Konferencja „Rak – choroba przewlekła. Sukces medycyny, życie pacjenta, wyzwania dla systemu”,

Konferencja „Rak – choroba przewlekła. Sukces medycyny, życie pacjenta, wyzwania dla systemu odbyła się 1 lutego w Centrum Onkologii, Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie,

Konferencja „Rak – choroba przewlekła. Sukces medycyny, życie pacjenta, wyzwania dla systemu”
Fot. ŚWIECZAK

red. Iwona Schymalla
Konferencja „Rak – choroba przewlekła. Sukces medycyny, życie pacjenta, wyzwania dla systemu”
Fot. ŚWIECZAK

prof. Jan Walewski – Dyrektor Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie

dr Janusza Meder
Prezes Polskiej Unii Onkologii
Konferencja „Rak – choroba przewlekła. Sukces medycyny, życie pacjenta, wyzwania dla systemu”
Fot. ŚWIECZAK

Konferencja „Rak – choroba przewlekła. Sukces medycyny, życie pacjenta, wyzwania dla systemu”
Fot. ŚWIECZAK

Konferencja „Rak – choroba przewlekła. Sukces medycyny, życie pacjenta, wyzwania dla systemu”
Fot. ŚWIECZAK

Konferencja „Rak – choroba przewlekła. Sukces medycyny, życie pacjenta, wyzwania dla systemu”
Fot. ŚWIECZAK

Konferencja „Rak – choroba przewlekła. Sukces medycyny, życie pacjenta, wyzwania dla systemu”
Fot. ŚWIECZAK

PANEL I „Postęp medycyny – leczenie sekwencyjne choroby
nowotworowej”.
Uczestnicy:
prof. Rafał Dziadziuszko – Kierownik Pracowni Teleterapii Gdańskiego Uniwersytetu
Medycznego, dr Agnieszka Jagiełło-Gruszweld – Klinika Nowotworó w Piersi i Chirurgii
Rekonstrukcyjnej Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie,
prof. Wiesław Jędrzejczak – Warszawski Uniwersytet Medyczny, dr Mariola Kosowicz –
Kierownik Zakładu Psychoonkologii Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii SkłodowskiejCurie w Warszawie, dr Janusz Meder – Prezes PUO, mec. Piotr Mierzejewski –
Współprzewodniczący Komisji ds. Zdrowia przy RPO, Maciej Miłkowski – Podsekretarz Stanu
w MZ, dr Barbara Radecka – Opolskie Centrum Onkologii im. prof. Tadeusza Koszarowskiego,
dr Michał Sutkowski – Rzecznik prasowy Kolegium Lekarzy Rodzinnych, Krystyna Wechmann
– Prezes Polskiej Koalicji Pacjentów Onkologicznych, prof. Marek Wojtukiewicz – Kierownik
Kliniki Onkologii UMB.
Moderatorzy: red. Iwona Schymalla i prof. Jan Walewski.

Konferencja „Rak – choroba przewlekła. Sukces medycyny, życie pacjenta, wyzwania dla systemu”
Fot. ŚWIECZAK

Konferencja „Rak – choroba przewlekła. Sukces medycyny, życie pacjenta, wyzwania dla systemu”
Fot. ŚWIECZAK

Konferencja „Rak – choroba przewlekła. Sukces medycyny, życie pacjenta, wyzwania dla systemu”
Fot. ŚWIECZAK

PANEL II „Postęp medycyny – koszt, czy inwestycja?”.
Uczestnicy:
dr Leszek Borkowski – Prezes Fundacji „Razem w Chorobie”, prof. Marcin Czech – Podsekretarz
Stanu w MZ, dr Andrzej Jacyna – Prezes NFZ, dr Beata Jagielska – Zastępca Dyrektora ds.
Lecznictwa Otwartego i Rozliczeń Świadczeń Zdrowotnych Centrum Onkologii – Instytutu im.
Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie, prof. Ewa Lech-Marańda – Krajowy Konsultant ds.
Hematologii, Radosław Sierpiński – Pełnomocnik MZ ds. Agencji Badań Medycznych, dr Roman
Topór-Mądry – Prezes AOTMiT, prof. Gertruda Uścińska – Prezes ZUS.
Moderatorzy: red. Iwona Schymalla i dr Janusz Meder

Konferencja „Rak – choroba przewlekła. Sukces medycyny, życie pacjenta, wyzwania dla systemu”
Fot. ŚWIECZAK

Konferencja „Rak – choroba przewlekła. Sukces medycyny, życie pacjenta, wyzwania dla systemu”
Fot. ŚWIECZAK

Konferencja „Rak – choroba przewlekła. Sukces medycyny, życie pacjenta, wyzwania dla systemu”
Fot. ŚWIECZAK

Konferencja „Rak – choroba przewlekła. Sukces medycyny, życie pacjenta, wyzwania dla systemu”
Fot. ŚWIECZAK

Konferencja „Rak – choroba przewlekła. Sukces medycyny, życie pacjenta, wyzwania dla systemu”
Fot. ŚWIECZAK

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *