Konferencja prasowa Polskiej Akademii Nauk na temat wykorzystania technologii kosmicznych w gospodarce oraz wyborów nowych członków PAN

Konferencja prasowa Polskiej Akademii Nauk na temat wykorzystania technologii kosmicznych w gospodarce oraz wyborów nowych członków PAN odbyła się 1 grudnia 2016 r.
Konferencję prowadziła Elżbieta Kujawska Dyrektor Biura Upowszechniania i Promocji Nauki PAN

  • prof. dr hab. Piotr Wolański, przewodniczący Komitetu Badań Kosmicznych i Satelitarnych PAN
  • prof. dr hab. Jerzy Duszyński, prezes PAN
  • Prof. Paweł Rowiński, wiceprezes PAN
  • Prof. Stanisław Jerzy Czuczwar, wiceprezes PAN
  • dr Marta Wachowicz, Dyrektor Departamentu Strategii i Współpracy Międzynarodowej POLSA
Konferencja prasowa Polskiej Akademii Nauk na temat wykorzystania technologii kosmicznych w gospodarce oraz wyborów nowych członków PAN fot. ŚWIECZAK

Elżbieta Kujawska
Dyrektor PAN
Konferencja prasowa Polskiej Akademii Nauk na temat wykorzystania technologii kosmicznych w gospodarce oraz wyborów nowych członków PAN
fot. ŚWIECZAK

Konferencja prasowa Polskiej Akademii Nauk na temat wykorzystania technologii kosmicznych w gospodarce oraz wyborów nowych członków PAN fot. ŚWIECZAK

Konferencja prasowa Polskiej Akademii Nauk na temat wykorzystania technologii kosmicznych w gospodarce oraz wyborów nowych członków PAN
fot. ŚWIECZAK

Konferencja prasowa Polskiej Akademii Nauk na temat wykorzystania technologii kosmicznych w gospodarce oraz wyborów nowych członków PAN fot. ŚWIECZAK

prof. dr hab. Piotr Wolański,
przewodniczący Komitetu Badań Kosmicznych i Satelitarnych PAN
Konferencja prasowa Polskiej Akademii Nauk na temat wykorzystania technologii kosmicznych w gospodarce oraz wyborów nowych członków PAN
fot. ŚWIECZAK

Marta Wachowicz - Dyrektor Departamentu Strategii i Współpracy Międzynarodowej POLSA Konferencja prasowa Polskiej Akademii Nauk na temat wykorzystania technologii kosmicznych w gospodarce oraz wyborów nowych członków PAN fot. ŚWIECZAK

dr Marta Wachowicz
Dyrektor Departamentu Strategii i Współpracy Międzynarodowej POLSA
Konferencja prasowa Polskiej Akademii Nauk na temat wykorzystania technologii kosmicznych w gospodarce oraz wyborów nowych członków PAN
fot. ŚWIECZAK

Konferencja prasowa Polskiej Akademii Nauk na temat wykorzystania technologii kosmicznych w gospodarce oraz wyborów nowych członków PAN fot. ŚWIECZAK

Konferencja prasowa Polskiej Akademii Nauk na temat wykorzystania technologii kosmicznych w gospodarce oraz wyborów nowych członków PAN
fot. ŚWIECZAK

Konferencja prasowa Polskiej Akademii Nauk na temat wykorzystania technologii kosmicznych w gospodarce oraz wyborów nowych członków PAN fot. ŚWIECZAK

Konferencja prasowa Polskiej Akademii Nauk na temat wykorzystania technologii kosmicznych w gospodarce oraz wyborów nowych członków PAN
fot. ŚWIECZAK

Konferencja prasowa Polskiej Akademii Nauk na temat wykorzystania technologii kosmicznych w gospodarce oraz wyborów nowych członków PAN fot. ŚWIECZAK

prof. dr hab. Jerzy Duszyński,
prezes PAN
Konferencja prasowa Polskiej Akademii Nauk na temat wykorzystania technologii kosmicznych w gospodarce oraz wyborów nowych członków PAN
fot. ŚWIECZAK

1 grudnia 2016 r. odbyły się wybory nowych członków krajowych (rzeczywistych i korespondencyjnych) w skład Akademii. Liczba członków krajowych to maksymalnie 350 osób. Członkowie Akademii wybierani są przez Zgromadzenie Ogólne PAN spośród uczonych, którzy wyróżniają się szczególnym dorobkiem i autorytetem w środowisku naukowym.

– Co cztery lata zwykle w Polskiej Akademii Nauk dokonywane są wybory – mówił prezes PAN prof. Jerzy Duszyński. – Dziś przeprowadziliśmy wybory na członków rzeczywistych – to jest pewien awans członków korporacji, którzy przechodzą na najwyższy poziom dostojeństwa, oraz na członków korespondentów – to jest wejście do korporacji, do grona akademików. Te wybory na członków korespondentów są wyborami niezwykle trudnymi, dlatego że konkuruje bardzo wiele osób z całego środowiska naukowego w Polsce. Do grupy bardzo obiecujących, wybijających się młodych naukowców.

– W kwietniu wysłałem do wszystkich akademików list, w którym napisałem m.in.: „Podczas Prezydium poruszyłem kwestię niedostatecznej reprezentacji kobiet oraz struktury wiekowej członków krajowych w naszej Korporacji. Aby sprostać standardom panującym w krajach rozwiniętych, dotyczących istotnego udziału kobiet w korporacjach uczonych oraz przeciwdziałać postrzeganiu Akademii jako organizacji zbyt konserwatywnej, uprzejmie państwa proszę o zgłaszanie i popieranie kandydatek na nowych członków PAN oraz osób reprezentujących młodsze pokolenie. Priorytetem powinna być zawsze wysoka ocena dorobku naukowego kandydatek/kandydatów” – odczytał prezes PAN prof. Jerzy Duszyński.

Dziewięć kobiet zostało nowymi członkiniami Polskiej Akademii Nauk. W ten sposób ich reprezentacja w korporacji uczonych zwiększyła się prawie dwukrotnie – z nieco ponad 4 do ponad 7 proc. Ogółem w głosowaniu przeprowadzonym podczas Zgromadzenia Ogólnego PAN członkami korespondentami Akademii zostały 34 osoby, 28 uczonych zostało zaś członkami rzeczywistymi.

Do Polskiej Akademii Nauk przyjęte zostały:
W Wydziale I Nauk Humanistycznych i Społecznych:

– prof. dr hab. Krystyna CHOJNICKA , Katedra Historii Doktryn Politycznych i Prawnych Uniwersytetu Jagiellońskiego
– prof. dr hab. Małgorzata KOSSOWSKA, Instytut Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego

W Wydziale II Nauk Biologicznych i Rolniczych:
– dr Agnieszka CHACIŃSKA, Laboratorium Biogenezy Mitochondriów Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej
– prof. dr hab. Bożena KAMIŃSKA-KACZMAREK, Pracownia Neurobiologii Molekularnej Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN
– prof. dr hab. Maria Magdalena KONARSKA, Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego

W Wydziale III Nauk Ścisłych i Nauk o Ziemi:
– prof. dr hab. Grażyna STOCHEL, Wydział Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego

W Wydziale IV Nauk Technicznych:

– prof. dr hab. inż. Hanna BOGUCKA, Katedra Radiokomunikacji Politechniki Poznańskiej
– prof. zw. dr hab. inż. Czesława ROSIK-DULEWSKA, Katedra Ochrony Powierzchni Ziemi Uniwersytetu Opolskiego

W Wydziale V Nauk Medycznych:
– prof. dr hab. med. Anetta UNDAS, Zakład Kardiochirurgii, Anestezjologii i Kardiologii Doświadczalnej Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego

Konferencja prasowa Polskiej Akademii Nauk na temat wykorzystania technologii kosmicznych w gospodarce oraz wyborów nowych członków PAN fot. ŚWIECZAK

Konferencja prasowa Polskiej Akademii Nauk na temat wykorzystania technologii kosmicznych w gospodarce oraz wyborów nowych członków PAN
fot. ŚWIECZAK

Konferencja prasowa Polskiej Akademii Nauk na temat wykorzystania technologii kosmicznych w gospodarce oraz wyborów nowych członków PAN fot. ŚWIECZAK

Konferencja prasowa Polskiej Akademii Nauk na temat wykorzystania technologii kosmicznych w gospodarce oraz wyborów nowych członków PAN
fot. ŚWIECZAK

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *