III Forum Gospodarki Niskoemisyjnej

27 marca w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju odbyło się III Forum Gospodarki Niskoemisyjnej pt. „Innowacyjność a gospodarka niskoemisyjna”. Cel konferencji: Przygotowanie gospodarki kraju 9firm i administracji) do pełnego wykorzystania środków specjalnych przeznaczonych na niskoemisyjną i energoefektywną modernizację kraju w horyzoncie 2020-2030.

Konferencję otworzyli: Maria Wasiak Minister Infrastruktury i Rozwoju, Janusz Piechociński, Wicepremier i Minister Gospodarki, oraz Jerzy Buzek, Przewodniczący Społecznej Rady ds. Zrównoważonego Rozwoju Energetyki.

Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej zostało uznane za jedno z kluczowych, strategicznych zadań gospodarki unijnej. Rozumianej nie tylko jako element podnoszenia komfortu życia mieszkańców w Europie, ale również jako element innowacyjności, agresywnej konkurencyjności gospodarki Unii jako całości – powiedziała Maria Wasiak Minister Infrastruktury i Rozwoju podczas otwarcia III Forum Gospodarki Niskoemisyjnej.

Na wspieranie niskoemisyjnej gospodarki przeznaczyliśmy ponad 9 mld euro ze środków unijnych na lata 2014-2020. Pieniądze te będą dostępne w programach Infrastruktura i Środowisko, Polska Wschodnia i regionalnych – zapowiedziała minister Wasiak.

Fundusze europejskie na ten cel zostaną zainwestowane m.in. w:

  • rozwój odnawialnych źródeł energii,
  • efektywność energetyczną i korzystanie z odnawialnych źródeł energii w przedsiębiorstwach, budynkach mieszkalnych i publicznych,
  • inteligentne sieci energetyczne, które pozwolą na mądre zarządzanie wykorzystaniem energii elektrycznej,
  • transport publiczny i sieci ciepłownicze,
  • budowę i modernizację instalacji pozwalających na wspólne wytwarzanie ciepła i energii elektrycznej.
III Forum Gospodarki Niskoemisyjnej fot. ŚWIECZAK

III Forum Gospodarki Niskoemisyjnej
fot. ŚWIECZAK

III Forum Gospodarki Niskoemisyjnej fot. ŚWIECZAK

III Forum Gospodarki Niskoemisyjnej
fot. ŚWIECZAK

Polska od momentu rozpoczęcia przemian ustrojowych i gospodarczych w końcu lat osiemdziesiątych XX wieku, znajduje się na ścieżce niskoemisyjnej modernizacji, która zaowocowała ok. 30 proc. redukcją emisji gazów cieplarnianych i ok. 30 proc. redukcją energochłonności gospodarki – powiedział Janusz Piechociński, Wicepremier i Minister Gospodarki.
Aby w pełni wykorzystać gospodarczy potencjał, jaki niesie ze sobą transformacja niskoemisyjna, Ministerstwo Gospodarki, we współpracy z innymi resortami i przy udziale ekspertów, przygotowuje Narodowy Program Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej. Do tego programu włączone zostaną tylko takie rozwiązania, które będą wspierały rozwój gospodarczy, jednocześnie prowadząc do obniżenia emisyjności i wzrostu jakości życia społeczeństwa – dodał.

III Forum Gospodarki Niskoemisyjnej fot. ŚWIECZAK

Janusz Piechociński, Wicepremier i Minister Gospodarki,
III Forum Gospodarki Niskoemisyjnej
fot. ŚWIECZAK

III Forum Gospodarki Niskoemisyjnej fot. ŚWIECZAK

III Forum Gospodarki Niskoemisyjnej
fot. ŚWIECZAK

III Forum Gospodarki Niskoemisyjnej fot. ŚWIECZAK

III Forum Gospodarki Niskoemisyjnej
fot. ŚWIECZAK

III Forum Gospodarki Niskoemisyjnej fot. ŚWIECZAK

Jerzy Buzek, Przewodniczący Społecznej Rady ds. Zrównoważonego Rozwoju Energetyki
III Forum Gospodarki Niskoemisyjnej
fot. ŚWIECZAK

III Forum Gospodarki Niskoemisyjnej fot. ŚWIECZAK

III Forum Gospodarki Niskoemisyjnej
fot. ŚWIECZAK

III Forum Gospodarki Niskoemisyjnej fot. ŚWIECZAK

III Forum Gospodarki Niskoemisyjnej
fot. ŚWIECZAK

III Forum Gospodarki Niskoemisyjnej fot. ŚWIECZAK

Małgorzata Mika-Bryska
Marcin Korolec
III Forum Gospodarki Niskoemisyjnej
fot. ŚWIECZAK

III Forum Gospodarki Niskoemisyjnej fot. ŚWIECZAK

Marcin Korolec
Sekretarz Stanu Pełnomocnik Rządu ds. Polityki Klimatycznej w Ministerstwie Środowiska
III Forum Gospodarki Niskoemisyjnej
fot. ŚWIECZAK

III Forum Gospodarki Niskoemisyjnej fot. ŚWIECZAK

Małgorzata Mika-Bryska
Dyrektor w Departamencie Energetyki w Ministerstwie Gospodarki
III Forum Gospodarki Niskoemisyjnej
fot. ŚWIECZAK

III Forum Gospodarki Niskoemisyjnej fot. ŚWIECZAK

Leszek Juchniewicz
Wiceprzewodniczący Społecznej Rady ds. Zrównoważonego Rozwoju Energetyki
III Forum Gospodarki Niskoemisyjnej
fot. ŚWIECZAK

III Forum Gospodarki Niskoemisyjnej fot. ŚWIECZAK

Adam Gorszanów
Prezes Izby Sprzedawców Polskiego Węgla
III Forum Gospodarki Niskoemisyjnej
fot. ŚWIECZAK

III Forum Gospodarki Niskoemisyjnej fot. ŚWIECZAK

Bogdan Świątek
Wiceprezes Zarządów Veolia Energia Poznań ZEC A oraz Veolia Energia Poznań SA
III Forum Gospodarki Niskoemisyjnej
fot. ŚWIECZAK

III Forum Gospodarki Niskoemisyjnej fot. ŚWIECZAK

III Forum Gospodarki Niskoemisyjnej
fot. ŚWIECZAKDodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *