Expose premier Beaty Szydło

18 listopada 2015r. w sejmie expose przedstawiła premier Beata Szydło.
Marszałek Sejmu Marek Kuchciński przywitał prezydenta Andrzeja Dudę, Marszałka Senatu Stanisława Karczewskiego oraz prezes Rady Ministrów Beatę Szydło wraz z ministrami.

Marek Kuchciński Marszałek Sejmu Expose premier Beaty Szydło fot. ŚWIECZAK

Marek Kuchciński
Marszałek Sejmu
Expose premier Beaty Szydło
fot. ŚWIECZAK

Andrzej Duda Prezydent RP Expose premier Beaty Szydło fot. ŚWIECZAK

Andrzej Duda
Prezydent RP
Expose premier Beaty Szydło
fot. ŚWIECZAK

Prezes Rady Ministrów Beata Szydło przedstawiła expose. Trwało około 70 minut.

Beata Szydło Prezes Rady Ministrów Expose premier Beaty Szydło fot. ŚWIECZAK

Beata Szydło
Prezes Rady Ministrów
Expose premier Beaty Szydło
fot. ŚWIECZAK

 

Bezpieczeństwo Polski

Staję dzisiaj przed wami jako jedna z was. Staję przed państwem w wyjątkowej sytuacji – mówiła premier Beata Szydło odnosząc się do zamachów terrorystycznych we Francji sprzed kilku dni.

Szefowa rządu podkreą ślała, że obejmuje urząd premiera RP w szczególnym czasie, w którym wartości zachodniej cywilizacji są poddane atakom. Świat budowany na wartościach wolności, demokracji i tolerancji, atakowany jest przez tych, którzy nie szanują praw innych do wolności. Nie zgadzamy się na taką wizję świata. Będziemy współpracować solidarnie z państwami Europy w walce z terroryzmem – podkreślała premier Beata Szydło. Dla rządu RP rzeczą nadrzędną jest bezpieczeństwo Polek i Polaków – dodała.

Dobra zmiana dla Polski

Musimy jasno powiedzieć – polska polityka powinna być inna. Pokora, praca, umiar, roztropność w działaniu i odpowiedzialność oraz słuchanie obywateli – tym będziemy się kierować. Koniec z arogancją władzy i pychą – mówiła premier Beata Szydło podkreślając, że 25 października Polacy opowiedzieli się za zmianą. Tym małym codziennym sprawom moich rodaków chcę służyć – dodała.

3 x rozwój

Program naszego rządu mogę streścić w jednym zdaniu – po pierwsze – rozwój, po drugie – rozwój, po trzecie – rozwój. Musimy wyrwać się z pułapki średniego rozwoju. Chodzi o kondycję wewnętrzną i międzynarodową – powiedziała prezes Rady Ministrów. Dodała przy tym, że Polska musi podjąć wyzwania przyszłości.

Dziś zawieramy z Polakami kontrakt na cztery lata. Jeśli Polacy będą zadowoleni z wprowadzonych zmian, wierzę, że przedłużą ten kontrakt o kolejne cztery lata – mówiła szefowa rządu. Podczas 100 dni chce, aby wprowadzić w życie kwotę 500 zł na dziecko. Dziecko to nie koszt, to inwestycja – podkreślała premier Beata Szydło.

Priorytety rządu

Obniżenie wieku emerytalnego do 60 lat dla kobiet i 65 dla mężczyzn, podniesienie do 8 tys. zł kwoty wolnej od podatku, bezpłatne leki od 75 roku życia i podwyższenie minimalnej stawki godzinowej do 12 zł – to zadania, które chce zrealizować rząd Beaty Szydło.

Kolejne priorytety to polityka prorodzinna i pronatalistyczna. Musimy przełamać zapaść demograficzną – podkreślała premier Beata Szydło. To również walka z biedą, która dotyka rodziny wielodzietne.

Będziemy rozmawiać z Polakami tak, jak rozmawialiśmy w kampanii. Będziemy rozmawiać i słuchać, a co najważniejsze słyszeć, co mówią do nas Polacy. Razem damy radę – mówiła szefowa rządu.

Polityka społeczna

Priorytetem mojego rządu będzie wspieranie rodzin– zadeklarowała premier Beata Szydło. Rodzinom – nie tylko młodym – potrzebna jest praca i godna płaca, mieszkania oraz dobra opieka zdrowotna – wyjaśniła szefowa rządu. Premier zapowiedziała, że w tym celu zawarty zostanie pakt o podniesieniu płac pod patronatem państwa między organizacjami pracowniczymi a przedsiębiorcami. Rząd będzie także dążył do likwidacji umów śmieciowych, podnoszenia płacy minimalnej oraz wprowadzenia minimalnej stawki godzinowej na poziomie 12 zł.

Beata Szydło zadeklarowała realizację programu budowy tanich mieszkań. Chodzi o budowę tanich mieszkań na działkach, które za symboliczną opłatą odstąpi państwo czy różne przynależne do niego instytucje – podkreśliła. Mieszkania budowane w tym trybie z kredytów bankowych – co podkreślam – bo nie chodzi o wykorzystywanie środków budżetowych, będą wynajmowane, a czynsz będzie obejmował także długoletnią spłatę kredytu, równoznaczną z powolnym wykupem mieszkania – wyjaśniła premier.

Służba zdrowia

Zdaniem premier, dotychczasowy model organizacji i finansowania służby zdrowia nie sprawdził się. Należy wrócić do programu śp. prof. Zbigniewa Religi. Pacjent nie może być pozycją w bilansie, lekarz księgowym, a szpital przedsiębiorstwem. Służba zdrowia nie może być nastawiona na zysk – podkreśliła szefowa rządu.

Beata Szydło powiedziała, że nie ma innego sposobu, niż powrót do finansowania budżetowego wraz z właściwymi dla niego rygorami. Oceniła także, że potrzebne jest utworzenie państwowej służby ratownictwa medycznego. Zgodnie z zapowiedzią szefowej rządu, realizowany będzie program tworzenia gabinetów stomatologicznych i lekarskich w szkołach.

W pełni doceniam rolę lekarzy i jestem przekonana, że powinni być wysoko nagradzani. Doceniam też w pełni ogromne znaczenie pracy pielęgniarek, ratowników medycznych i innych pracowników służby zdrowia, których dochody są dzisiaj zbyt niskie – powiedziała premier.

Zgodnie z zapowiedzią szefowej rządu, kontynuowana będzie rozbudowa sieci przedszkoli. Naszym celem jest, by były one bezpłatne, przynajmniej dla rodzin o niższych i średnich, a także nieco większych dochodach – podkreśliła premier.

Media publiczne

Obywatel ma prawo do rzetelnej i obiektywnej informacji – zaznaczyła premier. Jak podkreśliła, media publiczne muszą dysponować środkami, które pozwolą im na rzetelne wypełnianie ich misji.

Szefowa rządu stwierdziła, że media odgrywają ogromną rolę w życiu społecznym. Większość z nich to media prywatne, na które władza polityczna z natury rzeczy nie powinna mieć wpływu” – zaznaczyła. „Szanujemy i będziemy szanować te zasady – zadeklarowała.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *