Konferencja „Narodowy Program Zdrowia 2016-2020”

Konferencja Szkoły Zdrowia Publicznego CMKP i Senatu RP pt.: „Narodowy Program Zdrowia 2016-2020” z okazji 45-lecia powstania Studium Medycyny Społecznej i 20-lecia przekształcenia Studium w Szkołę Zdrowia Publicznego odbyła się w sali Senatu RP w dniu 8 marca 2017r.

Konferencja „Narodowy Program Zdrowia 2016-2020”
fot. ŚWIECZAK

Konferencję poprowadził senator Waldemar Kraska.

senator Waldemar Kraska
Konferencja „Narodowy Program Zdrowia 2016-2020”
fot. ŚWIECZAK

Konferencja „Narodowy Program Zdrowia 2016-2020”
fot. ŚWIECZAK

Konferencję otworzył Stanisław Karczewski, Marszałek Senatu RP.

Stanisław Karczewski,
Marszałek Senatu RP
Konferencja „Narodowy Program Zdrowia 2016-2020”
fot. ŚWIECZAK

Marszałek  Karczewski podkreślił, że niezmiernie ważne jest zrozumienie problematyki zdrowia publicznego i właściwe jej traktowanie przez polityków. Dodał, że w realizacji „Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016–2020” niezbędna jest przede wszystkim współpraca międzyresortowa.

prof. Ryszard Gellert, Dyrektor CMKP

prof. Ryszard Gellert,
Dyrektor CMKP
Konferencja „Narodowy Program Zdrowia 2016-2020”
fot. ŚWIECZAK

Wystąpienie: Ustawa o zdrowiu publicznym – między potrzebami a możliwościami
dr Jarosław Pinkas (CMKP)

dr Jarosław Pinkas (CMKP)
Konferencja „Narodowy Program Zdrowia 2016-2020”
fot. ŚWIECZAK

dr Jarosław Pinkas (CMKP)
Konferencja „Narodowy Program Zdrowia 2016-2020”
fot. ŚWIECZAK

Wiceminister Jarosław Pinkas przypomniał, że celem strategicznym „Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016–2020” jest poprawa zdrowia, jakości i długości życia Polaków oraz zmniejszenie nierówności społecznych w zdrowiu. Zadania realizujące 6 celów operacyjnych programu będą finansowane z budżetu państwa. Ustawa o zdrowiu publicznym zakłada, że w latach 2017–25 corocznie będzie na nie przeznaczane 140 mln zł. W „Narodowym Programie Zdrowia na lata 2016–2020” przewidziano 297 zadań z zakresu zdrowia publicznego (76 w trybie konkursu ofert i wnioskowym oraz 221 zadań własnych). W 2016 r. resort zdrowia ogłosił 35 konkursów, a w styczniu 2017 r. – 58. Udało się też uruchomić Serwis Zdrowie – portal edukacyjny redagowany przez dziennikarzy Polskiej Agencji Prasowej przy współpracy z autorytetami w dziedzinie medycyny i nauk pokrewnych. Jego celem jest podniesienie wiedzy na temat zdrowego trybu życia i możliwości zapobiegania chorobom.

senator Waldemar Kraska
Konferencja „Narodowy Program Zdrowia 2016-2020”
fot. ŚWIECZAK

Konferencja „Narodowy Program Zdrowia 2016-2020”
fot. ŚWIECZAK

Konferencja „Narodowy Program Zdrowia 2016-2020”
fot. ŚWIECZAK

Konferencja „Narodowy Program Zdrowia 2016-2020”
fot. ŚWIECZAK

Zdrowie publiczne (nauka i sztuka poprawy zdrowia populacji)
– partner czy konkurent medycyny naprawczej?
Uczestnicy: dr Jarosław Pinkas (CMKP);
prof. Andrzej Wojtczak;
prof. Ryszard Gellert (dyrektor CMKP);
prof. Mirosław J. Wysocki (konsultant krajowy w dziedzinie zdrowia publicznego);
prof. Tomasz Zdrojewski (Komitet Zdrowia Publicznego PAN);
prof. Monika Puzianowska-Kuźnicka (CMKP);
dr hab. Janusz Sytnik-Czetwertyński (CMKP)

Konferencja „Narodowy Program Zdrowia 2016-2020”
fot. ŚWIECZAK

Konferencja „Narodowy Program Zdrowia 2016-2020”
fot. ŚWIECZAK

Konferencja „Narodowy Program Zdrowia 2016-2020”
fot. ŚWIECZAK

Wystąpienie: NPZ 2016-2020 – szanse i zagrożenia
prof. Dorota Cianciara (CMKP)

Jak osiągnąć sukces NPZ 2016-2020?
Uczestnicy: prof. Dorota Cianciara (CMKP);
Stanisław Szwed (Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej);
Marek Posobkiewicz (Główny Inspektor Sanitarny);
Hanna Majszczyk (Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów);
Dariusz Poznański (Departament Zdrowia Publicznego, Ministerstwo Zdrowia);
Marek Wójcik (Związek Powiatów Polskich);
dr Justyna Grudziąż-Sękowska (CMKP)

Marek Wójcik (Związek Powiatów Polskich)

Organizacja i zasoby kadrowe zdrowia publicznego w Polsce
dr Iwona Wrześniewska-Wal (CMKP)

Czy mamy wystarczający potencjał, aby osiągnąć sukces NPZ 2016-2020?
Uczestnicy: dr Iwona Wrześniewska-Wal (CMKP);

dr Zofia Słońska (CMKP);

dr Paweł Goryński (CMKP);

dr Jacek Putz (CMKP);

dr Daniel Śliż (CMKP);

dr Wojciech Zgliczyński (CMKP);

dr Jacek Pruszyński (CMKP);

mgr Bartosz Kobuszewski (CMKP)
prof. Bolesław Samoliński (WUM);

Wywiad

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *