Konferencja naukowa „W trzechsetną rocznicę Sejmu Niemego. 1717-2017”

1 lutego 2017 roku na Zamku Królewskim w Warszawie odbyła się konferencja naukowa „W trzechsetną rocznicę Sejmu Niemego. 1717-2017”.

Konferencja została zorganizowana z inicjatywy Polskiego Towarzystwa Badań nad Wiekiem Osiemnastym, przy udziale Kancelarii Sejmu RP, Zamku Królewskiego w Warszawie, Instytutu Historii PAN im. Tadeusza Manteuffla oraz Muzeum Historii Polski.

Sejm, który rozpoczął obrady 1 lutego 1717 r. o godzinie 9.00 i zakończył je jeszcze tego samego dnia, około godziny 16.00, uchwalił wiele aktów prawnych kluczowych dla funkcjonowania Korony i Wielkiego Księstwa Litewskiego. Potwierdzono podstawy ustroju Rzeczpospolitej i praw szlachty, uchwalono m.in. stały podatek na utrzymanie wojska, którego liczbę pod naciskiem Rosji ograniczono do 24 tysięcy, ograniczono kompetencje hetmanów, a także uprawnienia wojskowe i podatkowe sejmików oraz zmniejszono liczbę wojsk saskich w Polsce. Gwarantem ustroju stawała się Rosja.

Konferencję otworzył dr hab. Michał Zwierzykowski, prof.UAM pomysłodawca konferencji.

dr hab. Michał Zwierzykowski, prof.UAM
Konferencja naukowa „W trzechsetną rocznicę Sejmu Niemego. 1717-2017”
fot. ŚWIECZAK

Jak stwierdził dr hab. Michał Zwierzykowski z Uniwersytetu Adama Mickiewicza i Polskiego Towarzystwa Badań nad Wiekiem Osiemnastym, wielkim problemem jest zakorzenienie w polskiej historiografii wielu mitów na temat Sejmu Niemego.

Był to jeszcze ostatni do czasu Sejmu Wielkiego moment, gdy naród i król długo i poważnie debatowali nad sprawami państwa. Rosja próbowała ingerować w przygotowania do sejmu, ale dano jej do zrozumienia, że są to działania niedopuszczalne. Polska była państwem osłabionym, co zauważali jej sąsiedzi, ale wciąż niezależnym
— powiedział dr Zwierzykowski.

Konferencja naukowa „W trzechsetną rocznicę Sejmu Niemego. 1717-2017”
fot. ŚWIECZAK

Prof. dr hab. Anna Grześkowiak-Krwawicz
Prezes Polskiego Towarzystwa Badań nad Wiekiem Osiemnastym
Konferencja naukowa „W trzechsetną rocznicę Sejmu Niemego. 1717-2017”
fot. ŚWIECZAK

prof. dr hab. Wojciech Kriegseisen
Dyrektor Instytutu Historii PAN
Konferencja naukowa „W trzechsetną rocznicę Sejmu Niemego. 1717-2017”
fot. ŚWIECZAK

prof. dr hab. Wojciech Kriegseisen, Dyrektor Instytutu Historii PAN
Postanowienia Sejmu Niemego w kwestiach wyznaniowych i ich konsekwencje

Konferencja naukowa „W trzechsetną rocznicę Sejmu Niemego. 1717-2017”
fot. ŚWIECZAK

Konferencja naukowa „W trzechsetną rocznicę Sejmu Niemego. 1717-2017”
fot. ŚWIECZAK

Konferencja naukowa „W trzechsetną rocznicę Sejmu Niemego. 1717-2017”
fot. ŚWIECZAK

dr Krzysztof Link-Lenczowski, Uniwersytet Jagielloński
Na drodze do konfederacji tarnogrodzkiej i Sejmu Niemego

Konferencja naukowa „W trzechsetną rocznicę Sejmu Niemego. 1717-2017”
fot. ŚWIECZAK

dr Krzysztof Link-Lenczowski
Konferencja naukowa „W trzechsetną rocznicę Sejmu Niemego. 1717-2017”
fot. ŚWIECZAK

Konferencja naukowa „W trzechsetną rocznicę Sejmu Niemego. 1717-2017”
fot. ŚWIECZAK

Konferencja naukowa „W trzechsetną rocznicę Sejmu Niemego. 1717-2017”
fot. ŚWIECZAK

Konferencja naukowa „W trzechsetną rocznicę Sejmu Niemego. 1717-2017”
fot. ŚWIECZAK

Konferencja naukowa „W trzechsetną rocznicę Sejmu Niemego. 1717-2017”
fot. ŚWIECZAK

Konferencja naukowa „W trzechsetną rocznicę Sejmu Niemego. 1717-2017”
fot. ŚWIECZAK

Konferencja naukowa „W trzechsetną rocznicę Sejmu Niemego. 1717-2017”
fot. ŚWIECZAK

Konferencja naukowa „W trzechsetną rocznicę Sejmu Niemego. 1717-2017”
fot. ŚWIECZAK

Konferencja naukowa „W trzechsetną rocznicę Sejmu Niemego. 1717-2017”
fot. ŚWIECZAK

Konferencja naukowa „W trzechsetną rocznicę Sejmu Niemego. 1717-2017”
fot. ŚWIECZAK

dr hab. Michał Zwierzykowski, prof.UAM
Konferencja naukowa „W trzechsetną rocznicę Sejmu Niemego. 1717-2017”
fot. ŚWIECZAK

Konferencja naukowa „W trzechsetną rocznicę Sejmu Niemego. 1717-2017”
fot. ŚWIECZAK

Konferencja naukowa „W trzechsetną rocznicę Sejmu Niemego. 1717-2017”
fot. ŚWIECZAK

Konferencja naukowa „W trzechsetną rocznicę Sejmu Niemego. 1717-2017”
fot. ŚWIECZAK

Konferencja naukowa „W trzechsetną rocznicę Sejmu Niemego. 1717-2017”
fot. ŚWIECZAK

Konferencja naukowa „W trzechsetną rocznicę Sejmu Niemego. 1717-2017”
fot. ŚWIECZAK

Konferencja naukowa „W trzechsetną rocznicę Sejmu Niemego. 1717-2017”
fot. ŚWIECZAK

Konferencja naukowa „W trzechsetną rocznicę Sejmu Niemego. 1717-2017”
fot. ŚWIECZAK

dr hab. Michał Zwierzykowski, prof.UAM
Konferencja naukowa „W trzechsetną rocznicę Sejmu Niemego. 1717-2017”
fot. ŚWIECZAK

Konferencja naukowa „W trzechsetną rocznicę Sejmu Niemego. 1717-2017”
fot. ŚWIECZAK

Konferencja naukowa „W trzechsetną rocznicę Sejmu Niemego. 1717-2017”
fot. ŚWIECZAK

Konferencja naukowa „W trzechsetną rocznicę Sejmu Niemego. 1717-2017”
fot. ŚWIECZAK

Konferencja naukowa „W trzechsetną rocznicę Sejmu Niemego. 1717-2017”
fot. ŚWIECZAK

Konferencja naukowa „W trzechsetną rocznicę Sejmu Niemego. 1717-2017”
fot. ŚWIECZAK

Konferencja naukowa „W trzechsetną rocznicę Sejmu Niemego. 1717-2017”
fot. ŚWIECZAK

Konferencja naukowa „W trzechsetną rocznicę Sejmu Niemego. 1717-2017”
fot. ŚWIECZAK

Konferencja naukowa „W trzechsetną rocznicę Sejmu Niemego. 1717-2017”
fot. ŚWIECZAK

Konferencja naukowa „W trzechsetną rocznicę Sejmu Niemego. 1717-2017”
fot. ŚWIECZAK

Konferencja naukowa „W trzechsetną rocznicę Sejmu Niemego. 1717-2017”
fot. ŚWIECZAK

Konferencja naukowa „W trzechsetną rocznicę Sejmu Niemego. 1717-2017”
fot. ŚWIECZAK

Konferencja naukowa „W trzechsetną rocznicę Sejmu Niemego. 1717-2017”
fot. ŚWIECZAK

Konferencja naukowa „W trzechsetną rocznicę Sejmu Niemego. 1717-2017”
fot. ŚWIECZAK

Konferencja naukowa „W trzechsetną rocznicę Sejmu Niemego. 1717-2017”
fot. ŚWIECZAK

Konferencja naukowa „W trzechsetną rocznicę Sejmu Niemego. 1717-2017”
fot. ŚWIECZAK

Konferencja naukowa „W trzechsetną rocznicę Sejmu Niemego. 1717-2017”
fot. ŚWIECZAK

Konferencja naukowa „W trzechsetną rocznicę Sejmu Niemego. 1717-2017”
fot. ŚWIECZAK

Konferencja naukowa „W trzechsetną rocznicę Sejmu Niemego. 1717-2017”
fot. ŚWIECZAK

dr hab. Michał Zwierzykowski, prof.UAM
Konferencja naukowa „W trzechsetną rocznicę Sejmu Niemego. 1717-2017”
fot. ŚWIECZAK

dr hab. Michał Zwierzykowski, prof.UAM
Konferencja naukowa „W trzechsetną rocznicę Sejmu Niemego. 1717-2017”
fot. ŚWIECZAK

Wywiad z dr hab. Michałem Zwierzykowskim, prof. UAM

dr hab. Robertem Kołodziejem, prof.UWr
Konferencja naukowa „W trzechsetną rocznicę Sejmu Niemego. 1717-2017”
fot. ŚWIECZAK

Wywiad z dr hab. Robertem Kołodziejem, prof.UWr

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *