Konferencja prasowa , wicepremiera, ministra gospodarki Janusza Piechocińskiego poświęcona inwestycjom w specjalnych strefach ekonomicznych.

4 listopada 2014r. odbyła się konferencja prasowa wicepremiera, ministra gospodarki Janusza Piechocińskiego i podsekretarz stanu w MG Ilony Antoniszyn-Klik, która poświęcona była inwestycjom w specjalnych strefach ekonomicznych.

– Jednym z najważniejszych zadań realizowanych przez specjalne strefy ekonomiczne jest zagospodarowanie wolnych terenów i rozszerzenie obszaru SSE, co pozwoli na kolejne inwestycje w regionach. Umożliwi to wprowadzenie do stref terenów poprzemysłowych, w których ustaje działalnośćpowiedział wicepremier, minister gospodarki Janusz Piechociński

Wicepremier Piechociński podkreślił, że 30 października 2014 r. Stały Komitet Rady Ministrów przyjął projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom działającym w SSE. – Czekamy już tylko na pozytywną opinię Rady Ministrów, dzięki której możliwe będą  kolejne inwestycje – powiedział. – Według informacji przekazanych nam przez strefy mamy obecnie 70 inwestorów zainteresowanych prowadzeniem działalności w SSE – wyjaśnił.

Poinformował ponadto, że na stronie internetowej MG funkcjonuje licznik wskazujący poziom inwestycji w specjalnych strefach ekonomicznych. – Przyrost ich wielkości oszacowano w oparciu o dane począwszy od końca 2011 r. Wskazania licznika będą korygowane co kwartał – wyjaśnił wicepremier. 

Wicepremier Piechociński przypomniał również, że 5 listopada w Sejmie odbędzie się pierwsze czytanie nowelizacji ustawy o SSE. – Dokument przede wszystkim określa przesłanki złożenia wniosku o stwierdzenie wygaśnięcia zezwolenia. Wprowadza także możliwość cofnięcia zezwolenia na wniosek przedsiębiorcy oraz wytycza także zasady kontroli firm – dodał.

Ustawa o SSE ponadto umożliwi m.in. wcześniejsze złożenie wniosku do ministra gospodarki przez dużego przedsiębiorcę, który planuje inwestycję na gruntach nieobjętych jeszcze strefą w dniu składania wniosku. Dokument wprowadzi również jednolite zasady zmiany zezwolenia, bez względu na datę jego wydania. Ponadto rozszerzy katalog zadań zarządzających specjalnymi strefami m.in. o współpracę ze szkołami ponadgminazjalnymi i wyższymi w celu dostosowania ich oferty edukacyjnej i programów do potrzeb pracodawców. (źródło:mg.gov.pl)

Konferencja prasowa , wicepremiera, ministra gospodarki Janusza Piechocińskiego poświęcona inwestycjom w specjalnych strefach ekonomicznych. fot. ŚWIECZAK

Konferencja prasowa , wicepremiera, ministra gospodarki Janusza Piechocińskiego poświęcona inwestycjom w specjalnych strefach ekonomicznych.
fot. ŚWIECZAK

Konferencja prasowa , wicepremiera, ministra gospodarki Janusza Piechocińskiego poświęcona inwestycjom w specjalnych strefach ekonomicznych. fot. ŚWIECZAK

Konferencja prasowa , wicepremiera, ministra gospodarki Janusza Piechocińskiego poświęcona inwestycjom w specjalnych strefach ekonomicznych.
fot. ŚWIECZAK

Konferencja prasowa , wicepremiera, ministra gospodarki Janusza Piechocińskiego poświęcona inwestycjom w specjalnych strefach ekonomicznych. fot. ŚWIECZAK

Konferencja prasowa , wicepremiera, ministra gospodarki Janusza Piechocińskiego poświęcona inwestycjom w specjalnych strefach ekonomicznych.
fot. ŚWIECZAK

Konferencja prasowa , wicepremiera, ministra gospodarki Janusza Piechocińskiego poświęcona inwestycjom w specjalnych strefach ekonomicznych. fot. ŚWIECZAK

Konferencja prasowa , wicepremiera, ministra gospodarki Janusza Piechocińskiego poświęcona inwestycjom w specjalnych strefach ekonomicznych.
fot. ŚWIECZAK

Konferencja prasowa , wicepremiera, ministra gospodarki Janusza Piechocińskiego poświęcona inwestycjom w specjalnych strefach ekonomicznych. fot. ŚWIECZAK

Konferencja prasowa , wicepremiera, ministra gospodarki Janusza Piechocińskiego poświęcona inwestycjom w specjalnych strefach ekonomicznych.
fot. ŚWIECZAK

Konferencja prasowa , wicepremiera, ministra gospodarki Janusza Piechocińskiego poświęcona inwestycjom w specjalnych strefach ekonomicznych. fot. ŚWIECZAK

Konferencja prasowa , wicepremiera, ministra gospodarki Janusza Piechocińskiego poświęcona inwestycjom w specjalnych strefach ekonomicznych.
fot. ŚWIECZAK

Konferencja prasowa , wicepremiera, ministra gospodarki Janusza Piechocińskiego poświęcona inwestycjom w specjalnych strefach ekonomicznych. fot. ŚWIECZAK

Konferencja prasowa , wicepremiera, ministra gospodarki Janusza Piechocińskiego poświęcona inwestycjom w specjalnych strefach ekonomicznych.
fot. ŚWIECZAK

Konferencja prasowa , wicepremiera, ministra gospodarki Janusza Piechocińskiego poświęcona inwestycjom w specjalnych strefach ekonomicznych. fot. ŚWIECZAK

Konferencja prasowa , wicepremiera, ministra gospodarki Janusza Piechocińskiego poświęcona inwestycjom w specjalnych strefach ekonomicznych.
fot. ŚWIECZAK

Konferencja prasowa , wicepremiera, ministra gospodarki Janusza Piechocińskiego poświęcona inwestycjom w specjalnych strefach ekonomicznych. fot. ŚWIECZAK

Konferencja prasowa , wicepremiera, ministra gospodarki Janusza Piechocińskiego poświęcona inwestycjom w specjalnych strefach ekonomicznych.
fot. ŚWIECZAK

Konferencja prasowa , wicepremiera, ministra gospodarki Janusza Piechocińskiego poświęcona inwestycjom w specjalnych strefach ekonomicznych. fot. ŚWIECZAK

Konferencja prasowa , wicepremiera, ministra gospodarki Janusza Piechocińskiego poświęcona inwestycjom w specjalnych strefach ekonomicznych.
fot. ŚWIECZAK

Konferencja prasowa , wicepremiera, ministra gospodarki Janusza Piechocińskiego poświęcona inwestycjom w specjalnych strefach ekonomicznych. fot. ŚWIECZAK

Konferencja prasowa , wicepremiera, ministra gospodarki Janusza Piechocińskiego poświęcona inwestycjom w specjalnych strefach ekonomicznych.
fot. ŚWIECZAK

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *