Generał Surawski nowym szefem Sztabu Generalnego WP, zastąpił generała Mieczysława Gocuła

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Zwierzchnik Sił Zbrojnych Andrzej Duda, na podstawie art. 134 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, podjął decyzję o mianowaniu generała broni Leszka Surawskiego na stanowisko Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego.

Jednocześnie prezydent odwołał dotychczasowego szefa SGWP generała Mieczysława Gocuła, który już jakiś czas temu postanowił odejść z wojska. 54-letni gen. Gocuł kierował SGWP od maja 2013 r. W maju 2016 r. rozpoczął drugą kadencję na tym stanowisku. Miała ona trwać trzy lata. Wtorek jest ostatnim dniem służby wojskowej generała.

Generał Surawski nowym szefem Sztabu Generalnego WP, zastąpił generała Mieczysława Gocuła
fot. ŚWIECZAK

Generał Surawski nowym szefem Sztabu Generalnego WP, zastąpił generała Mieczysława Gocuła
fot. ŚWIECZAK

– Życzę powodzenia na tej funkcji, spełnienia wszystkich zamierzeń, realizacji tego, co dla nas jest najważniejsze, wzmacniania bezpieczeństwa Rzeczypospolitej. Jak najlepszej relacji z naszymi sojusznikami. Krótko mówiąc: życzę panu generałowi na tej nowej funkcji wszelkich sukcesów – powiedział prezydent Andrzej Duda.

Generał Surawski nowym szefem Sztabu Generalnego WP, zastąpił generała Mieczysława Gocuła
fot. ŚWIECZAK

Generał Surawski nowym szefem Sztabu Generalnego WP, zastąpił generała Mieczysława Gocuła
fot. ŚWIECZAK

– Czuję te wyzwania, które stoją przede mną, jestem świadom tych wyzwań, bo w wojsku służę od 36 lat i zdaję sobie sprawę, ile przed nami – powiedział podczas uroczystości nowy szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. – Patrzyłem z podziwem na to, co pan generał Gocuł robił, szczególnie wtedy, kiedy pracowaliśmy razem, kiedy byłem jego podwładnym – dodał, mówiąc o swoim poprzedniku.

Gen. broni dr Leszek SURAWSKI urodził się 18 lipca 1960 r. w Gołdapi. Jest absolwentem Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Zmechanizowanych i Akademii Obrony Narodowej. Ukończył studia podyplomowe w zakresie służby cywilnej, administracji publicznej, zarządzania jednostkami terenowymi oraz rozwoju regionalnego i lokalnego w Wyższej Szkole Rolniczo-Pedagogicznej, studia podyplomowe w zakresie operacyjno-strategicznym oraz podyplomowe studia polityki obronnej w Akademii Obrony Narodowej. Po ukończeniu w 1984 r. szkoły oficerskiej pełnił służbę na stanowisku dowódcy plutonu, a przez kolejne lata dowódcy kompanii i dowódcy batalionu w 75 Pułku Zmechanizowanym. W 1992 r., po ukończeniu Akademii Obrony Narodowej, został wyznaczony na stanowisko oficera operacyjnego w dowództwie 1 Dywizji Zmechanizowanej. W 1994 r. objął obowiązki szefa szkolenia-zastępcy dowódcy 9 Brygady Zmechanizowanej, a następnie szefa sztabu-zastępcy dowódcy tej brygady. W kwietniu 1998 r. objął obowiązki szefa wydziału-zastępcy szefa szkolenia w dowództwie 15 Dywizji Zmechanizowanej w Olsztynie. Po rozformowaniu dywizji w 2001 r., został skierowany do Dowództwa 1 Korpusu Zmechanizowanego, gdzie zajmował stanowisko szefa wydziału planowania. W okresie od maja 2002 r. do września 2005 r. pełnił obowiązki na stanowisku szefa wydziału operacyjnego dowództwa 16 Dywizji Zmechanizowanej w Elblągu. W lipcu 2004 r. został skierowany do służby w ramach Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Składzie Międzynarodowych Sił Stabilizacyjnych w Republice Iraku, na stanowisku zastępcy szefa sztabu Wielonarodowej Dywizji Centrum-Południe. Po ukończeniu w 2006 r. podyplomowych studiów operacyjno-strategicznych został wyznaczony na stanowisko zastępcy dowódcy 2 Brygady Zmechanizowanej. W sierpniu 2008 r. objął obowiązki dowódcy 20 Brygady Zmechanizowanej w Bartoszycach i w dniu 11 listopada 2008 r. został mianowany na stopień generała brygady.

W okresie od czerwca 2010 r. do listopada 2011 r. pełnił służbę na stanowisku zastępcy szefa Zarządu Planowania Operacyjnego – P3 w Sztabie Generalnym Wojska Polskiego, a od listopada 2011 roku został Szefem tegoż Zarządu. W dniu 15 sierpnia 2012 r. został mianowany do stopnia generała dywizji.

Od 23 sierpnia 2013 roku do 4 marca 2016 roku dowodził 16 Pomorską Dywizja Zmechanizowaną. Z dniem 5 marca 2016 roku wyznaczony na stanowisko Inspektora Wojsk Ladowych w Dowództwie Generalnym Rodzajów Sił Zbrojnych. 15 sierpnia 2016 roku odebrał z rąk Prezydenta RP nominację na stopień generała broni.

Generał Surawski uzyskał stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk społecznych, w dyscyplinie – nauki o obronności, w specjalności – dowodzenie.(źródło biografii generała – mon.gov.pl)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *