Debata o leczeniu bólu w Polsce

24 września 2015r w Sali Kolumnowej odbyła się debata „Priorytety w zakresie leczenia bólu w Polsce”.
W spotkaniu wzięli udział m.in. parlamentarzyści, lekarze, przedstawiciele organizacji pozarządowych.
Gościem specjalnym był społeczny ambasador kampanii „Rak wolny od bólu” Jerzy Stuhr, który opowiedział m.in. o zmaganiach z bólem z perspektywy pacjenta.

Debata o leczeniu bólu w Polsce fot. ŚWIECZAK

Debata o leczeniu bólu w Polsce
fot. ŚWIECZAK

Debata o leczeniu bólu w Polsce fot. ŚWIECZAK

Debata o leczeniu bólu w Polsce
fot. ŚWIECZAK

Patronat nad spotkaniem objęła marszałek Sejmu Małgorzata Kidawa-Błońska.
Uczestnicy dyskusji rozmawiali m.in. o tym jak zbliżyć polski system opieki nad pacjentem cierpiącym z powodu bólu do standardów międzynarodowych. Debata była poświęcona także prawu pacjentów do skutecznej walki z bólem bez względu na źródło jego pochodzenia i etap choroby oraz zwalczaniu barier w dostępie do świadczeń opieki zdrowotnej znoszących ból.

Debata o leczeniu bólu w Polsce fot. ŚWIECZAK

Debata o leczeniu bólu w Polsce
fot. ŚWIECZAK

Organizatorami wydarzenia byli:
– Parlamentarny Zespół ds. Podstawowej Opieki Zdrowotnej i Profilaktyki
– Koalicja na Rzecz Walki z Bólem „Wygrajmy z bólem”.
Debatę prowadziła przewodnicząca Parlamentarnego Zespołu ds. Podstawowej Opieki Zdrowotnej i Profilaktyki poseł dr Lidia Gądek.

prof. Jerzy Stuhr Ambasador społeczny kampanii „Rak wolny od bólu", Debata o leczeniu bólu w Polsce fot. ŚWIECZAK

prof. Jerzy Stuhr
Ambasador społeczny kampanii „Rak wolny od bólu”,
Debata o leczeniu bólu w Polsce
fot. ŚWIECZAK

poseł dr Lidia Gądek Przewodnicząca Parlamentarnego Zespołu ds. Podstawowej Opieki Zdrowotnej i Profilaktyki fot. ŚWIECZAK

poseł dr Lidia Gądek
Przewodnicząca Parlamentarnego Zespołu ds. Podstawowej Opieki Zdrowotnej i Profilaktyki
fot. ŚWIECZAK

Debata o leczeniu bólu w Polsce fot. ŚWIECZAK

Debata o leczeniu bólu w Polsce
fot. ŚWIECZAK

prof. dr hab. n. prawn. Dorota Karkowska kierownik Podyplomowego Studium Prawa Medycznego Uniwersytetu Łódzkiego Debata o leczeniu bólu w Polsce fot. ŚWIECZAK

prof. dr hab. n. prawn. Dorota Karkowska
kierownik Podyplomowego Studium Prawa Medycznego Uniwersytetu Łódzkiego
Debata o leczeniu bólu w Polsce
fot. ŚWIECZAK

Debata o leczeniu bólu w Polsce fot. ŚWIECZAK

Debata o leczeniu bólu w Polsce
fot. ŚWIECZAK

Debata o leczeniu bólu w Polsce fot. ŚWIECZAK

Debata o leczeniu bólu w Polsce
fot. ŚWIECZAK

Debata o leczeniu bólu w Polsce fot. ŚWIECZAK

Debata o leczeniu bólu w Polsce
fot. ŚWIECZAK

Prawne uwarunkowania leczenia bólu w Polsce
prof. dr hab. n. prawn. Dorota Karkowska – kierownik Podyplomowego Studium Prawa Medycznego Uniwersytetu Łódzkiego

prof. dr hab. n. prawn. Dorota Karkowska kierownik Podyplomowego Studium Prawa Medycznego Uniwersytetu Łódzkiego Debata o leczeniu bólu w Polsce fot. ŚWIECZAK

prof. dr hab. n. prawn. Dorota Karkowska
kierownik Podyplomowego Studium Prawa Medycznego Uniwersytetu Łódzkiego
Debata o leczeniu bólu w Polsce
fot. ŚWIECZAK

Epidemiologia bólu. Mechanizm powstawania bólu. Bariery w leczeniu bólu przewlekłego z perspektywy lekarza Poradni Leczenia Bólu.

W tym:
– Rodzaje bólu
– Konsekwencje nieleczenia bólu u pacjenta
dr n. med. Małgorzata Malec-Milewska – specjalista anestezjolog, kierownik Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii CMKP w Warszawie i Poradni Leczenia Bólu

 dr n. med. Małgorzata Malec-Milewska – specjalista anestezjolog, kierownik Kliniki Anestezjologii i – specjalista anestezjolog, kierownik Kliniki Anestezjologii Debata o leczeniu bólu w Polsce fot. ŚWIECZAK

dr n. med. Małgorzata Malec-Milewska
– specjalista anestezjolog, kierownik Kliniki Anestezjologii i – specjalista anestezjolog, kierownik Kliniki Anestezjologii
Debata o leczeniu bólu w Polsce
fot. ŚWIECZAK

Potrzeby w obszarze leczenia bólu przewlekłego i ostrego z perspektywy lekarza

prof. dr hab. Jan Dobrogowski – prezes Polskiego Towarzystwa Badania Bólu

prof. dr hab. Jan Dobrogowski prezes Polskiego Towarzystwa Badania Bólu Debata o leczeniu bólu w Polsce fot. ŚWIECZAK

prof. dr hab. Jan Dobrogowski
prezes Polskiego Towarzystwa Badania Bólu
Debata o leczeniu bólu w Polsce
fot. ŚWIECZAK

Debata o leczeniu bólu w Polsce fot. ŚWIECZAK

Debata o leczeniu bólu w Polsce
fot. ŚWIECZAK

poseł dr Lidia Gądek, prof. Jerzy Stuhr Debata o leczeniu bólu w Polsce fot. ŚWIECZAK

poseł dr Lidia Gądek,
prof. Jerzy Stuhr
Debata o leczeniu bólu w Polsce
fot. ŚWIECZAK

poseł dr Lidia Gądek, prof. Jerzy Stuhr dr n. med. Jadwiga Pyszkowska Debata o leczeniu bólu w Polsce fot. ŚWIECZAK

poseł dr Lidia Gądek, prof. Jerzy Stuhr
dr n. med. Jadwiga Pyszkowska
Debata o leczeniu bólu w Polsce
fot. ŚWIECZAK

prof. Jerzy Stuhr Ambasador społeczny kampanii „Rak wolny od bólu", Debata o leczeniu bólu w Polsce fot. ŚWIECZAK

prof. Jerzy Stuhr
Ambasador społeczny kampanii „Rak wolny od bólu”,
Debata o leczeniu bólu w Polsce
fot. ŚWIECZAK

Leczenie bólu z perspektywy fizjoterapeuty

dr hab. n. med. Maciej Krawczyk – kierownik Pracowni Fizjoterapii Instytut Psychiatrii i Neurologii II Klinika Neurologiczna w Warszawie

dr hab. n. med. Maciej Krawczyk kierownik Pracowni Fizjoterapii Instytut Psychiatrii i Neurologii II Klinika Neurologiczna w Warszawie Debata o leczeniu bólu w Polsce fot. ŚWIECZAK

dr hab. n. med. Maciej Krawczyk
kierownik Pracowni Fizjoterapii Instytut Psychiatrii i Neurologii II Klinika Neurologiczna w Warszawie
Debata o leczeniu bólu w Polsce
fot. ŚWIECZAK

Debata o leczeniu bólu w Polsce fot. ŚWIECZAK

Debata o leczeniu bólu w Polsce
fot. ŚWIECZAK

Debata o leczeniu bólu w Polsce fot. ŚWIECZAK

Debata o leczeniu bólu w Polsce
fot. ŚWIECZAK

 

Debata o leczeniu bólu w Polsce fot. ŚWIECZAK

Debata o leczeniu bólu w Polsce
fot. ŚWIECZAK

 

Debata o leczeniu bólu w Polsce fot. ŚWIECZAK

Debata o leczeniu bólu w Polsce
fot. ŚWIECZAK

Debata o leczeniu bólu w Polsce fot. ŚWIECZAK

Debata o leczeniu bólu w Polsce
fot. ŚWIECZAK

Opioidofobia. Postawy wobec leczenia bólu w Polsce. O konieczności stworzenia mapy placówek leczenia bólu przewlekłego.

dr n. med. Jadwiga Pyszkowska – prezes Polskiego Towarzystwa Medycyny Paliatywnej

dr n. med. Jadwiga Pyszkowska – prezes Polskiego Towarzystwa Medycyny Paliatywnej Debata o leczeniu bólu w Polsce fot. ŚWIECZAK

dr n. med. Jadwiga Pyszkowska – prezes Polskiego Towarzystwa Medycyny Paliatywnej
Debata o leczeniu bólu w Polsce
fot. ŚWIECZAK

 

dr n. med. Jadwiga Pyszkowska – prezes Polskiego Towarzystwa Medycyny Paliatywnej Debata o leczeniu bólu w Polsce fot. ŚWIECZAK

dr n. med. Jadwiga Pyszkowska – prezes Polskiego Towarzystwa Medycyny Paliatywnej
Debata o leczeniu bólu w Polsce
fot. ŚWIECZAK

 

Debata o leczeniu bólu w Polsce fot. ŚWIECZAK

Debata o leczeniu bólu w Polsce
fot. ŚWIECZAK

 

Debata o leczeniu bólu w Polsce fot. ŚWIECZAK

Debata o leczeniu bólu w Polsce
fot. ŚWIECZAK

Debata o leczeniu bólu w Polsce fot. ŚWIECZAK

Debata o leczeniu bólu w Polsce
fot. ŚWIECZAK

 

dr n. med. Jadwiga Pyszkowska – prezes Polskiego Towarzystwa Medycyny Paliatywnej Debata o leczeniu bólu w Polsce fot. ŚWIECZAK

dr n. med. Jadwiga Pyszkowska – prezes Polskiego Towarzystwa Medycyny Paliatywnej
Debata o leczeniu bólu w Polsce
fot. ŚWIECZAK


Bariery utrudniające leczenie bólu nowotworowego zgodnie ze standardami terapeutycznymi w Polsce i Europie

dr n. med. Aleksandra Ciałkowska-Rys – kierownik Pracowni Medycyny Paliatywnej Katedry Onkologii Uniwersytetu Medycznego Łodzi, kierownik Oddziału Medycyny paliatywnej Szpitala Klinicznego im. WAM w Łodzi

 

Debata o leczeniu bólu w Polsce fot. ŚWIECZAK

Debata o leczeniu bólu w Polsce
fot. ŚWIECZAK

dr n. med. Aleksandra Ciałkowska-Rys – kierownik Pracowni Medycyny Paliatywnej Katedry Onkologii Uniwersytetu Medycznego Łodzi, kierownik Oddziału Medycyny paliatywnej Szpitala Klinicznego im. WAM w Łodzi Debata o leczeniu bólu w Polsce fot. ŚWIECZAK

dr n. med. Aleksandra Ciałkowska-Rys – kierownik Pracowni Medycyny Paliatywnej Katedry Onkologii Uniwersytetu Medycznego Łodzi, kierownik Oddziału Medycyny paliatywnej Szpitala Klinicznego im. WAM w Łodzi
Debata o leczeniu bólu w Polsce
fot. ŚWIECZAK

Debata o leczeniu bólu w Polsce fot. ŚWIECZAK

Debata o leczeniu bólu w Polsce
fot. ŚWIECZAK

Debata o leczeniu bólu w Polsce fot. ŚWIECZAK

Debata o leczeniu bólu w Polsce
fot. ŚWIECZAK


Bariery w leczeniu bólu z perspektywy pacjenta

Szymon Chrostowski – prezes Fundacji Wygrajmy Zdrowie i Koalicji na Rzecz Walki z Bólem „Wygrajmy z bólem”

Debata o leczeniu bólu w Polsce fot. ŚWIECZAK

Debata o leczeniu bólu w Polsce
fot. ŚWIECZAK

Debata o leczeniu bólu w Polsce fot. ŚWIECZAK

Debata o leczeniu bólu w Polsce
fot. ŚWIECZAK

Debata o leczeniu bólu w Polsce fot. ŚWIECZAK

Debata o leczeniu bólu w Polsce
fot. ŚWIECZAK

Szymon Chrostowski – prezes Fundacji Wygrajmy Zdrowie i Koalicji na Rzecz Walki z Bólem „Wygrajmy z Debata o leczeniu bólu w Polsce fot. ŚWIECZAK

Szymon Chrostowski
prezes Fundacji Wygrajmy Zdrowie i Koalicji na Rzecz Walki z Bólem „Wygrajmy z
Debata o leczeniu bólu w Polsce
fot. ŚWIECZAK

Debata o leczeniu bólu w Polsce fot. ŚWIECZAK

Debata o leczeniu bólu w Polsce
fot. ŚWIECZAK

Debata o leczeniu bólu w Polsce fot. ŚWIECZAK

Szymon Chrostowski
poseł dr Lidia Gądek
Debata o leczeniu bólu w Polsce
fot. ŚWIECZAK

Debata o leczeniu bólu w Polsce fot. ŚWIECZAK

Szymon Chrostowski
poseł dr Lidia Gądek
Debata o leczeniu bólu w Polsce
fot. ŚWIECZAK

poseł dr Lidia Gądek Przewodnicząca Parlamentarnego Zespołu ds. Podstawowej Opieki Zdrowotnej i Profilaktyki fot. ŚWIECZAK

poseł dr Lidia Gądek
Przewodnicząca Parlamentarnego Zespołu ds. Podstawowej Opieki Zdrowotnej i Profilaktyki
fot. ŚWIECZAK

dr n. med. Jadwiga Pyszkowska – prezes Polskiego Towarzystwa Medycyny Paliatywnej Debata o leczeniu bólu w Polsce fot. ŚWIECZAK

dr n. med. Jadwiga Pyszkowska – prezes Polskiego Towarzystwa Medycyny Paliatywnej
Debata o leczeniu bólu w Polsce
fot. ŚWIECZAK

Szymon Chrostowski – prezes Fundacji Wygrajmy Zdrowie i Koalicji na Rzecz Walki z Bólem „Wygrajmy z bólem" Debata o leczeniu bólu w Polsce fot. ŚWIECZAK

Szymon Chrostowski
prezes Fundacji Wygrajmy Zdrowie i Koalicji na Rzecz Walki z Bólem „Wygrajmy z bólem”
Debata o leczeniu bólu w Polsce
fot. ŚWIECZAK

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *