Konferencja Naukowo – Metodyczna „Innowacje w aktywizacji kobiet 50+ – wyrównywanie szans na rynku pracy”

30 czerwca 2015r. w sejmie w sali Kolumnowej odbyła się Konferencja Naukowo – Metodyczna „Innowacje w aktywizacji kobiet 50+ – wyrównywanie szans na rynku pracy”.

Celem konferencji było upowszechnienie i wdrożenie do głównego nurtu polityki efektywnego narzędzia zarządzanie kapitałem ludzkim i aktywizacji kobiet 50+ oraz nadanie kierunku polityce wspierania osób starszych na rynku pracy – poprzez wykorzystanie metod zarządzania wiedzą, teorii motywowania, dobrych europejskich praktyk.

Uczestnicy konferencji:

 • przedstawiciele Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej
 • przedstawiciele Centralnego Instytutu Ochrony Pracy
 • przedstawiciele Biura Rzecznika Rządu do Spraw Równego Traktowania
 • przedstawiciele Biura Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych
 • przedstawiciele ZUS, KRUS
 • przedstawiciele władz samorządowych
 • przedstawiciele związków zawodowych
 • przedstawiciele związków pracodawców, pracodawcy
 • przedstawiciele publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia
 • przedstawiciele Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych
 • przedstawiciele Instytutu Badań Edukacyjnych
 • przedstawiciele szkół wyższych
 • przedstawiciele firm szkoleniowych
 • przedstawiciele organizacji pozarządowych
 • pracodawcy
 • trenerzy
  Konferencja Naukowo - Metodyczna "Innowacje w aktywizacji kobiet 50+ - wyrównywanie szans na rynku pracy" fot. ŚWIECZAK

  Konferencja Naukowo – Metodyczna „Innowacje w aktywizacji kobiet 50+ – wyrównywanie szans na rynku pracy”
  fot. ŚWIECZAK

  Konferencja Naukowo - Metodyczna "Innowacje w aktywizacji kobiet 50+ - wyrównywanie szans na rynku pracy" fot. ŚWIECZAK

  prof. dr hab. Henryk Skorowski
  Konferencja Naukowo – Metodyczna „Innowacje w aktywizacji kobiet 50+ – wyrównywanie szans na rynku pracy”
  fot. ŚWIECZAK

  Konferencja Naukowo - Metodyczna "Innowacje w aktywizacji kobiet 50+ - wyrównywanie szans na rynku pracy" fot. ŚWIECZAK

  Wicemarszałek Sejmu Eugeniusz Grzeszczak
  Konferencja Naukowo – Metodyczna „Innowacje w aktywizacji kobiet 50+ – wyrównywanie szans na rynku pracy”
  fot. ŚWIECZAK

  Konferencja Naukowo - Metodyczna "Innowacje w aktywizacji kobiet 50+ - wyrównywanie szans na rynku pracy" fot. ŚWIECZAK

  Wicemarszałek Sejmu Eugeniusz Grzeszczak
  Konferencja Naukowo – Metodyczna „Innowacje w aktywizacji kobiet 50+ – wyrównywanie szans na rynku pracy”
  fot. ŚWIECZAK

  prof. dr hab. Józef Orczyk Konferencja Naukowo - Metodyczna "Innowacje w aktywizacji kobiet 50+ - wyrównywanie szans na rynku pracy" fot. ŚWIECZAK

  prof. dr hab. Józef Orczyk
  Konferencja Naukowo – Metodyczna „Innowacje w aktywizacji kobiet 50+ – wyrównywanie szans na rynku pracy”
  fot. ŚWIECZAK

  Konferencja Naukowo - Metodyczna "Innowacje w aktywizacji kobiet 50+ - wyrównywanie szans na rynku pracy" fot. ŚWIECZAK

  Elżbieta Szymanik
  Konferencja Naukowo – Metodyczna „Innowacje w aktywizacji kobiet 50+ – wyrównywanie szans na rynku pracy”
  fot. ŚWIECZAK

  Konferencja Naukowo - Metodyczna "Innowacje w aktywizacji kobiet 50+ - wyrównywanie szans na rynku pracy" fot. ŚWIECZAK

  Prof. UW dr hab. Jacek P. Męcina
  Sekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej
  Konferencja Naukowo – Metodyczna „Innowacje w aktywizacji kobiet 50+ – wyrównywanie szans na rynku pracy”
  fot. ŚWIECZAK

  Konferencja Naukowo - Metodyczna "Innowacje w aktywizacji kobiet 50+ - wyrównywanie szans na rynku pracy" fot. ŚWIECZAK

  Konferencja Naukowo – Metodyczna „Innowacje w aktywizacji kobiet 50+ – wyrównywanie szans na rynku pracy”
  fot. ŚWIECZAK

  Konferencja Naukowo - Metodyczna "Innowacje w aktywizacji kobiet 50+ - wyrównywanie szans na rynku pracy" fot. ŚWIECZAK

  Konferencja Naukowo – Metodyczna „Innowacje w aktywizacji kobiet 50+ – wyrównywanie szans na rynku pracy”
  fot. ŚWIECZAK

  Konferencja Naukowo - Metodyczna "Innowacje w aktywizacji kobiet 50+ - wyrównywanie szans na rynku pracy" fot. ŚWIECZAK

  Konferencja Naukowo – Metodyczna „Innowacje w aktywizacji kobiet 50+ – wyrównywanie szans na rynku pracy”
  fot. ŚWIECZAK

  prof. dr hab. Józef Orczyk Konferencja Naukowo - Metodyczna "Innowacje w aktywizacji kobiet 50+ - wyrównywanie szans na rynku pracy" fot. ŚWIECZAK

  prof. dr hab. Józef Orczyk
  Konferencja Naukowo – Metodyczna „Innowacje w aktywizacji kobiet 50+ – wyrównywanie szans na rynku pracy”
  fot. ŚWIECZAK

  Konferencja Naukowo - Metodyczna "Innowacje w aktywizacji kobiet 50+ - wyrównywanie szans na rynku pracy" fot. ŚWIECZAK

  Elżbieta Szymanik
  Konferencja Naukowo – Metodyczna „Innowacje w aktywizacji kobiet 50+ – wyrównywanie szans na rynku pracy”
  fot. ŚWIECZAK

  Konferencja Naukowo - Metodyczna "Innowacje w aktywizacji kobiet 50+ - wyrównywanie szans na rynku pracy" fot. ŚWIECZAK

  Prof. UW dr hab. Jacek P. Męcina
  Sekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej
  Konferencja Naukowo – Metodyczna „Innowacje w aktywizacji kobiet 50+ – wyrównywanie szans na rynku pracy”
  fot. ŚWIECZAK

  Konferencja Naukowo - Metodyczna "Innowacje w aktywizacji kobiet 50+ - wyrównywanie szans na rynku pracy" fot. ŚWIECZAK

  Konferencja Naukowo – Metodyczna „Innowacje w aktywizacji kobiet 50+ – wyrównywanie szans na rynku pracy”
  fot. ŚWIECZAK

  Konferencja Naukowo - Metodyczna "Innowacje w aktywizacji kobiet 50+ - wyrównywanie szans na rynku pracy" fot. ŚWIECZAK

  Konferencja Naukowo – Metodyczna „Innowacje w aktywizacji kobiet 50+ – wyrównywanie szans na rynku pracy”
  fot. ŚWIECZAK

  Konferencja Naukowo - Metodyczna "Innowacje w aktywizacji kobiet 50+ - wyrównywanie szans na rynku pracy" fot. ŚWIECZAK

  Konferencja Naukowo – Metodyczna „Innowacje w aktywizacji kobiet 50+ – wyrównywanie szans na rynku pracy”
  fot. ŚWIECZAK

  Konferencja Naukowo - Metodyczna "Innowacje w aktywizacji kobiet 50+ - wyrównywanie szans na rynku pracy" fot. ŚWIECZAK

  Konferencja Naukowo – Metodyczna „Innowacje w aktywizacji kobiet 50+ – wyrównywanie szans na rynku pracy”
  fot. ŚWIECZAK

  Konferencja Naukowo - Metodyczna "Innowacje w aktywizacji kobiet 50+ - wyrównywanie szans na rynku pracy" fot. ŚWIECZAK

  Konferencja Naukowo – Metodyczna „Innowacje w aktywizacji kobiet 50+ – wyrównywanie szans na rynku pracy”
  fot. ŚWIECZAK

  Konferencja Naukowo - Metodyczna "Innowacje w aktywizacji kobiet 50+ - wyrównywanie szans na rynku pracy" fot. ŚWIECZAK

  Konferencja Naukowo – Metodyczna „Innowacje w aktywizacji kobiet 50+ – wyrównywanie szans na rynku pracy”
  fot. ŚWIECZAK

  Konferencja Naukowo - Metodyczna "Innowacje w aktywizacji kobiet 50+ - wyrównywanie szans na rynku pracy" fot. ŚWIECZAK

  Konferencja Naukowo – Metodyczna „Innowacje w aktywizacji kobiet 50+ – wyrównywanie szans na rynku pracy”
  fot. ŚWIECZAK

  Konferencja Naukowo - Metodyczna "Innowacje w aktywizacji kobiet 50+ - wyrównywanie szans na rynku pracy" fot. ŚWIECZAK

  Konferencja Naukowo – Metodyczna „Innowacje w aktywizacji kobiet 50+ – wyrównywanie szans na rynku pracy”
  fot. ŚWIECZAK

  Konferencja Naukowo - Metodyczna "Innowacje w aktywizacji kobiet 50+ - wyrównywanie szans na rynku pracy" fot. ŚWIECZAK

  Konferencja Naukowo – Metodyczna „Innowacje w aktywizacji kobiet 50+ – wyrównywanie szans na rynku pracy”
  fot. ŚWIECZAK

  Konferencja Naukowo - Metodyczna "Innowacje w aktywizacji kobiet 50+ - wyrównywanie szans na rynku pracy" fot. ŚWIECZAK

  Konferencja Naukowo – Metodyczna „Innowacje w aktywizacji kobiet 50+ – wyrównywanie szans na rynku pracy”
  fot. ŚWIECZAK

  Konferencja Naukowo - Metodyczna "Innowacje w aktywizacji kobiet 50+ - wyrównywanie szans na rynku pracy" fot. ŚWIECZAK

  Konferencja Naukowo – Metodyczna „Innowacje w aktywizacji kobiet 50+ – wyrównywanie szans na rynku pracy”
  fot. ŚWIECZAK

  Konferencja Naukowo - Metodyczna "Innowacje w aktywizacji kobiet 50+ - wyrównywanie szans na rynku pracy" fot. ŚWIECZAK

  Konferencja Naukowo – Metodyczna „Innowacje w aktywizacji kobiet 50+ – wyrównywanie szans na rynku pracy”
  fot. ŚWIECZAK

  Konferencja Naukowo - Metodyczna "Innowacje w aktywizacji kobiet 50+ - wyrównywanie szans na rynku pracy" fot. ŚWIECZAK

  Konferencja Naukowo – Metodyczna „Innowacje w aktywizacji kobiet 50+ – wyrównywanie szans na rynku pracy”
  fot. ŚWIECZAK

  Konferencja Naukowo - Metodyczna "Innowacje w aktywizacji kobiet 50+ - wyrównywanie szans na rynku pracy" fot. ŚWIECZAK

  Konferencja Naukowo – Metodyczna „Innowacje w aktywizacji kobiet 50+ – wyrównywanie szans na rynku pracy”
  fot. ŚWIECZAK

  Konferencja Naukowo - Metodyczna "Innowacje w aktywizacji kobiet 50+ - wyrównywanie szans na rynku pracy" fot. ŚWIECZAK

  Konferencja Naukowo – Metodyczna „Innowacje w aktywizacji kobiet 50+ – wyrównywanie szans na rynku pracy”
  fot. ŚWIECZAK

  Konferencja Naukowo - Metodyczna "Innowacje w aktywizacji kobiet 50+ - wyrównywanie szans na rynku pracy" fot. ŚWIECZAK

  Konferencja Naukowo – Metodyczna „Innowacje w aktywizacji kobiet 50+ – wyrównywanie szans na rynku pracy”
  fot. ŚWIECZAK

  Konferencja Naukowo - Metodyczna "Innowacje w aktywizacji kobiet 50+ - wyrównywanie szans na rynku pracy" fot. ŚWIECZAK

  Konferencja Naukowo – Metodyczna „Innowacje w aktywizacji kobiet 50+ – wyrównywanie szans na rynku pracy”
  fot. ŚWIECZAK

  Konferencja Naukowo - Metodyczna "Innowacje w aktywizacji kobiet 50+ - wyrównywanie szans na rynku pracy" fot. ŚWIECZAK

  Konferencja Naukowo – Metodyczna „Innowacje w aktywizacji kobiet 50+ – wyrównywanie szans na rynku pracy”
  fot. ŚWIECZAK

  Konferencja Naukowo - Metodyczna "Innowacje w aktywizacji kobiet 50+ - wyrównywanie szans na rynku pracy" fot. ŚWIECZAK

  Konferencja Naukowo – Metodyczna „Innowacje w aktywizacji kobiet 50+ – wyrównywanie szans na rynku pracy”
  fot. ŚWIECZAK

  Konferencja Naukowo - Metodyczna "Innowacje w aktywizacji kobiet 50+ - wyrównywanie szans na rynku pracy" fot. ŚWIECZAK

  Konferencja Naukowo – Metodyczna „Innowacje w aktywizacji kobiet 50+ – wyrównywanie szans na rynku pracy”
  fot. ŚWIECZAK

  Konferencja Naukowo - Metodyczna "Innowacje w aktywizacji kobiet 50+ - wyrównywanie szans na rynku pracy" fot. ŚWIECZAK

  Konferencja Naukowo – Metodyczna „Innowacje w aktywizacji kobiet 50+ – wyrównywanie szans na rynku pracy”
  fot. ŚWIECZAK

  Konferencja Naukowo - Metodyczna "Innowacje w aktywizacji kobiet 50+ - wyrównywanie szans na rynku pracy" fot. ŚWIECZAK

  Konferencja Naukowo – Metodyczna „Innowacje w aktywizacji kobiet 50+ – wyrównywanie szans na rynku pracy”
  fot. ŚWIECZAK

  Konferencja Naukowo - Metodyczna "Innowacje w aktywizacji kobiet 50+ - wyrównywanie szans na rynku pracy" fot. ŚWIECZAK

  Konferencja Naukowo – Metodyczna „Innowacje w aktywizacji kobiet 50+ – wyrównywanie szans na rynku pracy”
  fot. ŚWIECZAK

  Konferencja Naukowo - Metodyczna "Innowacje w aktywizacji kobiet 50+ - wyrównywanie szans na rynku pracy" fot. ŚWIECZAK

  Konferencja Naukowo – Metodyczna „Innowacje w aktywizacji kobiet 50+ – wyrównywanie szans na rynku pracy”
  fot. ŚWIECZAK

  Konferencja Naukowo - Metodyczna "Innowacje w aktywizacji kobiet 50+ - wyrównywanie szans na rynku pracy" fot. ŚWIECZAK

  Konferencja Naukowo – Metodyczna „Innowacje w aktywizacji kobiet 50+ – wyrównywanie szans na rynku pracy”
  fot. ŚWIECZAK

  Konferencja Naukowo - Metodyczna "Innowacje w aktywizacji kobiet 50+ - wyrównywanie szans na rynku pracy" fot. ŚWIECZAK

  Konferencja Naukowo – Metodyczna „Innowacje w aktywizacji kobiet 50+ – wyrównywanie szans na rynku pracy”
  fot. ŚWIECZAK

  dr Zofia Czepulis-Rutkowska Instytut Pracy i Spraw SocjalnychKonferencja Naukowo - Metodyczna "Innowacje w aktywizacji kobiet 50+ - wyrównywanie szans na rynku pracy" fot. ŚWIECZAK

  dr Zofia Czepulis-Rutkowska
  Instytut Pracy i Spraw Socjalnych
  Konferencja Naukowo – Metodyczna „Innowacje w aktywizacji kobiet 50+ – wyrównywanie szans na rynku pracy”
  fot. ŚWIECZAK

  Konferencja Naukowo - Metodyczna "Innowacje w aktywizacji kobiet 50+ - wyrównywanie szans na rynku pracy" fot. ŚWIECZAK

  Konferencja Naukowo – Metodyczna „Innowacje w aktywizacji kobiet 50+ – wyrównywanie szans na rynku pracy”
  fot. ŚWIECZAK

  Konferencja Naukowo - Metodyczna "Innowacje w aktywizacji kobiet 50+ - wyrównywanie szans na rynku pracy" fot. ŚWIECZAK

  Konferencja Naukowo – Metodyczna „Innowacje w aktywizacji kobiet 50+ – wyrównywanie szans na rynku pracy”
  fot. ŚWIECZAK

  Konferencja Naukowo - Metodyczna "Innowacje w aktywizacji kobiet 50+ - wyrównywanie szans na rynku pracy" fot. ŚWIECZAK

  Konferencja Naukowo – Metodyczna „Innowacje w aktywizacji kobiet 50+ – wyrównywanie szans na rynku pracy”
  fot. ŚWIECZAK

  Konferencja Naukowo - Metodyczna "Innowacje w aktywizacji kobiet 50+ - wyrównywanie szans na rynku pracy" fot. ŚWIECZAK

  Konferencja Naukowo – Metodyczna „Innowacje w aktywizacji kobiet 50+ – wyrównywanie szans na rynku pracy”
  fot. ŚWIECZAK

  Konferencja Naukowo - Metodyczna "Innowacje w aktywizacji kobiet 50+ - wyrównywanie szans na rynku pracy" fot. ŚWIECZAK

  Konferencja Naukowo – Metodyczna „Innowacje w aktywizacji kobiet 50+ – wyrównywanie szans na rynku pracy”
  fot. ŚWIECZAK

  Konferencja Naukowo - Metodyczna "Innowacje w aktywizacji kobiet 50+ - wyrównywanie szans na rynku pracy" fot. ŚWIECZAK

  Konferencja Naukowo – Metodyczna „Innowacje w aktywizacji kobiet 50+ – wyrównywanie szans na rynku pracy”
  fot. ŚWIECZAK

  Konferencja Naukowo - Metodyczna "Innowacje w aktywizacji kobiet 50+ - wyrównywanie szans na rynku pracy" fot. ŚWIECZAK

  Konferencja Naukowo – Metodyczna „Innowacje w aktywizacji kobiet 50+ – wyrównywanie szans na rynku pracy”
  fot. ŚWIECZAK

  Konferencja Naukowo - Metodyczna "Innowacje w aktywizacji kobiet 50+ - wyrównywanie szans na rynku pracy" fot. ŚWIECZAK

  Konferencja Naukowo – Metodyczna „Innowacje w aktywizacji kobiet 50+ – wyrównywanie szans na rynku pracy”
  fot. ŚWIECZAK

Konferencja Naukowo - Metodyczna "Innowacje w aktywizacji kobiet 50+ - wyrównywanie szans na rynku pracy" fot. ŚWIECZAK
Konferencja Naukowo – Metodyczna „Innowacje w aktywizacji kobiet 50+ – wyrównywanie szans na rynku pracy”
fot. ŚWIECZAK

 

Konferencja Naukowo - Metodyczna "Innowacje w aktywizacji kobiet 50+ - wyrównywanie szans na rynku pracy" fot. ŚWIECZAK
Konferencja Naukowo – Metodyczna „Innowacje w aktywizacji kobiet 50+ – wyrównywanie szans na rynku pracy”
fot. ŚWIECZAK

 

Konferencja Naukowo - Metodyczna "Innowacje w aktywizacji kobiet 50+ - wyrównywanie szans na rynku pracy" fot. ŚWIECZAK

Konferencja Naukowo – Metodyczna „Innowacje w aktywizacji kobiet 50+ – wyrównywanie szans na rynku pracy”
fot. ŚWIECZAK

Konferencja Naukowo - Metodyczna "Innowacje w aktywizacji kobiet 50+ - wyrównywanie szans na rynku pracy" fot. ŚWIECZAK

Konferencja Naukowo – Metodyczna „Innowacje w aktywizacji kobiet 50+ – wyrównywanie szans na rynku pracy”
fot. ŚWIECZAK

Konferencja Naukowo - Metodyczna "Innowacje w aktywizacji kobiet 50+ - wyrównywanie szans na rynku pracy" fot. ŚWIECZAK

Konferencja Naukowo – Metodyczna „Innowacje w aktywizacji kobiet 50+ – wyrównywanie szans na rynku pracy”
fot. ŚWIECZAK

Konferencja Naukowo - Metodyczna "Innowacje w aktywizacji kobiet 50+ - wyrównywanie szans na rynku pracy" fot. ŚWIECZAK

Konferencja Naukowo – Metodyczna „Innowacje w aktywizacji kobiet 50+ – wyrównywanie szans na rynku pracy”
fot. ŚWIECZAK

Konferencja Naukowo - Metodyczna "Innowacje w aktywizacji kobiet 50+ - wyrównywanie szans na rynku pracy" fot. ŚWIECZAK

Konferencja Naukowo – Metodyczna „Innowacje w aktywizacji kobiet 50+ – wyrównywanie szans na rynku pracy”
fot. ŚWIECZAK

Konferencja Naukowo - Metodyczna "Innowacje w aktywizacji kobiet 50+ - wyrównywanie szans na rynku pracy" fot. ŚWIECZAK

Konferencja Naukowo – Metodyczna „Innowacje w aktywizacji kobiet 50+ – wyrównywanie szans na rynku pracy”
fot. ŚWIECZAK

Konferencja Naukowo - Metodyczna "Innowacje w aktywizacji kobiet 50+ - wyrównywanie szans na rynku pracy" fot. ŚWIECZAK

Konferencja Naukowo – Metodyczna „Innowacje w aktywizacji kobiet 50+ – wyrównywanie szans na rynku pracy”
fot. ŚWIECZAK

Konferencja Naukowo - Metodyczna "Innowacje w aktywizacji kobiet 50+ - wyrównywanie szans na rynku pracy" fot. ŚWIECZAK

Konferencja Naukowo – Metodyczna „Innowacje w aktywizacji kobiet 50+ – wyrównywanie szans na rynku pracy”
fot. ŚWIECZAK

Konferencja Naukowo - Metodyczna "Innowacje w aktywizacji kobiet 50+ - wyrównywanie szans na rynku pracy" fot. ŚWIECZAK
Konferencja Naukowo – Metodyczna „Innowacje w aktywizacji kobiet 50+ – wyrównywanie szans na rynku pracy”
fot. ŚWIECZAK

 

Konferencja Naukowo - Metodyczna "Innowacje w aktywizacji kobiet 50+ - wyrównywanie szans na rynku pracy" fot. ŚWIECZAK
Konferencja Naukowo – Metodyczna „Innowacje w aktywizacji kobiet 50+ – wyrównywanie szans na rynku pracy”
fot. ŚWIECZAK

 

Konferencja Naukowo - Metodyczna "Innowacje w aktywizacji kobiet 50+ - wyrównywanie szans na rynku pracy" fot. ŚWIECZAK
Konferencja Naukowo – Metodyczna „Innowacje w aktywizacji kobiet 50+ – wyrównywanie szans na rynku pracy”
fot. ŚWIECZAK

 

Konferencja Naukowo - Metodyczna "Innowacje w aktywizacji kobiet 50+ - wyrównywanie szans na rynku pracy" fot. ŚWIECZAK
Konferencja Naukowo – Metodyczna „Innowacje w aktywizacji kobiet 50+ – wyrównywanie szans na rynku pracy”
fot. ŚWIECZAK

 

Konferencja Naukowo - Metodyczna "Innowacje w aktywizacji kobiet 50+ - wyrównywanie szans na rynku pracy" fot. ŚWIECZAK
Konferencja Naukowo – Metodyczna „Innowacje w aktywizacji kobiet 50+ – wyrównywanie szans na rynku pracy”
fot. ŚWIECZAK

 

Konferencja Naukowo - Metodyczna "Innowacje w aktywizacji kobiet 50+ - wyrównywanie szans na rynku pracy" fot. ŚWIECZAK
Konferencja Naukowo – Metodyczna „Innowacje w aktywizacji kobiet 50+ – wyrównywanie szans na rynku pracy”
fot. ŚWIECZAK

 

Konferencja Naukowo - Metodyczna "Innowacje w aktywizacji kobiet 50+ - wyrównywanie szans na rynku pracy" fot. ŚWIECZAK
Konferencja Naukowo – Metodyczna „Innowacje w aktywizacji kobiet 50+ – wyrównywanie szans na rynku pracy”
fot. ŚWIECZAK

 

Konferencja Naukowo - Metodyczna "Innowacje w aktywizacji kobiet 50+ - wyrównywanie szans na rynku pracy" fot. ŚWIECZAK
Konferencja Naukowo – Metodyczna „Innowacje w aktywizacji kobiet 50+ – wyrównywanie szans na rynku pracy”
fot. ŚWIECZAK

 

Marek Świętopełk Zawadzki Psycholog Konferencja Naukowo - Metodyczna "Innowacje w aktywizacji kobiet 50+ - wyrównywanie szans na rynku pracy" fot. ŚWIECZAK
Marek Świętopełk Zawadzki
Psycholog
Konferencja Naukowo – Metodyczna „Innowacje w aktywizacji kobiet 50+ – wyrównywanie szans na rynku pracy”
fot. ŚWIECZAK

 

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *