Grunt to własność

Grunt to własność
fot.ŚWIECZAK

Maciej Juliusz Maciejowski
fot.ŚWIECZAK

Grunt to własność
Pod takim tytułem odbyło się  w naszej Spółdzielni spotkanie prasowe przedstawicieli warszawskich spółdzielni mieszkaniowych z mediami, poświęcone przekształceniom własnościowym gruntów w spółdzielniach mieszkaniowych.
Dwie najważniejsze kwestie, na jakie chcieliśmy zwrócić uwagę podczas spotkania to: dokończenie procesu przekształcenia wieczystego użytkowania na własność oraz regulacja stanu prawnego gruntów użytkowanych przez spółdzielnie mieszkaniowe.
Na mocy ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. nastąpiło uwłaszczenie gruntów spółdzielni mieszkaniowych zabudowanych budynkami mieszkalnymi. Wraz z przekształceniem rozwiązany został problem związany z aktualizacją opłat z tytułu użytkowania wieczystego i ich skokowymi podwyżkami sięgającymi niejednokrotnie kilkuset procent, co stanowi dla mieszkańców ulgę w opłatach za utrzymanie lokali. Ustawowym przekształceniem nie zostały jednak objęte pozostałe tereny do tzw. wspólnego korzystania przez mieszkańców (mienie wspólne spółdzielni), jak np. tereny zielone, tereny rekreacyjne i sportowe, drogi, place zabaw itp. W naszej Spółdzielni tego typu grunty stanowią blisko 50% terenu, a roczne opłaty z tytułu wieczystego użytkowania po ostatniej aktualizacji wynoszą blisko 4 mln zł.
W związku z utratą dochodów z opłat za wieczyste użytkowanie terenów zabudowanych budynkami mieszkalnymi, samorządy dokonują już aktualizacji opłat za tereny nieobjęte przekształceniem. W wielu przypadkach podnoszą także stawkę opłat za wieczyste użytkowanie gruntów nieprzekształconych z 1% (stawka obowiązujące na grunty wykorzystywane na cele mieszkaniowe) na 3%. W efekcie następuje wzrost opłat dla członków spółdzielni. W większości spółdzielni są to tereny ogólnodostępne, stanowiące przestrzeń miejską, ale koszty ich utrzymania obciążają wyłącznie mieszkańców spółdzielni.
Dalszy wzrost opłat za wieczyste użytkowanie terenów wspólnych doprowadzi do całkowitego zniwelowania pozytywnych ekonomicznie skutków uwłaszczenia terenów mieszkaniowych, a w powiązaniu z podwyżkami opłat z innych tytułów (śmieci, dostawa ciepła) pogorszy sytuację ekonomiczną wielu gospodarstw domowych. Dlatego spółdzielnie mieszkaniowe postulują o objęcie ustawowym przekształceniem na własność wszystkich gruntów spółdzielni lub wprowadzenie zmian w ustawie o gospodarce nieruchomościami poprzez ustawowe zwolnienie z opłat za wieczyste użytkowanie ogólnodostępnych terenów zielonych, rekreacyjnych itp., ściśle związanych z funkcję mieszkaniową.
Drugim istotnym problemem jest regulacja stanu prawnego gruntów spółdzielni mieszkaniowych. Sprawa ta nie dotyczy wprawdzie naszej Spółdzielni, która ma uregulowany stan prawny wszystkich terenów, ale na terenie Warszawy jest 99 spółdzielni mieszkaniowych, których mieszkańcy ponoszą negatywne skutki tego problemu w postaci braku możliwości uzyskania prawa odrębnej własności lokalu, założenia księgi wieczystej dla lokalu, a co za tym idzie braku możliwości sprzedaży lokalu poprzez finansowanie z kredytu bankowego, co powoduje zaniżanie wartości rynkowej tych lokali. Na podstawie obecnie obowiązujących przepisów, regulacja stanu prawnego gruntów napotyka liczne komplikacje prawne. Istnieje potrzeba uchwalenie odrębnej ustawy regulującej wyłącznie tę kwestię.
Spółdzielcy przygotowali w ww. sprawach petycję, która zostanie przesłana do Marszałków Senatu i Sejmu, Prezesa Rady Ministrów oraz Ministra Inwestycji i Sprawiedliwości.

Jerzy Jankowski- Przewodniczący Zgromadzenia Ogólnego Krajowej Rady Spółdzielcze
fot.ŚWIECZAK

Mieczysław Grodzki – Prezesa Zarządu Krajowej Rady Spółdzielczej
fot.ŚWIECZAK

Grzegorz Jakubiec – Prezes SM „ Służew nad Dolinką”
fot.ŚWIECZAK

Zbigniew Gawron – SBM „Zachód”
fot.ŚWIECZAK

Andrzej Półrolniczak – RSM „Praga”
fot.ŚWIECZAK

Barbara Różewska – Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa
fot.ŚWIECZAK

Krzysztof Gosławski – SM „Wyżyny”
fot.ŚWIECZAK

Krystyna Anna Krzekotowska – polska prawnik prawa spółdzielczego i mieszkaniowego
fot.ŚWIECZAK

Grunt to własność
fot.ŚWIECZAK

Grunt to własność
fot.ŚWIECZAK

Wywiad z Grzegorzem Jakubiec – Prezesem SM „ Służew nad Dolinką”
fot.ŚWIECZAK

Wywiad z Prof. dr Krystyną Krzekotowską
– Wykładowcą, Kierownikiem Studiów Podyplomowych Uczelni Łazarskiego, wiceprezesem Światowego Kongresu Polaków, Autorka licznych projektów polsko – niemieckich. fot.ŚWIECZAK

 

Be Sociable, Share!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *