IX Ogólnopolska Konferencja”Nowoczesne narzędzia informatyczne w przeciwdziałaniu zagrożeniom bezpieczeństwa”

IX Ogólnopolska Konferencja na temat bezpieczeństwa”Nowoczesne narzędzia informatyczne w przeciwdziałaniu zagrożeniom bezpieczeństwa”odbyła się 18 października 2016 r. w Narodowe Centrum Badań Jądrowych w Świerku
Wśród organizatorów znaleały się Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie, Narodowe Centrum Badań Jądrowych w Świerku, Urzęd do Spraw Cudzoziemców, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego, Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie oraz Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej, Państwowy Instytut Badawczy.

IX Ogólnopolska Konferencja"Nowoczesne narzędzia informatyczne w przeciwdziałaniu zagrożeniom bezpieczeństwa" fot. ŚWIECZAK

Prof. dr hab. Wojciech Wiślicki
IX Ogólnopolska Konferencja”Nowoczesne narzędzia informatyczne w przeciwdziałaniu zagrożeniom bezpieczeństwa”
fot. ŚWIECZAK

IX Ogólnopolska Konferencja"Nowoczesne narzędzia informatyczne w przeciwdziałaniu zagrożeniom bezpieczeństwa" fot. ŚWIECZAK

IX Ogólnopolska Konferencja”Nowoczesne narzędzia informatyczne w przeciwdziałaniu zagrożeniom bezpieczeństwa”
fot. ŚWIECZAK

IX Ogólnopolska Konferencja"Nowoczesne narzędzia informatyczne w przeciwdziałaniu zagrożeniom bezpieczeństwa" fot. ŚWIECZAK

IX Ogólnopolska Konferencja”Nowoczesne narzędzia informatyczne w przeciwdziałaniu zagrożeniom bezpieczeństwa”
fot. ŚWIECZAK

IX Ogólnopolska Konferencja"Nowoczesne narzędzia informatyczne w przeciwdziałaniu zagrożeniom bezpieczeństwa" fot. ŚWIECZAK

IX Ogólnopolska Konferencja”Nowoczesne narzędzia informatyczne w przeciwdziałaniu zagrożeniom bezpieczeństwa”
fot. ŚWIECZAK

Dr Tadeusz GRACA
Rektor Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie

Prof. nadzw. dr hab. inż. Marek KISIEL-Dorohinicki, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji, Katedra Informatyki
Możliwości i perspektywy zastosowań dedykowanych narzędzi analitycznych w obszarze bezpieczeństwa publicznego

ZASTOSOWANIE NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH DLA ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA

Przewodniczący panelu – dr inż. Paweł Chodak, Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie

– Marek POSOBKIEWCZ – Główny Inspektor Sanitarny Kraju
– Płk SG Marek ŁAPIŃSKI – Komendant Główny Straży Granicznej
– Rafał ROGALA – Szef Urzędu Do Spraw Cudzoziemców
– Gen. bryg. rez. Włodzimierz NOWAK – Pełnomocnik Ministra Cyfryzacji
ds. cyberbezpieczeństwa, Dyrektor Departamentu Cyberbezpieczeństwa w Ministerstwie Cyfryzacji
– Dr Jacek GAJEWSKI – Kierownik Działu Badań i Współpracy Międzynarodowej, Narodowe Centrum Badań Jądrowych w Świerku
– Bryg. dr inż. Dariusz WRÓBLEWSKI – Dyrektor Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej, Państwowy Instytut Badawczy w Józefowie
– Tomasz ANDRUKIEWICZ – Prezydent Miasta Ełk, przedstawiciel Związku Miast Polskich
– Zsolt Tadeusz FEKETE – Prezes Zarządu Algotech Polska Sp. z o.o., absolwent Canadian Executive MBA

Dr hab. Paweł SOBKOWICZ – Bezpieczeństwo w złożonym świecie – Dyrektor Parku Naukowo-Technologicznego, Narodowe Centrum Badań Jądrowych w Świerku

Płk rez. mgr inż. Krzysztof CYGAŃCZUK – Wykorzystanie bezzałogowych statków powietrznych (BSP) jako elementów mobilnego systemu monitorowania i przeciwdziałania zagrożeniom w obszarze bezpieczeństwa wewnętrznego i ochrony ludności – Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej, Państwowy Instytut Badawczy w Józefowie

Prof. nadzw. dr hab. inż. Krzysztof SZCZYPIORSKI – Cyberbezpieczeństwo w sieciach przemysłowych – Krajowa Izba Gospodarki Cyfrowej, Politechnika Warszawska

Roman TRZASKALIK – Niezależna wyspa energetyczna w oparciu o OZE i magazyny energii a cyberbezpieczeństwo energetyczne – Prezes Stowarzyszenia „Nostra Res” oraz Prezes EuroCentrum – Park Naukowo-Technologiczny w Katowicach

Prof. dr hab. inż. Konrad ŚWIRSKI – Zagadnienia cyberbezpieczeństwa infrastruktury krytycznej w energetyce – Politechnika Warszawska, Prezes Transition Technologies S.A.

Grzegorz STANISZEWSKI – Monitoring zagrożeń w miastach. Działania Straży Miejskiej m. st. Warszawy w zakresie bezpieczeństwa
i porządku publicznego na rzecz społeczności lokalnej – Naczelnik Wydziału Profilaktyki i Planowania, Straż Miejska m. st. Warszawy

PREZENTACJA NARODOWEGO CENTRUM BADAŃ JĄDROWYCH W ŚWIERKU
Dr Jacek GAJEWSKI – Kierownik Działu Badań i Współpracy Międzynarodowej, Narodowe Centrum Badań Jądrowych w Świerku

NOWE TECHNOLOGIE W KONTEKŚCIE BEZPIECZEŃSTWA ZDROWOTNEGO
Przewodniczący panelu: prof. dr hab. Józef KNAP, Warszawski Uniwersytet Medyczny

Izabela KUCHARSKA – Organizacja szczepień ochronnych w Polsce – Zastępca Głównego Inspektora Sanitarnego Kraju

Prof. dr hab. Ryszard GROSSET, mł. kpt. mgr inż. Małgorzata CIUKA-WITRYLAK- EvaCopNet – system wspomagający ratowanie poszkodowanych podczas klęsk żywiołowych z wykorzystaniem technologii zdalnego pomiaru parametrów życiowych – Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie

Dr Magdalena EL GHAMARI – Nowoczesne narzędzia informatyczne w walce z ekstremizmem islamskim – Uniwersytet w Białymstoku/Fundacja El-Karama

Ppłk SG Dariusz NAWROCKI, kpt. SG Norbert GRZMIL – Cyfrowe źródła informacji wykorzystywane w analizie kryminalnej – Centrum Szkolenia Straży Granicznej im. Żołnierzy Korpusu Ochrony Pogranicza w Kętrzynie

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *