Forum Gospodarcze Polska–Brazylia

2  lipca 2015r. wiceminister Andrzej Dycha wziął udział w zorganizowanym przez Krajową Izbę Gospodarczą polsko-brazylijskim forum biznesowym.

Polsko-brazylijskie forum biznesowe było jednym z punktów wizyty przedstawicieli administracji samorządowej oraz środowisk biznesowych stanu Goías pod przewodnictwem wicegubernatora, José Elitona de Figuerêdo. Organizatorem forum była Krajowa Izba Gospodarcza i Ambasada Republiki Brazylii w Polsce przy współpracy Ministerstwa Gospodarki oraz Ambasady Polski w Brazylii.

Forum Gospodarcze Polska–Brazylia fot. ŚWIECZAK

Forum Gospodarcze Polska–Brazylia
fot. ŚWIECZAK

Forum Gospodarcze Polska–Brazylia fot. ŚWIECZAK

Andrzej Dycha
podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki
Forum Gospodarcze Polska–Brazylia
fot. ŚWIECZAK


Podczas inauguracji polsko-brazylijskiego forum biznesowego podsekretarz stanu w MG Andrzej Dycha przypomniał, że Brazylia pozostaje najważniejszym partnerem handlowo-inwestycyjnym Polski w regionie Ameryki Łacińskiej. – Wartość naszych dwustronnych obrotów handlowych osiągnęła poziom 1,7 mld dol. w 2014 r. – powiedział. Podkreślił także potrzebę intensyfikacji współpracy inwestycyjnej. – Zależy nam na poszerzeniu bazy traktatowej regulującej wzajemne relacje gospodarcze, w tym przede wszystkim na zawarciu umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania – zaznaczył

Forum Gospodarcze Polska–Brazylia fot. ŚWIECZAK

Forum Gospodarcze Polska–Brazylia
fot. ŚWIECZAK

Forum Gospodarcze Polska–Brazylia fot. ŚWIECZAK

Forum Gospodarcze Polska–Brazylia
fot. ŚWIECZAK

Brazylia jest pierwszym partnerem handlowym Polski w Ameryce Łacińskiej pod względem wysokości obrotów handlowych. Pozostaje również pierwszym odbiorcą polskiego eksportu w tym regionie. W pierwszych czterech miesiącach 2015 r. wartość wzajemnych obrotów handlowych wyniosła 467,4 mln dol.

Udział Brazylii w wymianie handlowej Polski z Ameryką Łacińską kształtuje się na poziomie 24 proc. W 2014 r. odnotowano wzrost obrotów handlowych pomiędzy oboma krajami w stosunku 2013 r. Dwustronne obroty handlowe w roku 2014 r. osiągnęły najwyższy poziom w historii naszych stosunków handlowych z Brazylią osiągając wartość 1,689,8 mln dol., co stanowiło wzrost o 12,59 proc. w porównaniu do 2013 roku, w którym osiągnęły kwotę 1,500,9 mln dol.

Polski eksport w 2014 r. wyniósł 531,4 mln dol., natomiast import osiągnął 1,158,4 mln dol. W pierwszych czterech miesiącach 2015 r. wartość wzajemnych obrotów handlowych wyniosła 467,4 mln dol.

W strukturze towarowej polskiego eksportu do Brazylii dominują wyroby: przemysłu maszynowo-elektrycznego, chemicznego i wyroby z tworzyw sztucznych – głównie kauczuku syntetycznego. Stanowiły one łącznie 77,85 proc. całości polskiego eksportu w 2014 r. na rynek brazylijski.

Polski import z Brazylii w ciągu 2014 r. wyniósł 1,158,4 mln dol. Obejmuje on tradycyjnie pięć głównych grup towarowych: surowce mineralne, przemysł elektro-maszynowy, produkty rolno-spożywcze, produkty chemiczne i tworzywa sztuczne.

W latach 2013 i 2014 Brazylia była jednym z 7 rynków objętych przez Ministerstwo Gospodarki programem promocji o charakterze ogólnym. W jego ramach przeprowadzone zostały m.in. działania promujące polską gospodarkę oraz polskich przedsiębiorców podczas targów: urządzeń przemysłowych, przemysłu stoczniowego, transportu kolejowego, a także targów kosmetycznych i produktów z branży zdrowie i uroda.

Forum Gospodarcze Polska–Brazylia fot. ŚWIECZAK

Forum Gospodarcze Polska–Brazylia
fot. ŚWIECZAK

Forum Gospodarcze Polska–Brazylia fot. ŚWIECZAK

José Eliton de Figuerêdo
Forum Gospodarcze Polska–Brazylia
fot. ŚWIECZAK

Forum Gospodarcze Polska–Brazylia fot. ŚWIECZAK

Forum Gospodarcze Polska–Brazylia
fot. ŚWIECZAK

Forum Gospodarcze Polska–Brazylia fot. ŚWIECZAK

Forum Gospodarcze Polska–Brazylia
fot. ŚWIECZAK

Podpisanie porozumienia o współpracy między Krajową Izbą Gospodarczą a Sekretariatem Rozwoju Ekonomicznego Stanu Goiás.

José Eliton de Figuerêdo Forum Gospodarcze Polska–Brazylia  fot. ŚWIECZAK

José Eliton de Figuerêdo
Forum Gospodarcze Polska–Brazylia
fot. ŚWIECZAK

José Eliton de Figuerêdo Forum Gospodarcze Polska–Brazylia  fot. ŚWIECZAK

José Eliton de Figuerêdo
Forum Gospodarcze Polska–Brazylia
fot. ŚWIECZAK

Forum Gospodarcze Polska–Brazylia fot. ŚWIECZAK

Forum Gospodarcze Polska–Brazylia
fot. ŚWIECZAK

Forum Gospodarcze Polska–Brazylia fot. ŚWIECZAK

Forum Gospodarcze Polska–Brazylia
fot. ŚWIECZAK

Forum Gospodarcze Polska–Brazylia fot. ŚWIECZAK

Forum Gospodarcze Polska–Brazylia
fot. ŚWIECZAK

Forum Gospodarcze Polska–Brazylia fot. ŚWIECZAK

Forum Gospodarcze Polska–Brazylia
fot. ŚWIECZAK

Forum Gospodarcze Polska–Brazylia fot. ŚWIECZAK

Forum Gospodarcze Polska–Brazylia
fot. ŚWIECZAK

Forum Gospodarcze Polska–Brazylia fot. ŚWIECZAK

Forum Gospodarcze Polska–Brazylia
fot. ŚWIECZAK

Forum Gospodarcze Polska–Brazylia fot. ŚWIECZAK

Forum Gospodarcze Polska–Brazylia
fot. ŚWIECZAK

Forum Gospodarcze Polska–Brazylia fot. ŚWIECZAK

Forum Gospodarcze Polska–Brazylia
fot. ŚWIECZAK

Forum Gospodarcze Polska–Brazylia fot. ŚWIECZAK

Forum Gospodarcze Polska–Brazylia
fot. ŚWIECZAK

Forum Gospodarcze Polska–Brazylia fot. ŚWIECZAK

Forum Gospodarcze Polska–Brazylia
fot. ŚWIECZAK

Forum Gospodarcze Polska–Brazylia fot. ŚWIECZAK

Forum Gospodarcze Polska–Brazylia
fot. ŚWIECZAK

Forum Gospodarcze Polska–Brazylia fot. ŚWIECZAK

Forum Gospodarcze Polska–Brazylia
fot. ŚWIECZAK

Forum Gospodarcze Polska–Brazylia fot. ŚWIECZAK

Forum Gospodarcze Polska–Brazylia
fot. ŚWIECZAK

Forum Gospodarcze Polska–Brazylia fot. ŚWIECZAK

Forum Gospodarcze Polska–Brazylia
fot. ŚWIECZAK

Forum Gospodarcze Polska–Brazylia fot. ŚWIECZAK

Forum Gospodarcze Polska–Brazylia
fot. ŚWIECZAK

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *