I Konferencja Naukowa „Witamina D – eliksir zdrowia”

11 lipca 2014 r. w hotelu Hotel Mercure Grand w Warszawie odbyła się I Konferencji Naukowej „Witamina D – eliksir zdrowia”
Konferencja organizowana jest we współpracy z Polskim Towarzystwem Endokrynologicznym oraz z Europejskim Stowarzyszeniem Promocji Zdrowia „PRO-SALUTEM”. Wydarzenie jest dedykowane witaminie D oraz jej plejotropowemu działaniu.
Spotkanie miało na celu uświadomienie Polaków o prawidłowym przyswajaniu witaminy D. Stosowanie jej zarówno w diecie jak i w suplementach. Poruszona została tematyka związana z przyczynami i niedoborem witaminy D a także konsekwencjami jakie wynikają z jej braku w organizmie. Przedstawione zostały choroby, które wiążą się z niedoborem witaminy D a także skuteczne i bezpieczne sposoby uzupełniania braków witaminowych
Opiekę nad stroną merytoryczną konferencji sprawuje Pan prof. dr hab. n. med. Andrzej Milewicz – Prezes Zarządu Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego.

 I Konferencja Naukowa „Witamina D – eliksir zdrowia” fot. ŚWIECZAK

prof. dr hab. n. med. Andrzej Milewicz
I Konferencja Naukowa „Witamina D – eliksir zdrowia”
fot. ŚWIECZAK

W programie m.in.:
Epidemiologiczny obraz Polski – rekomendacje suplementacji witaminą D
Rola witaminy D3 w zapewnieniu prawidłowego rozwoju dzieci
Przyczyny niedoboru witaminy D i konsekwencje zdrowotne
Osteoporoza i krzywica
Choroby układu krążenia
Nowotwory
Infekcje i układ odpornościowy
Choroby autoimmunologiczne
Otyłość i cukrzyca

Slajd2

I Konferencja Naukowa „Witamina D – eliksir zdrowia”

 I Konferencja Naukowa „Witamina D – eliksir zdrowia” fot. ŚWIECZAK

dr Włodzimierz W. Sukiennik
I Konferencja Naukowa „Witamina D – eliksir zdrowia”
fot. ŚWIECZAK

dr Włodzimierz W. Sukiennik – I wiceprezes zarządu Europejskiego Stwarzysznia Promocji Zdrowia

Ekonomista, menedżer-przedsiębiorca, wydawca i publicysta.

 I Konferencja Naukowa „Witamina D – eliksir zdrowia” fot. ŚWIECZAK

Ewa Jankowska
I Konferencja Naukowa „Witamina D – eliksir zdrowia”
fot. ŚWIECZAK

 I Konferencja Naukowa „Witamina D – eliksir zdrowia” fot. ŚWIECZAK

prof. dr hab. n. med. Andrzej Milewicz
I Konferencja Naukowa „Witamina D – eliksir zdrowia”
fot. ŚWIECZAK

 I Konferencja Naukowa „Witamina D – eliksir zdrowia” fot. ŚWIECZAK

prof. dr hab. n. med. Roman Lorenc
I Konferencja Naukowa „Witamina D – eliksir zdrowia”
fot. ŚWIECZAK

Prof. Roman Lorenc I Konferencja Naukowa „Witamina D – eliksir zdrowia” fot. ŚWIECZAK

prof. dr hab. n. med. Roman Lorenc
I Konferencja Naukowa „Witamina D – eliksir zdrowia”
fot. ŚWIECZAK

I Konferencja Naukowa „Witamina D – eliksir zdrowia” fot. ŚWIECZAK

I Konferencja Naukowa „Witamina D – eliksir zdrowia”
fot. ŚWIECZAK

I Konferencja Naukowa „Witamina D – eliksir zdrowia” fot. ŚWIECZAK

I Konferencja Naukowa „Witamina D – eliksir zdrowia”
fot. ŚWIECZAK

I Konferencja Naukowa „Witamina D – eliksir zdrowia” fot. ŚWIECZAK

I Konferencja Naukowa „Witamina D – eliksir zdrowia”
fot. ŚWIECZAK

I Konferencja Naukowa „Witamina D – eliksir zdrowia”

prof. dr hab. n. farm. Jacek Łukaszkiewicz I Konferencja Naukowa „Witamina D – eliksir zdrowia” fot. ŚWIECZAK

prof. dr hab. n. farm. Jacek Łukaszkiewicz
I Konferencja Naukowa „Witamina D – eliksir zdrowia”
fot. ŚWIECZAK

prof. dr hab. n. farm. Jacek Łukaszkiewicz
Kierownik Zakładu Biochemii i Chemii Klinicznej Warszawski Uniwersytet Medyczny

Dr med. Paweł Grzesiowski I Konferencja Naukowa „Witamina D – eliksir zdrowia” fot. ŚWIECZAK

Dr med. Paweł Grzesiowski
I Konferencja Naukowa „Witamina D – eliksir zdrowia”
fot. ŚWIECZAK

Dr med. Paweł Grzesiowski
Centrum Medycyny Zapobiegawczej i Rehabilitacji
Fundacja Instytut Profilaktyki Zakażeń

Slajd4

I Konferencja Naukowa „Witamina D – eliksir zdrowia”

I Konferencja Naukowa „Witamina D – eliksir zdrowia” fot. ŚWIECZAK

I Konferencja Naukowa „Witamina D – eliksir zdrowia”
fot. ŚWIECZAK

 I Konferencja Naukowa „Witamina D – eliksir zdrowia”

I Konferencja Naukowa „Witamina D – eliksir zdrowia”

Justyna Czech-Kowalska I Konferencja Naukowa „Witamina D – eliksir zdrowia” fot. ŚWIECZAK

Dr n. med. Justyna Czech-Kowalska
I Konferencja Naukowa „Witamina D – eliksir zdrowia”
fot. ŚWIECZAK

Rola witaminy D w rozwoju dziecka

Dr n. med. Justyna Czech-Kowalska

Klinika Neonatologii, Patologii i Intensywnej Terapii Noworodka

Dr Marek Juda I Konferencja Naukowa „Witamina D – eliksir zdrowia” fot. ŚWIECZAK

Dr Marek Juda
I Konferencja Naukowa „Witamina D – eliksir zdrowia”
fot. ŚWIECZAK

Witamina D a odporność przeciwzakaźna

Dr Marek Juda
Katedra i Zakład Mikrobiologii Farmaceutycznej z Pracownią Diagnostyki Mikrobiologicznej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

 

Prof. dr hab. n. med. Danuta Chlebna-Sokół I Konferencja Naukowa „Witamina D – eliksir zdrowia” fot. ŚWIECZAK

Prof. dr hab. n. med. Danuta Chlebna-Sokół
I Konferencja Naukowa „Witamina D – eliksir zdrowia”
fot. ŚWIECZAK

Osteoporoza w wieku rozwojowym – znaczenie witaminy D w profilaktyce i leczeniu

prof. dr hab. n. med. Danuta Chlebna-Sokół
Klinika Propedeutyki Pediatrii i Chorób Metabolicznych Kości,
Uniwersytet Medyczny w Łodzi

I Konferencja Naukowa „Witamina D – eliksir zdrowia” fot. ŚWIECZAK

I Konferencja Naukowa „Witamina D – eliksir zdrowia”
fot. ŚWIECZAK

 

Prof. dr hab. n. med. Danuta Chlebna-Sokół I Konferencja Naukowa „Witamina D – eliksir zdrowia” fot. ŚWIECZAK

Prof. dr hab. n. med. Danuta Chlebna-Sokół
I Konferencja Naukowa „Witamina D – eliksir zdrowia”
fot. ŚWIECZAK

 

 

Dr hab. n. med. Beata Matyjaszek-Matuszek I Konferencja Naukowa „Witamina D – eliksir zdrowia” fot. ŚWIECZAK

Dr hab. n. med. Beata Matyjaszek-Matuszek
I Konferencja Naukowa „Witamina D – eliksir zdrowia”
fot. ŚWIECZAK

Dr hab. n. med. Beata Matyjaszek-Matuszek I Konferencja Naukowa „Witamina D – eliksir zdrowia” fot. ŚWIECZAK

Dr hab. n. med. Beata Matyjaszek-Matuszek
I Konferencja Naukowa „Witamina D – eliksir zdrowia”
fot. ŚWIECZAK

 

Ryzyko cukrzycy ciążowej na tle niedoboru witaminy D

Dr hab. n. med. Beata Matyjaszek-Matuszek
Przewodnicząca Oddziału Lubelskiego Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego

 I Konferencja Naukowa „Witamina D – eliksir zdrowia” fot. ŚWIECZAK

I Konferencja Naukowa „Witamina D – eliksir zdrowia”
fot. ŚWIECZAK

 

Prof. dr hab. n. med. Małgorzata Kozłowska-Wojciechowska I Konferencja Naukowa „Witamina D – eliksir zdrowia” fot. ŚWIECZAK

Prof. dr hab. n. med. Małgorzata Kozłowska-Wojciechowska
I Konferencja Naukowa „Witamina D – eliksir zdrowia”
fot. ŚWIECZAK

Czy potrzeba jest nam suplementacja diety witaminą D?

prof. dr hab. n. med. Małgorzata Kozłowska-Wojciechowska
Kierownik zakładu Farmacji Klinicznej i Opieki Farmaceutycznej
Warszawski Uniwersytet Medyczny

 

Prof. dr hab. n. med. Ewa Marcinowska–Suchowierska   I Konferencja Naukowa „Witamina D – eliksir zdrowia” fot. ŚWIECZAK

Prof. dr hab. n. med. Ewa Marcinowska–Suchowierska
I Konferencja Naukowa „Witamina D – eliksir zdrowia”
fot. ŚWIECZAK

Zapobieganie złamaniom kości u osób w wieku podeszłym – miejsce i rola witaminy D.

Prof. dr hab. n. med. Ewa Marcinowska–Suchowierska

Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego Klinika Medycyny Rodzinnej, Chorób Wewnętrznych i Chorób Metabolicznych Kości

 

Lucyna Papierska   I Konferencja Naukowa „Witamina D – eliksir zdrowia” fot. ŚWIECZAK

Lucyna Papierska
I Konferencja Naukowa „Witamina D – eliksir zdrowia”
fot. ŚWIECZAK

Lucyna Papierska

Osteoporoza i krzywica

Klinika Endokrynologii CMKP

Lucyna Papierska   I Konferencja Naukowa „Witamina D – eliksir zdrowia” fot. ŚWIECZAK

Lucyna Papierska
I Konferencja Naukowa „Witamina D – eliksir zdrowia”
fot. ŚWIECZAK

Lucyna Papierska   I Konferencja Naukowa „Witamina D – eliksir zdrowia” fot. ŚWIECZAK

Lucyna Papierska
I Konferencja Naukowa „Witamina D – eliksir zdrowia”
fot. ŚWIECZAK

 I Konferencja Naukowa „Witamina D – eliksir zdrowia” fot. ŚWIECZAK

prof. dr hab. n. med. Andrzej Milewicz
I Konferencja Naukowa „Witamina D – eliksir zdrowia”
fot. ŚWIECZAK

 I Konferencja Naukowa „Witamina D – eliksir zdrowia” fot. ŚWIECZAK

I Konferencja Naukowa „Witamina D – eliksir zdrowia”
fot. ŚWIECZAK

Prof. dr hab. n. med. Romuald Dębski I Konferencja Naukowa „Witamina D – eliksir zdrowia” fot. ŚWIECZAK

Prof. dr hab. n. med. Romuald Dębski
I Konferencja Naukowa „Witamina D – eliksir zdrowia”
fot. ŚWIECZAK

Wpływ deficytu witaminy D na zdrowie reprodukcyjne

Prof. dr hab. n. med. Romuald Dębski
Kierownik Kliniki Położnictwa i Ginekologii,
Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie

Prof. dr hab. n. med. Romuald Dębski I Konferencja Naukowa „Witamina D – eliksir zdrowia” fot. ŚWIECZAK

Prof. dr hab. n. med. Romuald Dębski
I Konferencja Naukowa „Witamina D – eliksir zdrowia”
fot. ŚWIECZAK

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *