontowalnego lodowiska towarzyszył będzie montaż infrastruktury dodatkowej: budynku wypożyczalni łyżew, garażu z rolbą, punktów gastronomicznych, toalety oraz szafek na zmianę obuwia.

Ośrodek Polonia (ul. Konwiktorska 6, Śródmieście)
Obiekt przy ul. Konwiktorskiej przejdzie kompleksową modernizację hali basenowej wraz z podbaseniem oraz zapleczem szatniowo-sanitarnym. Dodatkowo prace remontowe zostaną przeprowadzone w sali gimnastycznej wraz z zapleczem sportowym.

Modernizacji poddane zostaną również piłkarskie części obiektu. Kompleksowemu liftingowi poddane zostanie boisko boczne ze sztuczna nawierzchnią – dostosowane do wymogów PZPN. Do bocznego boiska dobudowany zostanie budynek szatniowo-sanitarny, dodatkowo zagospodarowany zostanie teren wokół, a także zamontowane zostaną nowe trybuny.

Duży remont przejdą również żelbetowe elementy trybun boiska głównego. Planowana jest również budowa nowego budynku z przeznaczeniem na zaplecze administracyjne,
socjalne i sanitarne wraz z zagospodarowaniem terenu.

Koszt planowanych prac to blisko 9 milionów złotych.

Ośrodek Całoroczny Stok Narciarski „Szczęśliwice” (ul. Drawska 22, Ochota)
Całoroczny Stok Narciarski przejdzie kompleksową rozbudowę infrastruktury sportowej. Wybudowany zostanie nowy stok narciarski do nauki jazdy, stok do snowboardu, stok saneczkowy.

Ośrodek Moczydło (ul. Górczewska 69/73, Wola)
Na największej, stołecznej, odkrytej pływalni oba baseny poddane zostaną modernizacjom. Basen rekreacyjny oraz sportowy zyskają zbiorniki przelewowe oraz niezbędną instalację technologiczną. Przebudowie obiektu towarzyszyć rewaloryzacja terenu.

Główny budynek ośrodka zostanie poddany liftingowi, a także wykonany zostanie remont maszynowi.

Zrealizowana zostanie również modernizacja lodowiska wraz z budową hali przykrywającej boisko sportowo-rekreacyjne „Syrenka”.

Koszt planowanych prac to ponad 10 milionów złotych.

Ośrodek Jutrzenka (ul. Rozbrat 5, Śródmieście)
Ze skateparku Jutrzenka w 2012 roku skorzystało blisko 12 i pół tysiąca miłośników sportów ekstremalnych. W 2013 roku było ich już ponad 15 tysięcy. Aby zapewnić dogodne warunki do uprawiania sportu również zimą. Obiekt zostanie zabudowany całoroczną halą wraz z urządzeniami do uprawiania sportów freestylowych.

Koszt planowanych prac to 5 milionów złotych.

Ośrodek Solec (ul. Solec 71, Śródmieście)
W celu zwiększenia atrakcyjności ośrodka oraz umożliwieniu uprawiania sportów również w czasie niekorzystnych warunków atmosferycznych dwa korty tenisowe położone na terenie ośrodka zostaną przykryte halą pneumatyczną.

Dodatkowo w ośrodku przeprowadzona zostanie kompleksowa modernizacja infrastruktury zewnętrznej m.in.:  korty tenisowe, boisko do koszykówki, bocce, plac zabaw dla dzieci oraz ciągi piesze wraz z zagospodarowaniem zieleni.

Koszt planowanych prac to 2 miliony złotych.

Ośrodek Rozbrat (ul. Rozbrat 26, Śródmieście)
W głównej siedzibie Stołecznego Centrum Sportu Aktywna Warszawa, w której znajduje się kryta pływalnia oraz sala gimnastyczna, przeprowadzony zostanie remont dwóch parkingów znajdujących się od strony ul. Rozbrat.

Koszt planowanych prac to 500 tysięcy złotych.

Ośrodek Stegny (ul. Inspektowa 1, Mokotów)
Sukcesy naszych panczenistów, na tegorocznej zimowej olimpiadzie w Soczi przyczyniły się do podjęcia przez władze Warszawy i Ministerstwo Sportu i Turystyki decyzji o zadaszeniu obiektu na warszawskim Mokotowie.

Koncepcja modernizacji Toru Łyżwiarskiego Stegny, zlokalizowanego przy ul. Inspektowej, zakłada budowę całorocznej hali przykrywającej istniejący tor łyżwiarski i dwie płyty lodowisk, znajdujących się wewnątrz toru, budynku zaplecza (sportowo-administracyjnego) oraz budynku wejścia głównego.

Koszt planowanych prac to ponad 40 milionów złotych. 20 milionów złotych na modernizację ośrodka pochodzić będzie ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Inne zadania inwestycyjne
W latach 2015-2022 sukcesywnie prowadzone będą również mniejsze prace wpływające na komfort użytkowania ośrodków. We wszystkich obiektach SCS Aktywna Warszawa  pojawi się system monitoringu CCTV, a także wykonany zostanie elektroniczny system obsługi klienta (ESOK).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *