Konferencja podsumowująca 10 lat wdrażania Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy 2007-2017

Konferencja podsumowująca 10 lat wdrażania Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy 2007-2017 odbyła sie 18 maja 2017 r w Zamku Ujazdowskim w Warszawie.

Paweł Chorąży,
Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju
Konferencja podsumowująca 10 lat wdrażania Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy 2007-2017
fot. ŚWIECZAK

Ambasador Raymund Furrer, dyrektor departamentu ds. współpracy gospodarczej i rozwoju, Państwowy Sekretariat ds. Ekonomicznych, Szwajcaria

Ambasador Raymund Furrer, dyrektor departamentu ds. współpracy gospodarczej i rozwoju, Państwowy Sekretariat ds. Ekonomicznych, Szwajcaria
Konferencja podsumowująca 10 lat wdrażania Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy 2007-2017
fot. ŚWIECZAK

Inwestycje w dziedzinie ochrony środowiska, innowacje w energetyce oraz poprawa infrastruktury transportowej – to tylko niektóre z działań, podejmowanych w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy (SPPW). W ciągu dziesięciu lat na Program przeznaczono blisko 489 mln franków szwajcarskich.
Jego celem było wspieranie rozwoju społecznego i gospodarczego. Z bezzwrotnej pomocy Programu, zwanego Funduszem Szwajcarskim korzystały zarówno instytucje publiczne i prywatne, przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe oraz społeczności lokalne. Łącznie zrealizowano kilkadziesiąt dużych projektów i ponad 1,7 tys. mniejszych inicjatyw. „Środki przeznaczyliśmy na projekty, zmierzające do poprawy stanu środowiska, na infrastrukturę kolejową, współpracę naukową, ale i rozwój przedsiębiorczości w regionach. Efekty tych inicjatyw widzimy w całej Polsce” – mówi wiceminister rozwoju Paweł Chorąży.
„Szwajcarska pomoc dla Polski, która wyniosła 489 milionów franków, czyli prawie 2 miliardy złotych jest zdecydowanie największym wsparciem udzielonym przez Szwajcarię w ramach programu rozwojowego – mówi ambasador Raymund Furrer, dyrektor Departamentu ds. Współpracy Gospodarczej i Rozwoju w szwajcarskim Państwowym Sekretariacie ds. Ekonomicznych. 58 projektów zostało pomyślnie zakończonych, a ok. 40 proc. środków trafiło do słabiej rozwiniętych regionów południowo-wschodniej Polski” – dodaje.
Środowisko i infrastruktura – największe wsparcie
Jednym z priorytetów Programu było środowisko i infrastruktura. „Dzięki dofinansowaniu przyśpieszyliśmy proces usuwania azbestu z polskich dachów, wybudowaliśmy jedną z najnowocześniejszych elektrociepłowni na biomasę, a nasi naukowcy przy współpracy z naukowcami ze Szwajcarii prowadzili badania nad nowymi innowacyjnymi rozwiązaniami dla gospodarki”- podkreśla wiceminister P. Chorąży.
W ramach programu dofinansowaniem objęto usuwanie rakotwórczego azbestu z polskich dachów. Dzięki demontażowi oraz dodatkowemu finansowaniu zakupu blachy służącej do pokrycia dachów dla osób najuboższych, usunięto zagrożenie dotykające 88 tys. osób w woj. małopolskim i lubelskim. Bezpiecznemu składowaniu poddano aż 131 tys. ton azbestu, czyli tyle ile ważyłoby prawie 130 wież Eiffla.
Celem wielu projektów było wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych. W Lęborku rozbudowano elektrociepłownię na biomasę, wykorzystującą technologię wysokosprawnej kogeneracji. Dzięki temu ciepłownia zmniejszyła spalanie węgla, który negatywnie wpływał na środowisko i zdrowie mieszkańców o ponad 7000 ton/rok. W wielu obiektach, także użyteczności publicznej zmodernizowano systemy ogrzewania, ograniczając zużycie węgla przy równoczesnym zwiększeniu produkcji energii elektrycznej i cieplnej. Jednocześnie zainstalowano systemy solarne na ponad 25 tys. budynków prywatnych.
Kilka przedsięwzięć dotyczyło zrównoważonego rozwoju kolejnictwa; dzięki dofinansowaniu uzupełniono tabor dla składów kolei regionalnych na trasie Malbork-Grudziądz oraz Warszawskiej Kolei Dojazdowej, zmodernizowano infrastrukturę kolejową na linii WKD i zainstalowano defibrylatory w pociągach kursujących na trasach województwa pomorskiego.
W Legionowie wybudowano dworzec kolejowy wraz z platformą autobusową i dwoma parkingami Park&Ride. Dworzec jest miejscem przyjaznym dla podróżnych, w tym dla osób starszych i niepełnosprawnych. Inwestowano także w infrastrukturę drogową w celu poprawy bezpieczeństwa i zmniejszenia liczby wypadków w powiatach województw lubuskiego, podlaskiego i mazowieckiego.
„To tylko niektóre z podejmowanych działań. Ich lista jest znacznie dłuższa. Prócz projektów typowo środowiskowych, nakierowanych na ratowanie starorzeczy Wisły czy karpackiej fauny, podejmowaliśmy też szereg innych działań, m.in. na rzecz przedsiębiorczości, poprawy bezpieczeństwa i ochrony granic, zdrowia i pomocy społecznej, a także społeczeństwa obywatelskiego” – mówi Paweł Chorąży.
Nauka i przedsiębiorczość
Ze środków Funduszu Szwajcarskiego zainwestowano w innowacyjne małe i średnie przedsiębiorstwa. Polscy naukowcy wraz ze swoimi szwajcarskimi kolegami prowadzili badania nad nanomateriałami dla bioenergetyki oraz wykorzystaniem technologii informatycznych w astrofizyce. Efektem tej współpracy jest m.in. ponad 20 wniosków patentowych, wiele szkoleń i staży oraz wspólnych projektów.
Zdrowie i działania profilaktyczne
Przy wsparciu Funduszu Szwajcarskiego prowadzono działania edukacyjne i prozdrowotne; dofinansowano ogólnopolskie programy profilaktyczne, których celem była poprawa zdrowia jamy ustnej, zapobieganie nadwadze i otyłości oraz chorobom przewlekłym; zapobieganie zakażeniom HCV (wywołującym zapalenie wątroby typu C), a także przeciwdziałanie uzależnieniom od alkoholu, tytoniu i środków psychoaktywnych. Profilaktyką objęto ponad 1,6 mln osób.

Konferencja podsumowująca 10 lat wdrażania Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy 2007-2017
fot. ŚWIECZAK

Konferencja podsumowująca 10 lat wdrażania Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy 2007-2017
fot. ŚWIECZAK

Konferencja podsumowująca 10 lat wdrażania Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy 2007-2017
fot. ŚWIECZAK

Szwajcarsko-Polski Program Współpracy, czyli tzw. Fundusz Szwajcarski, jest formą bezzwrotnej pomocy zagranicznej przyznanej przez Szwajcarię państwom, które przystąpiły do Unii Europejskiej od 1 maja 2004 r. Na mocy umów międzynarodowych, rozdysponowano ponad 1 mld franków szwajcarskich. Do Polski trafiła niemal połowa tej kwoty (ok. 489 mln CHF). Program był realizowany na terenie całego kraju. Zakładał preferencje dla czterech województw: lubelskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego oraz małopolskiego – na tych obszarach wydatkowano ok. 43 proc. całej puli środków. Z Programu korzystają zarówno instytucje sektora publicznego i prywatnego, jak i organizacje pozarządowe.
SPPW to program komplementarny wobec innych pro-rozwojowych funduszy, jakie napływają do Polski od momentu akcesji przede wszystkim z samej UE, ale także z Norwegii, Islandii i Liechtensteinu (w ramach funduszy norweskich i EOG).

PROGRAM W LICZBACH:
• Polska otrzymała 489 mln CHF bezzwrotnej pomocy.
• Dofinansowano 58 dużych projektów, funduszy i programów oraz ponad 1 700 mniejszych projektów.
• Zneutralizowano 131 tys. ton azbestu.
• Zamontowano systemy solarne na 25 tys. budynków.
• Programami zdrowotnymi objęto ponad 1,6 mln osób.
• Ponad 376 tys. osób uczestniczyło w różnych formach edukacji.
• Powstało co najmniej 879 nowych miejsc pracy .
• Przyznano 1352 granty na przedsięwzięcia pobudzające rozwój lokalny.
• Wsparto 177 inicjatyw MŚP w zakresie realizacji idei CSR – społecznej odpowiedzialności biznesu.
• Zmodernizowano 30 tys. m2 powierzchni Domów Pomocy Społecznej i placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz 175 tys. m2 infrastruktury towarzyszącej.
• Przeprowadzono blisko 3 tys. akcji inwentaryzacyjnych w dziedzinie ochrony przyrody.
• Zbudowano w Białej Podlaskiej filtr epidemiologiczny.
• Wybudowano kolejowe przejście graniczne w Siemianówce oraz drogowe przejście graniczne w Połowcach.
• Umożliwiono współpracę ponad 500 naukowców z Polski i Szwajcarii.
• Program trwał od czerwca 2007 do czerwca 2017.

Konferencja podsumowująca 10 lat wdrażania Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy 2007-2017
fot. ŚWIECZAK

Wojciech Jakóbik
redaktor naczelny Biznesalert.pl
Konferencja podsumowująca 10 lat wdrażania Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy 2007-2017
fot. ŚWIECZAK

Konferencja podsumowująca 10 lat wdrażania Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy 2007-2017
fot. ŚWIECZAK

Konferencja podsumowująca 10 lat wdrażania Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy 2007-2017
fot. ŚWIECZAK

Grzegorz Wiśniewski,
Prezes Zarządu, Instytut Energii Odnawialnej
Konferencja podsumowująca 10 lat wdrażania Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy 2007-2017
fot. ŚWIECZAK

Marcin Popkiewicz
Redaktor portali ziemianarozdrozu.pl i naukaoklimacie.pl
Konferencja podsumowująca 10 lat wdrażania Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy 2007-2017
fot. ŚWIECZAK

Konferencja podsumowująca 10 lat wdrażania Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy 2007-2017
fot. ŚWIECZAK

Wywiady:

Paweł Chorąży,
Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju
Konferencja podsumowująca 10 lat wdrażania Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy 2007-2017
fot. ŚWIECZAK

Grzegorz Wiśniewski, Prezes Zarządu, Instytut Energii Odnawialnej

Waldemar Miśko, burmistrz Karlina

Be Sociable, Share!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *