Konferencja „Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa jako element budowy społeczeństwa obywatelskiego”

„Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa jako element budowy społeczeństwa obywatelskiego”,
Wystąpienie JM Rektora UKSW w Warszawie ks. prof. dr hab. Stanisława Dziekońskiego

Konferencja „Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa jako element budowy społeczeństwa obywatelskiego”
Fot. ŚWIECZAK

Wystąpienie Komendanta Głównego Policji Pana gen. insp. Jarosława Szymczyka

gen. insp. Jarosław Szymczyk
Konferencja „Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa jako element budowy społeczeństwa obywatelskiego”
Fot. ŚWIECZAK

Wystąpienie Sekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji pana Jarosława Zielińskiego

Jarosław Zieliński
Sekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji
Konferencja „Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa jako element budowy społeczeństwa obywatelskiego”
Fot. ŚWIECZAK

Konferencja „Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa jako element budowy społeczeństwa obywatelskiego”
Fot. ŚWIECZAK

Konferencja „Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa jako element budowy społeczeństwa obywatelskiego”
Fot. ŚWIECZAK

Wystąpienie Głównego Geodety Kraju Pana dr hab. Waldemara Izdebskiego nt. Wykorzystania urzędowych danych przestrzennych w nowoczesnym społeczeństwie na przykładzie Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa jako fenomen komunikacyjny – Dyrektor Instytutu Bezpieczeństwa Narodowego Wyższej Szkoły Humanista w Sosnowcu prof. dr hab. Jadwiga Stawnicka,

Konferencja „Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa jako element budowy społeczeństwa obywatelskiego”
Fot. ŚWIECZAK

Konferencja „Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa jako element budowy społeczeństwa obywatelskiego”
Fot. ŚWIECZAK

Konferencja „Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa jako element budowy społeczeństwa obywatelskiego”
Fot. ŚWIECZAK

Dyrektor Biura Komunikacji Społecznej Komendy Głównej Policji dr Iwona Klonowska

Wykorzystanie nowoczesnych środków komunikacji w działaniach na rzecz bezpieczeństwa publicznego
Komunikatywność i użyteczność stron internetowych

Konferencja „Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa jako element budowy społeczeństwa obywatelskiego”
Fot. ŚWIECZAK

Współpraca jednostek samorządu terytorialnego z Policją przy wykorzystaniu informacji uzyskanych od społeczeństwa za pośrednictwem Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa

Konferencja „Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa jako element budowy społeczeństwa obywatelskiego”
Fot. ŚWIECZAK

Konferencja „Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa jako element budowy społeczeństwa obywatelskiego”
Fot. ŚWIECZAK

Konferencja „Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa jako element budowy społeczeństwa obywatelskiego”
Fot. ŚWIECZAK

Konferencja „Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa jako element budowy społeczeństwa obywatelskiego”
Fot. ŚWIECZAK

Konferencja „Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa jako element budowy społeczeństwa obywatelskiego”
Fot. ŚWIECZAK

Konferencja „Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa jako element budowy społeczeństwa obywatelskiego”
Fot. ŚWIECZAK

Konferencja „Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa jako element budowy społeczeństwa obywatelskiego”
Fot. ŚWIECZAK

wywiady:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *