II Konferencja „Z Warszawy do Paryża przez Limę”

Konferencja „Z Warszawy do Paryża przez Limę” zorganizowana została 29 października 2015r. na Stadionie Narodowym z okazji zbliżającej się drugiej rocznicy Dnia Miast, który odbył się podczas 19. szczytu klimatycznego (COP19).

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele administracji rządowej, środowiska akademickiego, ambasad i organizacji pozarządowych zaangażowanych w realizację polskiej polityki klimatycznej.

Warszawa, organizując COP19 w 2013 roku zapisała się w historii szczytów klimatycznych ONZ. To właśnie w stolicy po raz pierwszy samorządy oraz środowiska biznesu zostały włączone do rozmów nad wypracowaniem światowego porozumienia w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych. To tutaj zwrócono uwagę na fakt, że miasta chcąc mówić o zrównoważonym rozwoju i osiągnięciu wysokiego komfortu życia mieszkańców powinny podjąć trud ograniczenia emisji gazów cieplarnianych. Podczas COP19 stworzono również fundamenty pod nowe, globalne porozumienie klimatyczne, które teraz, po dwóch latach, ma szansę zostać podpisane podczas COP21 w Paryżu.

dr Andrzej Kassenberg II Konferencja „Z Warszawy do Paryża przez Limę” fot. ŚWIECZAK

dr Andrzej Kassenberg
II Konferencja „Z Warszawy do Paryża przez Limę”
fot. ŚWIECZAK

II Konferencja „Z Warszawy do Paryża przez Limę” fot. ŚWIECZAK

II Konferencja „Z Warszawy do Paryża przez Limę”
fot. ŚWIECZAK

II Konferencja „Z Warszawy do Paryża przez Limę” fot. ŚWIECZAK

II Konferencja „Z Warszawy do Paryża przez Limę”
fot. ŚWIECZAK

II Konferencja „Z Warszawy do Paryża przez Limę” fot. ŚWIECZAK

II Konferencja „Z Warszawy do Paryża przez Limę”
fot. ŚWIECZAK

II Konferencja „Z Warszawy do Paryża przez Limę” fot. ŚWIECZAK

II Konferencja „Z Warszawy do Paryża przez Limę”
fot. ŚWIECZAK

II Konferencja „Z Warszawy do Paryża przez Limę” fot. ŚWIECZAK

II Konferencja „Z Warszawy do Paryża przez Limę”
fot. ŚWIECZAK

II Konferencja „Z Warszawy do Paryża przez Limę” fot. ŚWIECZAK

II Konferencja „Z Warszawy do Paryża przez Limę”
fot. ŚWIECZAK

II Konferencja „Z Warszawy do Paryża przez Limę” fot. ŚWIECZAK

II Konferencja „Z Warszawy do Paryża przez Limę”
fot. ŚWIECZAK

II Konferencja „Z Warszawy do Paryża przez Limę” fot. ŚWIECZAK

II Konferencja „Z Warszawy do Paryża przez Limę”
fot. ŚWIECZAK

II Konferencja „Z Warszawy do Paryża przez Limę” fot. ŚWIECZAK

II Konferencja „Z Warszawy do Paryża przez Limę”
fot. ŚWIECZAK

II Konferencja „Z Warszawy do Paryża przez Limę” fot. ŚWIECZAK

II Konferencja „Z Warszawy do Paryża przez Limę”
fot. ŚWIECZAK

II Konferencja „Z Warszawy do Paryża przez Limę” fot. ŚWIECZAK

II Konferencja „Z Warszawy do Paryża przez Limę”
fot. ŚWIECZAK

II Konferencja „Z Warszawy do Paryża przez Limę” fot. ŚWIECZAK

II Konferencja „Z Warszawy do Paryża przez Limę”
fot. ŚWIECZAK

Marcin Korolec Sekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska i Pełnomocnik Rządu ds. Polityki Klimatycznej II Konferencja „Z Warszawy do Paryża przez Limę” fot. ŚWIECZAK

Marcin Korolec
Sekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska i Pełnomocnik Rządu ds. Polityki Klimatycznej
II Konferencja „Z Warszawy do Paryża przez Limę”
fot. ŚWIECZAK

W brefingu wzięli udział: Marcin Korolec – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska i Pełnomocnik Rządu ds. Polityki Klimatycznej, Michał Olszewski – zastępca Prezydenta m.st. Warszawy oraz Sylvain Guiaugué – zastępca Szefa Misji Ambasady Francji w Polsce

II Konferencja „Z Warszawy do Paryża przez Limę” fot. ŚWIECZAK

II Konferencja „Z Warszawy do Paryża przez Limę”
fot. ŚWIECZAK

II Konferencja „Z Warszawy do Paryża przez Limę” fot. ŚWIECZAK

II Konferencja „Z Warszawy do Paryża przez Limę”
fot. ŚWIECZAK

II Konferencja „Z Warszawy do Paryża przez Limę” fot. ŚWIECZAK

II Konferencja „Z Warszawy do Paryża przez Limę”
fot. ŚWIECZAK

II Konferencja „Z Warszawy do Paryża przez Limę” fot. ŚWIECZAK

II Konferencja „Z Warszawy do Paryża przez Limę”
fot. ŚWIECZAK

Kamil Wyszkowski Krajowy Przedstawiciel Inicjatywy Sekretarza Generalnego ONZ Global Compact w Polsce

Kamil Wyszkowski Krajowy Przedstawiciel Inicjatywy Sekretarza Generalnego ONZ Global Compact w Polsce II Konferencja „Z Warszawy do Paryża przez Limę” fot. ŚWIECZAK

Kamil Wyszkowski
Krajowy Przedstawiciel Inicjatywy Sekretarza Generalnego ONZ Global Compact w Polsce
II Konferencja „Z Warszawy do Paryża przez Limę”
fot. ŚWIECZAK

II Konferencja „Z Warszawy do Paryża przez Limę” fot. ŚWIECZAK

II Konferencja „Z Warszawy do Paryża przez Limę”
fot. ŚWIECZAK

Czy jesteśmy wsparciem dla unijnej polityki klimatycznej? (omówienie obowiązującego ustawodawstwa krajowego)
Małgorzata Mika-Bryska – Zastępca Dyrektora Departamentu Energetyki w Ministerstwie Gospodarki

Małgorzata Mika-Bryska  Zastępca Dyrektora Departamentu Energetyki w Ministerstwie Gospodarki II Konferencja „Z Warszawy do Paryża przez Limę” fot. ŚWIECZAK

Małgorzata Mika-Bryska
Zastępca Dyrektora Departamentu Energetyki w Ministerstwie Gospodarki
II Konferencja „Z Warszawy do Paryża przez Limę”
fot. ŚWIECZAK

II Konferencja „Z Warszawy do Paryża przez Limę” fot. ŚWIECZAK

II Konferencja „Z Warszawy do Paryża przez Limę”
fot. ŚWIECZAK

Ekologiczna encyklika papieża Franciszka „LAUDATO SI”. Ksiądz dr hab. Ryszard Sadowski – Instytut Ekologii i Bioetyki Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Ksiądz dr hab. Ryszard Sadowski  Instytut Ekologii i Bioetyki Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego II Konferencja „Z Warszawy do Paryża przez Limę” fot. ŚWIECZAK

Ksiądz dr hab. Ryszard Sadowski
Instytut Ekologii i Bioetyki Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego
II Konferencja „Z Warszawy do Paryża przez Limę”
fot. ŚWIECZAK

II Konferencja „Z Warszawy do Paryża przez Limę” fot. ŚWIECZAK

II Konferencja „Z Warszawy do Paryża przez Limę”
fot. ŚWIECZAK

II Konferencja „Z Warszawy do Paryża przez Limę” fot. ŚWIECZAK

II Konferencja „Z Warszawy do Paryża przez Limę”
fot. ŚWIECZAK

II Konferencja „Z Warszawy do Paryża przez Limę” fot. ŚWIECZAK

II Konferencja „Z Warszawy do Paryża przez Limę”
fot. ŚWIECZAK

Panel dyskusyjny 1
Czy i w jaki sposób zbudujemy atrakcyjną, inkluzywną, globalną gospodarkę niskoemisyjną na bazie porozumienia w Paryżu?
Paneliści: 
Edward Słoma – Zastępca Dyrektora Departamentu Energetyki w Ministerstwie Gospodarki, 
prof. Elżbieta Mączyńska – Szkoła Główna Handlowa, 
Joanna Wis – Dyrektor CDP Central and Eastern Europe
prof. Lech Zacher – Dyrektor Centrum Badań Ewaluacyjnych i Prognostycznych Akademii Leona Koźmińskiego, 
ks. dr hab. Ryszard Sadowski – Instytut Ekologii i Bioetyki UKSW, 
Tobiasz Adamczewski – Ekspert ds. klimatu i energii, Fundacja WWF Polska.

II Konferencja „Z Warszawy do Paryża przez Limę” fot. ŚWIECZAK

II Konferencja „Z Warszawy do Paryża przez Limę”
fot. ŚWIECZAK

Edward Słoma  Zastępca Dyrektora Departamentu Energetyki w Ministerstwie Gospodarki, II Konferencja „Z Warszawy do Paryża przez Limę” fot. ŚWIECZAK

Edward Słoma
Zastępca Dyrektora Departamentu Energetyki w Ministerstwie Gospodarki,
II Konferencja „Z Warszawy do Paryża przez Limę”
fot. ŚWIECZAK

II Konferencja „Z Warszawy do Paryża przez Limę” fot. ŚWIECZAK

II Konferencja „Z Warszawy do Paryża przez Limę”
fot. ŚWIECZAK

II Konferencja „Z Warszawy do Paryża przez Limę” fot. ŚWIECZAK

II Konferencja „Z Warszawy do Paryża przez Limę”
fot. ŚWIECZAK

prof. Elżbieta Mączyńska Szkoła Główna Handlowa, II Konferencja „Z Warszawy do Paryża przez Limę” fot. ŚWIECZAK

prof. Elżbieta Mączyńska
Szkoła Główna Handlowa,
II Konferencja „Z Warszawy do Paryża przez Limę”
fot. ŚWIECZAK

II Konferencja „Z Warszawy do Paryża przez Limę” fot. ŚWIECZAK

II Konferencja „Z Warszawy do Paryża przez Limę”
fot. ŚWIECZAK

Joanna Wis  Dyrektor CDP Central and Eastern Europe II Konferencja „Z Warszawy do Paryża przez Limę” fot. ŚWIECZAK

Joanna Wis
Dyrektor CDP Central and Eastern Europe
II Konferencja „Z Warszawy do Paryża przez Limę”
fot. ŚWIECZAK

II Konferencja „Z Warszawy do Paryża przez Limę” fot. ŚWIECZAK

II Konferencja „Z Warszawy do Paryża przez Limę”
fot. ŚWIECZAK

II Konferencja „Z Warszawy do Paryża przez Limę” fot. ŚWIECZAK

II Konferencja „Z Warszawy do Paryża przez Limę”
fot. ŚWIECZAK

ks. dr hab. Ryszard Sadowski Instytut Ekologii i Bioetyki UKSW, II Konferencja „Z Warszawy do Paryża przez Limę” fot. ŚWIECZAK

ks. dr hab. Ryszard Sadowski
Instytut Ekologii i Bioetyki UKSW,
II Konferencja „Z Warszawy do Paryża przez Limę”
fot. ŚWIECZAK

II Konferencja „Z Warszawy do Paryża przez Limę” fot. ŚWIECZAK

II Konferencja „Z Warszawy do Paryża przez Limę”
fot. ŚWIECZAK

II Konferencja „Z Warszawy do Paryża przez Limę” fot. ŚWIECZAK

II Konferencja „Z Warszawy do Paryża przez Limę”
fot. ŚWIECZAK

II Konferencja „Z Warszawy do Paryża przez Limę” fot. ŚWIECZAK

II Konferencja „Z Warszawy do Paryża przez Limę”
fot. ŚWIECZAK

II Konferencja „Z Warszawy do Paryża przez Limę” fot. ŚWIECZAK

II Konferencja „Z Warszawy do Paryża przez Limę”
fot. ŚWIECZAK

II Konferencja „Z Warszawy do Paryża przez Limę” fot. ŚWIECZAK

II Konferencja „Z Warszawy do Paryża przez Limę”
fot. ŚWIECZAK

II Konferencja „Z Warszawy do Paryża przez Limę” fot. ŚWIECZAK

II Konferencja „Z Warszawy do Paryża przez Limę”
fot. ŚWIECZAK

II Konferencja „Z Warszawy do Paryża przez Limę” fot. ŚWIECZAK

II Konferencja „Z Warszawy do Paryża przez Limę”
fot. ŚWIECZAK

II Konferencja „Z Warszawy do Paryża przez Limę” fot. ŚWIECZAK

II Konferencja „Z Warszawy do Paryża przez Limę”
fot. ŚWIECZAK

II Konferencja „Z Warszawy do Paryża przez Limę” fot. ŚWIECZAK

II Konferencja „Z Warszawy do Paryża przez Limę”
fot. ŚWIECZAK

prof. Lech Zacher Dyrektor Centrum Badań Ewaluacyjnych i Prognostycznych Akademii Leona Koźmińskiego, II Konferencja „Z Warszawy do Paryża przez Limę” fot. ŚWIECZAK

prof. Lech Zacher
Dyrektor Centrum Badań Ewaluacyjnych i Prognostycznych Akademii Leona Koźmińskiego,
II Konferencja „Z Warszawy do Paryża przez Limę”
fot. ŚWIECZAK

Informacja na temat projektu pn. ADAPTCITY – przygotowanie strategii adaptacji do zmian klimatu dla Warszawy. Michał Olszewski – Zastępca Prezydenta m.st. Warszawy
Leszek Drogosz – Dyrektor Biura Infrastruktury Urzędu m.st. Warszawy

Leszek Drogosz Dyrektor Biura Infrastruktury Urzędu m.st. Warszawy II Konferencja „Z Warszawy do Paryża przez Limę” fot. ŚWIECZAK

Leszek Drogosz
Dyrektor Biura Infrastruktury Urzędu m.st. Warszawy
II Konferencja „Z Warszawy do Paryża przez Limę”
fot. ŚWIECZAK

Leszek Drogosz Dyrektor Biura Infrastruktury Urzędu m.st. Warszawy II Konferencja „Z Warszawy do Paryża przez Limę” fot. ŚWIECZAK

Leszek Drogosz
Dyrektor Biura Infrastruktury Urzędu m.st. Warszawy
II Konferencja „Z Warszawy do Paryża przez Limę”
fot. ŚWIECZAK

Leszek Drogosz Dyrektor Biura Infrastruktury Urzędu m.st. Warszawy II Konferencja „Z Warszawy do Paryża przez Limę” fot. ŚWIECZAK

Leszek Drogosz
Dyrektor Biura Infrastruktury Urzędu m.st. Warszawy
II Konferencja „Z Warszawy do Paryża przez Limę”
fot. ŚWIECZAK

Panel dyskusyjny 2
Rola i udział samorządów w realizacji polityki klimatycznej – rozwój dialogu na linii: miasta – biznes – politycy – społeczeństwo obywatelskie.
Paneliści: 
Jacek Mizak – Dyrektor Departamentu Zrównoważonego Rozwoju w Ministerstwie Środowiska, 
Barbara Kowalska -Senior Menedżer Działu Jakości w firmie Carrefour, członek NAZCA, 
Zbigniew Michniowski – Prezes Zarządu Stowarzyszenia Gmin Polska Sieć „Energie Cités”, 
Krzysztof Jędrzejewski – Rzecznik ds. politycznych Koalicja Klimatyczna, 
Robert Cyglicki – Dyrektor Fundacji Greenpeace Polska, 
Michał Olszewski – Zastępca Prezydenta m.st. Warszawy.

II Konferencja „Z Warszawy do Paryża przez Limę” fot. ŚWIECZAK

II Konferencja „Z Warszawy do Paryża przez Limę”
fot. ŚWIECZAK

Jacek Mizak Dyrektor Departamentu Zrównoważonego Rozwoju w Ministerstwie Środowiska II Konferencja „Z Warszawy do Paryża przez Limę” fot. ŚWIECZAK

Jacek Mizak
Dyrektor Departamentu Zrównoważonego Rozwoju w Ministerstwie Środowiska
II Konferencja „Z Warszawy do Paryża przez Limę”
fot. ŚWIECZAK

 

Barbara Kowalska Senior Menedżer Działu Jakości w firmie Carrefour, członek NAZCA, II Konferencja „Z Warszawy do Paryża przez Limę” fot. ŚWIECZAK

Barbara Kowalska
Senior Menedżer Działu Jakości w firmie Carrefour, członek NAZCA,
II Konferencja „Z Warszawy do Paryża przez Limę”
fot. ŚWIECZAK

II Konferencja „Z Warszawy do Paryża przez Limę” fot. ŚWIECZAK

II Konferencja „Z Warszawy do Paryża przez Limę”
fot. ŚWIECZAK

II Konferencja „Z Warszawy do Paryża przez Limę” fot. ŚWIECZAK

II Konferencja „Z Warszawy do Paryża przez Limę”
fot. ŚWIECZAK

II Konferencja „Z Warszawy do Paryża przez Limę” fot. ŚWIECZAK

II Konferencja „Z Warszawy do Paryża przez Limę”
fot. ŚWIECZAK

II Konferencja „Z Warszawy do Paryża przez Limę” fot. ŚWIECZAK

II Konferencja „Z Warszawy do Paryża przez Limę”
fot. ŚWIECZAK

II Konferencja „Z Warszawy do Paryża przez Limę” fot. ŚWIECZAK

II Konferencja „Z Warszawy do Paryża przez Limę”
fot. ŚWIECZAK

Panel dyskusyjny 3
Perspektywy energetyczne dla Polski oczami „użytkowników prądu z gniazdka”. Paneliści: 
prof. Konrad Świrski – ITC PW – Zakład Maszyn i Urządzeń Energetycznych, 
prof. Tadeusz Skoczkowski – ITC PW – Zakład Racjonalnego Użytkowania Energii , 
prof. Piotr Kowalczak- Instytut Środowiska Rolniczego i Leśnego Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu, 
dr Krzysztof Księżopolski – szef programu Bezpieczeństwo Energetyczne i Polityka Klimatyczna OAP UW oraz ISECS, 
Marcin Popkiewicz – analityk megatrendów.

II Konferencja „Z Warszawy do Paryża przez Limę” fot. ŚWIECZAK

II Konferencja „Z Warszawy do Paryża przez Limę”
fot. ŚWIECZAK

Podsumowanie i zakończenie konferencji Pan Leszek Drogosz – Dyrektor Biura Infrastruktury Urzędu m.st. Warszawy

II Konferencja „Z Warszawy do Paryża przez Limę” fot. ŚWIECZAK

II Konferencja „Z Warszawy do Paryża przez Limę”
fot. ŚWIECZAK

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *