Forum Debaty Publicznej pt. „Polityka migracyjna Polski wobec wyzwań demograficznych”

18 grudnia 2014r. Prezydent RP Bronisław Komorowski uczestniczył w piątek w Belwederze w dyskusji w ramach Forum Debaty Publicznej pt. „Polityka migracyjna Polski wobec wyzwań demograficznych”. Debata została zorganizowana we współpracy z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych.

Forum Debaty Publicznej pt. „Polityka migracyjna Polski wobec wyzwań demograficznych” fot. ŚWIECZAK

Forum Debaty Publicznej pt. „Polityka migracyjna Polski wobec wyzwań demograficznych”
fot. ŚWIECZAK

W debacie wzięli udział:
– Piotr Stachańczyk Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych
– Szef KPRP Jacek Michałowski
– minister Irena Wóycicka
– Tomasz Jędrzejczak Sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministròw
– Henryka Mościcka-Dendys, Podszekretarz Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych
– Podsekretarz Stanu Radosław Mleczko
– Podsekretarz stanu Grażyna Henclewska
– Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców Rafał Rogala

Forum Debaty Publicznej pt. „Polityka migracyjna Polski wobec wyzwań demograficznych” fot. ŚWIECZAK

Prezydent RP Bronisław Komorowski
Forum Debaty Publicznej pt. „Polityka migracyjna Polski wobec wyzwań demograficznych”
fot. ŚWIECZAK

Zdaniem Prezydenta, rosnąca liczba migrantów przyjeżdżających do Polski to efekty zmian ustrojowych i coraz lepszej sytuacji ekonomicznej państwa. – Dzisiaj, w sytuacji coraz szybszego rozwoju gospodarczego Polski i w ramach wspólnoty świata zachodniego, niewątpliwie coraz więcej osób będzie myślało, żeby do Polski przyjechać – powiedział Bronisław Komorowski. – Rosnąca atrakcyjność Polski to nie tylko dodatkowe atuty w postaci potencjału osób przyjeżdżających, ale także określone problemy. Trzeba w porę się z nimi zmierzyć po to, aby migracje nie zamieniały się w polityczne czy ekonomiczne kataklizmy – podkreślał Bronisław Komorowski.
W ocenie prezydenta warto widzieć w ruchach migracyjnych zjawisko naturalne, występujące zawsze, ale w różnych sytuacjach przynoszące różne skutki.  – Ważne jest jednoczesne prowadzenie świadomej pracy na różnych poziomach państwa i społeczeństwa. Trzeba starać się regulować w sposób racjonalny strumieniem imigrantów, którzy do naszego kraju przybywają i przybywać będą – uważa prezydent.
W jego opinii, należy tak oddziaływać na strumień imigrantów, aby jak najlepiej mógł funkcjonować w naszym kraju także na zasadzie integrowania się ze społeczeństwem polskim w wymiarze nie tylko jednego, ale i następnych pokoleń.
Bronisław Komorowski podkreślił, że bardzo ważne jest oddziaływanie na społeczeństwo polskie tak, aby nie tylko rozumiało naturę zjawisk i było przygotowane na odmienności oraz różnorodności kulturowe, ale również świadomie uczestniczyło w pewnym naturalnym procesie wspomagania integracji w Polsce.  – Jest sprawą zasadniczą również takie sterowanie procesami imigracyjnymi, aby pomagały one, jako element dodatkowy, w rozwiązywaniu problemów rynku pracy, a nie tworzyły te problemy – powiedział Prezydent.
Zwrócił uwagę na fakt, że kraje, które nie zadbały o to, mają poważne problemy. Chodzi o „narastające tendencje niechęci do obcych jako konkurentów na rynku pracy”. – Warto o tym pamiętać, aby tego zjawiska uniknąć. To jest groźne zjawisko budujące postawy ksenofobiczne. To jest wywoływanie napięć i emocji – podkreślił.

Forum Debaty Publicznej pt. „Polityka migracyjna Polski wobec wyzwań demograficznych” fot. ŚWIECZAK

Prezydent RP Bronisław Komorowski
Forum Debaty Publicznej pt. „Polityka migracyjna Polski wobec wyzwań demograficznych”
fot. ŚWIECZAK

Forum Debaty Publicznej pt. „Polityka migracyjna Polski wobec wyzwań demograficznych” fot. ŚWIECZAK

Piotr Stachańczyk Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych.
Forum Debaty Publicznej pt. „Polityka migracyjna Polski wobec wyzwań demograficznych”
fot. ŚWIECZAK

Forum Debaty Publicznej pt. „Polityka migracyjna Polski wobec wyzwań demograficznych” fot. ŚWIECZAK

Piotr Stachańczyk Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych.
Forum Debaty Publicznej pt. „Polityka migracyjna Polski wobec wyzwań demograficznych”
fot. ŚWIECZAK

Forum Debaty Publicznej pt. „Polityka migracyjna Polski wobec wyzwań demograficznych” fot. ŚWIECZAK

Forum Debaty Publicznej pt. „Polityka migracyjna Polski wobec wyzwań demograficznych”
fot. ŚWIECZAK

Forum Debaty Publicznej pt. „Polityka migracyjna Polski wobec wyzwań demograficznych” fot. ŚWIECZAK

Forum Debaty Publicznej pt. „Polityka migracyjna Polski wobec wyzwań demograficznych”
fot. ŚWIECZAK

Forum Debaty Publicznej pt. „Polityka migracyjna Polski wobec wyzwań demograficznych” fot. ŚWIECZAK

Forum Debaty Publicznej pt. „Polityka migracyjna Polski wobec wyzwań demograficznych”
fot. ŚWIECZAK

Forum Debaty Publicznej pt. „Polityka migracyjna Polski wobec wyzwań demograficznych” fot. ŚWIECZAK

Forum Debaty Publicznej pt. „Polityka migracyjna Polski wobec wyzwań demograficznych”
fot. ŚWIECZAK

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *