Ireneusz Zyska o Bazie Danych o Odpadach (BDO)

Wywiad z Ireneuszem Zyska Sekretarzem Stanu w Ministerstwie Klimatu

Od 2020 roku obowiązują nowe, rewolucyjne zasady gospodarki odpadami dla przedsiębiorców. Niezbędna jest rejestracja firm wytwarzających w swojej działalności odpady lub wprowadzających produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami w rejestrze BDO.

Rejestr ten służyć będzie także do bieżącej ewidencji odpadów i sprawozdawczości. Wszystkie karty przekazania odpadów (KPO) muszą być wystawiane w czasie rzeczywistym za pośrednictwem sytemu BDO i będą przechowywane na państwowych serwerach. Nie będzie możliwy odbiór odpadów od przedsiębiorcy, który samodzielnie nie wystawi KPO w BDO. Od 2020 roku nie będzie także możliwości, by firma odpadowa wystawiła KPO w imieniu wytwórcy odpadów.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *