Forum Debaty Publicznej pt. „Przedsiębiorczość na obszarach wiejskich. Szanse, wyzwania, koncepcja rozwoju”

11 marca 2014 w Pałacu Prezydenckim odbyła się debata zorganizowana w ramach Forum Debaty Publicznej pt. „Przedsiębiorczość na obszarach wiejskich. Szanse, wyzwania, koncepcja rozwoju”. Debata była poświęcona  dyskusji nad możliwościami systemowego wsparcia przedsiębiorczości na obszarach wiejskich. Uczestnicy konferencji będą także wymieniać poglądy na temat atrakcyjności obszarów wiejskich z punktu widzenia inwestorów i barier prowadzenia działalności gospodarczej.

Forum Debaty Publicznej pt. „Przedsiębiorczość na obszarach wiejskich. Szanse, wyzwania, koncepcja rozwoju” fot. ŚWIECZAK

Minister Olgierd Dziekoński
Forum Debaty Publicznej pt. „Przedsiębiorczość na obszarach wiejskich. Szanse, wyzwania, koncepcja rozwoju”
fot. ŚWIECZAK

Forum Debaty Publicznej pt. „Przedsiębiorczość na obszarach wiejskich. Szanse, wyzwania, koncepcja rozwoju” fot. ŚWIECZAK

Dariusz Młotkiewicz
Zastępca Szefa Kancelarii Prezydenta RP
Forum Debaty Publicznej pt. „Przedsiębiorczość na obszarach wiejskich. Szanse, wyzwania, koncepcja rozwoju”
fot. ŚWIECZAK

Forum Debaty Publicznej pt. „Przedsiębiorczość na obszarach wiejskich. Szanse, wyzwania, koncepcja rozwoju” fot. ŚWIECZAK

Monika Szymańska
Prezes Fundacji na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa
Forum Debaty Publicznej pt. „Przedsiębiorczość na obszarach wiejskich. Szanse, wyzwania, koncepcja rozwoju”
fot. ŚWIECZAK

Forum Debaty Publicznej pt. „Przedsiębiorczość na obszarach wiejskich. Szanse, wyzwania, koncepcja rozwoju” fot. ŚWIECZAK

Minister Olgierd Dziekoński
Forum Debaty Publicznej pt. „Przedsiębiorczość na obszarach wiejskich. Szanse, wyzwania, koncepcja rozwoju”
fot. ŚWIECZAK

Forum Debaty Publicznej pt. „Przedsiębiorczość na obszarach wiejskich. Szanse, wyzwania, koncepcja rozwoju” fot. ŚWIECZAK

Tadeusz Nalewajk
Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Forum Debaty Publicznej pt. „Przedsiębiorczość na obszarach wiejskich. Szanse, wyzwania, koncepcja rozwoju”
fot. ŚWIECZAK

Forum Debaty Publicznej pt. „Przedsiębiorczość na obszarach wiejskich. Szanse, wyzwania, koncepcja rozwoju” fot. ŚWIECZAK

Forum Debaty Publicznej pt. „Przedsiębiorczość na obszarach wiejskich. Szanse, wyzwania, koncepcja rozwoju”
fot. ŚWIECZAK

Forum Debaty Publicznej pt. „Przedsiębiorczość na obszarach wiejskich. Szanse, wyzwania, koncepcja rozwoju” fot. ŚWIECZAK

prof.Jerzy Wilkin
Forum Debaty Publicznej pt. „Przedsiębiorczość na obszarach wiejskich. Szanse, wyzwania, koncepcja rozwoju”
fot. ŚWIECZAK

Forum Debaty Publicznej pt. „Przedsiębiorczość na obszarach wiejskich. Szanse, wyzwania, koncepcja rozwoju” fot. ŚWIECZAK

Forum Debaty Publicznej pt. „Przedsiębiorczość na obszarach wiejskich. Szanse, wyzwania, koncepcja rozwoju”
fot. ŚWIECZAK

Forum Debaty Publicznej pt. „Przedsiębiorczość na obszarach wiejskich. Szanse, wyzwania, koncepcja rozwoju” fot. ŚWIECZAK

Konrad Czapiewski
Instytut Geografii Przestrzennego zagospodarowania PAN
Forum Debaty Publicznej pt. „Przedsiębiorczość na obszarach wiejskich. Szanse, wyzwania, koncepcja rozwoju”
fot. ŚWIECZAK

Forum Debaty Publicznej pt. „Przedsiębiorczość na obszarach wiejskich. Szanse, wyzwania, koncepcja rozwoju” fot. ŚWIECZAK

Forum Debaty Publicznej pt. „Przedsiębiorczość na obszarach wiejskich. Szanse, wyzwania, koncepcja rozwoju”
fot. ŚWIECZAK

Forum Debaty Publicznej pt. „Przedsiębiorczość na obszarach wiejskich. Szanse, wyzwania, koncepcja rozwoju” fot. ŚWIECZAK

Forum Debaty Publicznej pt. „Przedsiębiorczość na obszarach wiejskich. Szanse, wyzwania, koncepcja rozwoju”
fot. ŚWIECZAK

Forum Debaty Publicznej pt. „Przedsiębiorczość na obszarach wiejskich. Szanse, wyzwania, koncepcja rozwoju” fot. ŚWIECZAK

Forum Debaty Publicznej pt. „Przedsiębiorczość na obszarach wiejskich. Szanse, wyzwania, koncepcja rozwoju”
fot. ŚWIECZAK

Forum Debaty Publicznej pt. „Przedsiębiorczość na obszarach wiejskich. Szanse, wyzwania, koncepcja rozwoju” fot. ŚWIECZAK

Forum Debaty Publicznej pt. „Przedsiębiorczość na obszarach wiejskich. Szanse, wyzwania, koncepcja rozwoju”
fot. ŚWIECZAK

Forum Debaty Publicznej pt. „Przedsiębiorczość na obszarach wiejskich. Szanse, wyzwania, koncepcja rozwoju” fot. ŚWIECZAK

Forum Debaty Publicznej pt. „Przedsiębiorczość na obszarach wiejskich. Szanse, wyzwania, koncepcja rozwoju”
fot. ŚWIECZAK

Paweł Chmielewski Forum Debaty Publicznej pt. „Przedsiębiorczość na obszarach wiejskich. Szanse, wyzwania, koncepcja rozwoju” fot. ŚWIECZAK

Paweł Chmielewski
Forum Debaty Publicznej pt. „Przedsiębiorczość na obszarach wiejskich. Szanse, wyzwania, koncepcja rozwoju”
fot. ŚWIECZAK

Forum Debaty Publicznej pt. „Przedsiębiorczość na obszarach wiejskich. Szanse, wyzwania, koncepcja rozwoju” fot. ŚWIECZAK

Forum Debaty Publicznej pt. „Przedsiębiorczość na obszarach wiejskich. Szanse, wyzwania, koncepcja rozwoju”
fot. ŚWIECZAK

Zrzut ekranu 2015-03-11 14.33.10

Forum Debaty Publicznej pt. „Przedsiębiorczość na obszarach wiejskich. Szanse, wyzwania, koncepcja rozwoju” fot. ŚWIECZAK

Forum Debaty Publicznej pt. „Przedsiębiorczość na obszarach wiejskich. Szanse, wyzwania, koncepcja rozwoju”
fot. ŚWIECZAK

Forum Debaty Publicznej pt. „Przedsiębiorczość na obszarach wiejskich. Szanse, wyzwania, koncepcja rozwoju” fot. ŚWIECZAK

Forum Debaty Publicznej pt. „Przedsiębiorczość na obszarach wiejskich. Szanse, wyzwania, koncepcja rozwoju”
fot. ŚWIECZAK

Forum Debaty Publicznej pt. „Przedsiębiorczość na obszarach wiejskich. Szanse, wyzwania, koncepcja rozwoju” fot. ŚWIECZAK

Forum Debaty Publicznej pt. „Przedsiębiorczość na obszarach wiejskich. Szanse, wyzwania, koncepcja rozwoju”
fot. ŚWIECZAK

Forum Debaty Publicznej pt. „Przedsiębiorczość na obszarach wiejskich. Szanse, wyzwania, koncepcja rozwoju” fot. ŚWIECZAK

Małgorzata Marcińska
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
Forum Debaty Publicznej pt. „Przedsiębiorczość na obszarach wiejskich. Szanse, wyzwania, koncepcja rozwoju”
fot. ŚWIECZAK

Piotr Wojaczek Prezes Zarządu Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Forum Debaty Publicznej pt. „Przedsiębiorczość na obszarach wiejskich. Szanse, wyzwania, koncepcja rozwoju” fot. ŚWIECZAK

Piotr Wojaczek
Prezes Zarządu Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
Forum Debaty Publicznej pt. „Przedsiębiorczość na obszarach wiejskich. Szanse, wyzwania, koncepcja rozwoju”
fot. ŚWIECZAK

Piotr Wojaczek Prezes Zarządu Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Forum Debaty Publicznej pt. „Przedsiębiorczość na obszarach wiejskich. Szanse, wyzwania, koncepcja rozwoju” fot. ŚWIECZAK

Piotr Wojaczek
Prezes Zarządu Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
Forum Debaty Publicznej pt. „Przedsiębiorczość na obszarach wiejskich. Szanse, wyzwania, koncepcja rozwoju”
fot. ŚWIECZAK

Forum Debaty Publicznej pt. „Przedsiębiorczość na obszarach wiejskich. Szanse, wyzwania, koncepcja rozwoju” fot. ŚWIECZAK

Forum Debaty Publicznej pt. „Przedsiębiorczość na obszarach wiejskich. Szanse, wyzwania, koncepcja rozwoju”
fot. ŚWIECZAK

Agnieszka Dawidzik Dyrektor Departamentu Koordynacji Polityki Strukturalnej w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju Forum Debaty Publicznej pt. „Przedsiębiorczość na obszarach wiejskich. Szanse, wyzwania, koncepcja rozwoju” fot. ŚWIECZAK

Agnieszka Dawidzik
Dyrektor Departamentu Koordynacji Polityki Strukturalnej w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju
Forum Debaty Publicznej pt. „Przedsiębiorczość na obszarach wiejskich. Szanse, wyzwania, koncepcja rozwoju”
fot. ŚWIECZAK

Grażyna Kanclerska Ministerstwo Gospodarki Forum Debaty Publicznej pt. „Przedsiębiorczość na obszarach wiejskich. Szanse, wyzwania, koncepcja rozwoju” fot. ŚWIECZAK

podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki Grażyna Henclewska
Forum Debaty Publicznej pt. „Przedsiębiorczość na obszarach wiejskich. Szanse, wyzwania, koncepcja rozwoju”
fot. ŚWIECZAK

Grażyna Kanclerska Ministerstwo Gospodarki Forum Debaty Publicznej pt. „Przedsiębiorczość na obszarach wiejskich. Szanse, wyzwania, koncepcja rozwoju” fot. ŚWIECZAK

podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki Grażyna Henclewska
Forum Debaty Publicznej pt. „Przedsiębiorczość na obszarach wiejskich. Szanse, wyzwania, koncepcja rozwoju”
fot. ŚWIECZAK

Maciej Tarkowski Uniwersytet Gdański Forum Debaty Publicznej pt. „Przedsiębiorczość na obszarach wiejskich. Szanse, wyzwania, koncepcja rozwoju” fot. ŚWIECZAK

Maciej Tarkowski
Uniwersytet Gdański
Forum Debaty Publicznej pt. „Przedsiębiorczość na obszarach wiejskich. Szanse, wyzwania, koncepcja rozwoju”
fot. ŚWIECZAK

prof. dr hab. Roman Sobiecki Szkoła Główna Handlowa Forum Debaty Publicznej pt. „Przedsiębiorczość na obszarach wiejskich. Szanse, wyzwania, koncepcja rozwoju” fot. ŚWIECZAK

prof. dr hab. Roman Sobiecki
Szkoła Główna Handlowa
Forum Debaty Publicznej pt. „Przedsiębiorczość na obszarach wiejskich. Szanse, wyzwania, koncepcja rozwoju”
fot. ŚWIECZAK

Józef Gawlik Prezes Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska Wilamowice Forum Debaty Publicznej pt. „Przedsiębiorczość na obszarach wiejskich. Szanse, wyzwania, koncepcja rozwoju” fot. ŚWIECZAK

Józef Gawlik
Prezes Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska Wilamowice
Forum Debaty Publicznej pt. „Przedsiębiorczość na obszarach wiejskich. Szanse, wyzwania, koncepcja rozwoju”
fot. ŚWIECZAK

Józef Gawlik Prezes Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska Wilamowice Forum Debaty Publicznej pt. „Przedsiębiorczość na obszarach wiejskich. Szanse, wyzwania, koncepcja rozwoju” fot. ŚWIECZAK

Józef Gawlik
Prezes Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska Wilamowice
Forum Debaty Publicznej pt. „Przedsiębiorczość na obszarach wiejskich. Szanse, wyzwania, koncepcja rozwoju”
fot. ŚWIECZAK

Adrian Piecuch Forum Debaty Publicznej pt. „Przedsiębiorczość na obszarach wiejskich. Szanse, wyzwania, koncepcja rozwoju” fot. ŚWIECZAK

Adrian Piecuch
Forum Debaty Publicznej pt. „Przedsiębiorczość na obszarach wiejskich. Szanse, wyzwania, koncepcja rozwoju”
fot. ŚWIECZAK

Jan Czaja Lokalna Grupa Działania DUNAJEC BIAŁA Forum Debaty Publicznej pt. „Przedsiębiorczość na obszarach wiejskich. Szanse, wyzwania, koncepcja rozwoju” fot. ŚWIECZAK

Jan Czaja
Lokalna Grupa Działania DUNAJEC BIAŁA
Forum Debaty Publicznej pt. „Przedsiębiorczość na obszarach wiejskich. Szanse, wyzwania, koncepcja rozwoju”
fot. ŚWIECZAK

Jan Czaja Lokalna Grupa Działania DUNAJEC BIAŁA Forum Debaty Publicznej pt. „Przedsiębiorczość na obszarach wiejskich. Szanse, wyzwania, koncepcja rozwoju” fot. ŚWIECZAK

Jan Czaja
Lokalna Grupa Działania DUNAJEC BIAŁA
Forum Debaty Publicznej pt. „Przedsiębiorczość na obszarach wiejskich. Szanse, wyzwania, koncepcja rozwoju”
fot. ŚWIECZAK

Krzysztof Iwaniuk Wójt Gminy Terespol Forum Debaty Publicznej pt. „Przedsiębiorczość na obszarach wiejskich. Szanse, wyzwania, koncepcja rozwoju” fot. ŚWIECZAK

Krzysztof Iwaniuk
Wójt Gminy Terespol
Forum Debaty Publicznej pt. „Przedsiębiorczość na obszarach wiejskich. Szanse, wyzwania, koncepcja rozwoju”
fot. ŚWIECZAK

 Forum Debaty Publicznej pt. „Przedsiębiorczość na obszarach wiejskich. Szanse, wyzwania, koncepcja rozwoju” fot. ŚWIECZAK


Forum Debaty Publicznej pt. „Przedsiębiorczość na obszarach wiejskich. Szanse, wyzwania, koncepcja rozwoju”
fot. ŚWIECZAK

prof. Andrzej Czyżewski Forum Debaty Publicznej pt. „Przedsiębiorczość na obszarach wiejskich. Szanse, wyzwania, koncepcja rozwoju” fot. ŚWIECZAK

prof. Andrzej Czyżewski
Forum Debaty Publicznej pt. „Przedsiębiorczość na obszarach wiejskich. Szanse, wyzwania, koncepcja rozwoju”
fot. ŚWIECZAK

Wiktor Szmulewicz Prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych Forum Debaty Publicznej pt. „Przedsiębiorczość na obszarach wiejskich. Szanse, wyzwania, koncepcja rozwoju” fot. ŚWIECZAK

Wiktor Szmulewicz Prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych
Forum Debaty Publicznej pt. „Przedsiębiorczość na obszarach wiejskich. Szanse, wyzwania, koncepcja rozwoju”
fot. ŚWIECZAK

Wiktor Szmulewicz Prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych Forum Debaty Publicznej

Wiktor Szmulewicz
Prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych
Forum Debaty Publicznej

Zofia Stankiewicz Członek Zarządu Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej Forum Debaty Publicznej pt. „Przedsiębiorczość na obszarach wiejskich. Szanse, wyzwania, koncepcja rozwoju” fot. ŚWIECZAK

Zofia Stankiewicz
Członek Zarządu Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej
Forum Debaty Publicznej pt. „Przedsiębiorczość na obszarach wiejskich. Szanse, wyzwania, koncepcja rozwoju”
fot. ŚWIECZAK

Zofia Stankiewicz Członek Zarządu Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej Forum Debaty Publicznej pt. „Przedsiębiorczość na obszarach wiejskich. Szanse, wyzwania, koncepcja rozwoju” fot. ŚWIECZAK

Zofia Stankiewicz
Członek Zarządu Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej
Forum Debaty Publicznej pt. „Przedsiębiorczość na obszarach wiejskich. Szanse, wyzwania, koncepcja rozwoju”
fot. ŚWIECZAK

Forum Debaty Publicznej pt. „Przedsiębiorczość na obszarach wiejskich. Szanse, wyzwania, koncepcja rozwoju” fot. ŚWIECZAK

Forum Debaty Publicznej pt. „Przedsiębiorczość na obszarach wiejskich. Szanse, wyzwania, koncepcja rozwoju”
fot. ŚWIECZAK

Forum Debaty Publicznej pt. „Przedsiębiorczość na obszarach wiejskich. Szanse, wyzwania, koncepcja rozwoju” fot. ŚWIECZAK

Forum Debaty Publicznej pt. „Przedsiębiorczość na obszarach wiejskich. Szanse, wyzwania, koncepcja rozwoju”
fot. ŚWIECZAK

Jerzy Deneko Z-ca Dyr. Dep. Zwiekszania Szans Edukacyjnych Forum Debaty Publicznej pt. „Przedsiębiorczość na obszarach wiejskich. Szanse, wyzwania, koncepcja rozwoju” fot. ŚWIECZAK

Jerzy Deneko
Z-ca Dyr. Dep. Zwiekszania Szans Edukacyjnych
Forum Debaty Publicznej pt. „Przedsiębiorczość na obszarach wiejskich. Szanse, wyzwania, koncepcja rozwoju”
fot. ŚWIECZAK

Jerzy Deneko Z-ca Dyr. Dep. Zwiekszania Szans Edukacyjnych Forum Debaty Publicznej pt. „Przedsiębiorczość na obszarach wiejskich. Szanse, wyzwania, koncepcja rozwoju” fot. ŚWIECZAK

Jerzy Deneko
Z-ca Dyr. Dep. Zwiekszania Szans Edukacyjnych
Forum Debaty Publicznej pt. „Przedsiębiorczość na obszarach wiejskich. Szanse, wyzwania, koncepcja rozwoju”
fot. ŚWIECZAK

Eugeniusz Chyłek Radca Ministra w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Forum Debaty Publicznej pt. „Przedsiębiorczość na obszarach wiejskich. Szanse, wyzwania, koncepcja rozwoju” fot. ŚWIECZAK

Eugeniusz Chyłek
Radca Ministra w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Forum Debaty Publicznej pt. „Przedsiębiorczość na obszarach wiejskich. Szanse, wyzwania, koncepcja rozwoju”
fot. ŚWIECZAK

 Forum Debaty Publicznej pt. „Przedsiębiorczość na obszarach wiejskich. Szanse, wyzwania, koncepcja rozwoju” fot. ŚWIECZAK


Forum Debaty Publicznej pt. „Przedsiębiorczość na obszarach wiejskich. Szanse, wyzwania, koncepcja rozwoju”
fot. ŚWIECZAK

Izabela Bysławska Prezes Zarządu Polskiej Izby Produktów Regionalnych i Lokalnych Forum Debaty Publicznej pt. „Przedsiębiorczość na obszarach wiejskich. Szanse, wyzwania, koncepcja rozwoju” fot. ŚWIECZAK

Izabela Bysławska
Prezes Zarządu Polskiej Izby Produktów Regionalnych i Lokalnych
Forum Debaty Publicznej pt. „Przedsiębiorczość na obszarach wiejskich. Szanse, wyzwania, koncepcja rozwoju”
fot. ŚWIECZAK

Janusz Barciak Prezes Polskiej Sieci Lokalnych Grup Działania Forum Debaty Publicznej pt. „Przedsiębiorczość na obszarach wiejskich. Szanse, wyzwania, koncepcja rozwoju” fot. ŚWIECZAK

Janusz Barciak
Prezes Polskiej Sieci Lokalnych Grup Działania
Forum Debaty Publicznej pt. „Przedsiębiorczość na obszarach wiejskich. Szanse, wyzwania, koncepcja rozwoju”
fot. ŚWIECZAK

Forum Debaty Publicznej pt. „Przedsiębiorczość na obszarach wiejskich. Szanse, wyzwania, koncepcja rozwoju” fot. ŚWIECZAK

Forum Debaty Publicznej pt. „Przedsiębiorczość na obszarach wiejskich. Szanse, wyzwania, koncepcja rozwoju”
fot. ŚWIECZAK

Paweł Tomczak Dyrektor Biura Związku Gmin Wiejskich RP Forum Debaty Publicznej pt. „Przedsiębiorczość na obszarach wiejskich. Szanse, wyzwania, koncepcja rozwoju” fot. ŚWIECZAK

Paweł Tomczak
Dyrektor Biura Związku Gmin Wiejskich RP
Forum Debaty Publicznej pt. „Przedsiębiorczość na obszarach wiejskich. Szanse, wyzwania, koncepcja rozwoju”
fot. ŚWIECZAK

Adam Piechowski Dyrektor Spółdzielczego Instytutu Badawczego Krajowej Rady Spółdzielców Forum Debaty Publicznej pt. „Przedsiębiorczość na obszarach wiejskich. Szanse, wyzwania, koncepcja rozwoju” fot. ŚWIECZAK

Adam Piechowski
Dyrektor Spółdzielczego Instytutu Badawczego Krajowej Rady Spółdzielców
Forum Debaty Publicznej pt. „Przedsiębiorczość na obszarach wiejskich. Szanse, wyzwania, koncepcja rozwoju”
fot. ŚWIECZAK

Tomasz Marcysiak Wyższa Szkołą Bankowa w Bydgoszczy Forum Debaty Publicznej pt. „Przedsiębiorczość na obszarach wiejskich. Szanse, wyzwania, koncepcja rozwoju” fot. ŚWIECZAK

Tomasz Marcysiak
Wyższa Szkołą Bankowa w Bydgoszczy
Forum Debaty Publicznej pt. „Przedsiębiorczość na obszarach wiejskich. Szanse, wyzwania, koncepcja rozwoju”
fot. ŚWIECZAK

Forum Debaty Publicznej pt. „Przedsiębiorczość na obszarach wiejskich. Szanse, wyzwania, koncepcja rozwoju” fot. ŚWIECZAK

Forum Debaty Publicznej pt. „Przedsiębiorczość na obszarach wiejskich. Szanse, wyzwania, koncepcja rozwoju”
fot. ŚWIECZAK

Forum Debaty Publicznej pt. „Przedsiębiorczość na obszarach wiejskich. Szanse, wyzwania, koncepcja rozwoju” fot. ŚWIECZAK

Andrzej Remiszewski
Forum Debaty Publicznej pt. „Przedsiębiorczość na obszarach wiejskich. Szanse, wyzwania, koncepcja rozwoju”
fot. ŚWIECZAK

Anna Polczyńska Forum Debaty Publicznej pt. „Przedsiębiorczość na obszarach wiejskich. Szanse, wyzwania, koncepcja rozwoju” fot. ŚWIECZAK

Anna Polczyńska
Prezes Wielkopolskiego Centrum Klasteringu
Forum Debaty Publicznej pt. „Przedsiębiorczość na obszarach wiejskich. Szanse, wyzwania, koncepcja rozwoju”
fot. ŚWIECZAK

Forum Debaty Publicznej pt. „Przedsiębiorczość na obszarach wiejskich. Szanse, wyzwania, koncepcja rozwoju” fot. ŚWIECZAK

Anna Potok
Członek Komitetu Monitorującego PROF
Forum Debaty Publicznej pt. „Przedsiębiorczość na obszarach wiejskich. Szanse, wyzwania, koncepcja rozwoju”
fot. ŚWIECZAK

Forum Debaty Publicznej pt. „Przedsiębiorczość na obszarach wiejskich. Szanse, wyzwania, koncepcja rozwoju” fot. ŚWIECZAK

Adam Górzyński
Forum Debaty Publicznej pt. „Przedsiębiorczość na obszarach wiejskich. Szanse, wyzwania, koncepcja rozwoju”
fot. ŚWIECZAK

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *