II Kongres Gospodarki Senioralnej

Ze względu na brak oświetlenia w Sali pod Kopułą przepraszamy za złą jakość filmów, nie jest to z naszej winy.

Ze względu na ważny kongres, po zastanowieniu udostępniliśmy relacje z części wydarzenia.

 

II Kongres Gospodarki Senioralnej odbył się w 6 października 2015 r. w siedzibie Ministerstwa Gospodarki.

Tematem wiodącym tegorocznej edycji było zwiększenie dostępności i poprawa jakości usług dla osób starszych. Odbyła się debata na temat potencjału rynku usług przyjaznych seniorom oraz budownictwa senioralnego, na temat roli nowych technologii w srebrnej gospodarce i źródeł finansowania tej nadal nowej branży krajowej gospodarki. Zwróciliśmy także szczególną uwagę na rolę Polski w rozwoju gospodarki senioralnej w Europie.

Prezes Krajowego Instytutu Gospodarki Senioralnej, Pani Marzena Rudnicka otworzyła swoim przemówieniem II Kongres Gospodarki Senioralnej w Warszawie. Przedstawiła plan Deklaracji Programowej Rozwoju Gospodarki Senioralnej w Polsce. Wśród założeń znalazły się takie zagadnienia jak : tworzenie miejsc spotkań dla seniorów, zmiana finansowania usług medycznych NFZ, wprowadzanie seniorów w nowe technogie.

Marzena Rudnicka Prezes Krajowego Instytutu Gospodarki Senioralnej II Kongres Gospodarki Senioralnej fot. ŚWIECZAK

Marzena Rudnicka
Prezes Krajowego Instytutu Gospodarki Senioralnej
II Kongres Gospodarki Senioralnej
fot. ŚWIECZAK


Następnie głos zabrał prof. Samoliński, Przewodniczący Rady Polityki Senioralnej przy Ministrze Pracy i Polityki Społecznej
„cechą charakterystyczną wieku podeszłego jest nieprawdopodobne zzróżnicowanie. Jest to pełnia zdrowia jak i niepełnosprawność, to także spotkania towarzyskie i całkowita izolacja”.
Zaznaczył także, że w perspektywie najbliższych lat gospodarka senioralna będzie trzecią gałęzią gospodarki Polskiej.

Krzysztof Przybył, Prezes Zarządu, Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego


ROZWÓJ SREBRNEJ GOSPODARKI W EUROPIE – POTENCJAŁ, KIERUNKI, REKOMENDACJE
Ian Spero, Prezes Creative Skills for Life & Innovate UK

Przyznano certyfikaty OK Senior dla Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń Uniwersytetów Trzeciego Wieku i Ogólnopolskiego Porozumienia Stowarzyszeń Uniwersytetów Trzeciego Wieku, za działania na rzecz edukacji i aktywizacji osób starszych.Wyróżnienia odebrały prezeski obydwu organizacji Wiesława Borczyk i Krystyna Lewkowicz.

ROZWÓJ SREBRNEJ GOSPODARKI: MIEJSCE ZAMIESZKANIA JAKO OTOCZENIE SPOŁECZNE
SPRZYJAJĄCE KREATYWNOŚCI
Uczestnicy panelu:
dr inż. Jarosław Bułka, Wiceprezes Zarządu Silvermedia
Simon Butler, Associate, Arup Company
dr hab. Zbigniew Nawrat, Dyrektor Instytutu Protez Serca
dr ir. Alexander Peine, Uniwersytet w Utrecht, Assistant Professor of Science, Technology and Innovation Studies
Moderator: Ian Spero, Prezes organizacji społecznej Creative Skills for Life & Innovate UK


 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *