Konferencja „Rola administracji publicznej w systemie bezpieczeństwa państwa”

Konferencja „Rola administracji publicznej w systemie bezpieczeństwa państwa” odbyła się w Senacie RP w dniu 12 grudnia 2016 r.

Konferencja „Rola administracji publicznej w systemie bezpieczeństwa państwa" fot. ŚWIECZAK

Konferencja „Rola administracji publicznej w systemie bezpieczeństwa państwa”
fot. ŚWIECZAK

Konferencję zorganizowała Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej we współpracy z Wydziałem Inżynierii Bezpieczeństwa Cywilnego Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie.

Konferencja „Rola administracji publicznej w systemie bezpieczeństwa państwa" fot. ŚWIECZAK

Senator Andrzej Pająk
Konferencja „Rola administracji publicznej w systemie bezpieczeństwa państwa”
fot. ŚWIECZAK

bryg. prof. nadzw. dr hab. inż. Paweł Kępka, JM Rektor-Komendant Szkoły Głównej Służby Pożarniczej  Warszawie Konferencja „Rola administracji publicznej w systemie bezpieczeństwa państwa" fot. ŚWIECZAK

bryg. prof. nadzw. dr hab. inż. Paweł Kępka,
JM Rektor-Komendant Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie
Konferencja „Rola administracji publicznej w systemie bezpieczeństwa państwa”
fot. ŚWIECZAK

prof. nadzw. dr hab. Anna Gołębiowska, przewodnicząca Rady Programowej Konferencji Konferencja „Rola administracji publicznej w systemie bezpieczeństwa państwa" fot. ŚWIECZAK

prof. nadzw. dr hab. Anna Gołębiowska,
przewodnicząca Rady Programowej
Konferencji
Konferencja „Rola administracji publicznej w systemie bezpieczeństwa państwa”
fot. ŚWIECZAK

 mł. bryg. dr inż. Anna Prędecka Dziekan Wydziału Inżynierii Bezpieczeństwa Cywilnego SGSP Konferencja „Rola administracji publicznej w systemie bezpieczeństwa państwa" fot. ŚWIECZAK

mł. bryg. dr inż. Anna Prędecka
Dziekan Wydziału Inżynierii Bezpieczeństwa Cywilnego SGSP
Konferencja „Rola administracji publicznej w systemie bezpieczeństwa państwa”
fot. ŚWIECZAK

prof. nadzw. dr hab. Anna Gołębiowska, przewodnicząca Rady Programowej Konferencji Konferencja „Rola administracji publicznej w systemie bezpieczeństwa państwa" fot. ŚWIECZAK

prof. nadzw. dr hab. Anna Gołębiowska,
przewodnicząca Rady Programowej
Konferencji
Konferencja „Rola administracji publicznej w systemie bezpieczeństwa państwa”
fot. ŚWIECZAK

prof. nadzw. dr hab. Anna Gołębiowska
Konstytucyjnoprawne kompetencje administracji publicznej w sferze porządku i bezpieczeństwa publicznego

prof. dr hab. Marek Lisiecki, Wydział Nauk Historycznych i Społecznych, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego Konferencja „Rola administracji publicznej w systemie bezpieczeństwa państwa" fot. ŚWIECZAK

prof. dr hab. Marek Lisiecki,
Wydział Nauk Historycznych i Społecznych, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Konferencja „Rola administracji publicznej w systemie bezpieczeństwa państwa”
fot. ŚWIECZAK

prof. dr hab. Marek Lisiecki, Wydział Nauk Historycznych i Społecznych, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego,
Organizacja i zarządzanie bezpieczeństwem w przyszłości

Konferencja „Rola administracji publicznej w systemie bezpieczeństwa państwa" fot. ŚWIECZAK

Konferencja „Rola administracji publicznej w systemie bezpieczeństwa państwa”
fot. ŚWIECZAK

Konferencja „Rola administracji publicznej w systemie bezpieczeństwa państwa" fot. ŚWIECZAK

Konferencja „Rola administracji publicznej w systemie bezpieczeństwa państwa”
fot. ŚWIECZAK

Konferencja „Rola administracji publicznej w systemie bezpieczeństwa państwa" fot. ŚWIECZAK

Konferencja „Rola administracji publicznej w systemie bezpieczeństwa państwa”
fot. ŚWIECZAK

Konferencja „Rola administracji publicznej w systemie bezpieczeństwa państwa" fot. ŚWIECZAK

Konferencja „Rola administracji publicznej w systemie bezpieczeństwa państwa”
fot. ŚWIECZAK

Konferencja „Rola administracji publicznej w systemie bezpieczeństwa państwa" fot. ŚWIECZAK

Konferencja „Rola administracji publicznej w systemie bezpieczeństwa państwa”
fot. ŚWIECZAK

Konferencja „Rola administracji publicznej w systemie bezpieczeństwa państwa" fot. ŚWIECZAK

Konferencja „Rola administracji publicznej w systemie bezpieczeństwa państwa”
fot. ŚWIECZAK

Konferencja „Rola administracji publicznej w systemie bezpieczeństwa państwa" fot. ŚWIECZAK

Konferencja „Rola administracji publicznej w systemie bezpieczeństwa państwa”
fot. ŚWIECZAK

Konferencja „Rola administracji publicznej w systemie bezpieczeństwa państwa" fot. ŚWIECZAK

Konferencja „Rola administracji publicznej w systemie bezpieczeństwa państwa”
fot. ŚWIECZAK

Konferencja „Rola administracji publicznej w systemie bezpieczeństwa państwa" fot. ŚWIECZAK

Konferencja „Rola administracji publicznej w systemie bezpieczeństwa państwa”
fot. ŚWIECZAK

Konferencja „Rola administracji publicznej w systemie bezpieczeństwa państwa" fot. ŚWIECZAK

Konferencja „Rola administracji publicznej w systemie bezpieczeństwa państwa”
fot. ŚWIECZAK

Konferencja „Rola administracji publicznej w systemie bezpieczeństwa państwa" fot. ŚWIECZAK

Konferencja „Rola administracji publicznej w systemie bezpieczeństwa państwa”
fot. ŚWIECZAK

Konferencja „Rola administracji publicznej w systemie bezpieczeństwa państwa" fot. ŚWIECZAK

Konferencja „Rola administracji publicznej w systemie bezpieczeństwa państwa”
fot. ŚWIECZAK

dr Marek Woch, Centrum Społecznej Demokracji Konferencja „Rola administracji publicznej w systemie bezpieczeństwa państwa" fot. ŚWIECZAK

dr Marek Woch,
Centrum Społecznej Demokracji
Konferencja „Rola administracji publicznej w systemie bezpieczeństwa państwa”
fot. ŚWIECZAK

Konferencja „Rola administracji publicznej w systemie bezpieczeństwa państwa" fot. ŚWIECZAK

Konferencja „Rola administracji publicznej w systemie bezpieczeństwa państwa”
fot. ŚWIECZAK

prof. dr hab. Jerzy Wolanin, Wydział Inżynierii Bezpieczeństwa Cywilnego, Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie Konferencja „Rola administracji publicznej w systemie bezpieczeństwa państwa" fot. ŚWIECZAK

prof. dr hab. Jerzy Wolanin,
Wydział Inżynierii Bezpieczeństwa Cywilnego, Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie
Konferencja „Rola administracji publicznej w systemie bezpieczeństwa państwa”
fot. ŚWIECZAK

prof. dr hab. Jerzy Wolanin, Wydział Inżynierii Bezpieczeństwa Cywilnego, Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie
Jak mierzyć odporność społeczności lokalnej na zagrożenia?

prof. nadzw. dr hab. Bogdan Kosowski, Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych, Uniwersytet Jagielloński Konferencja „Rola administracji publicznej w systemie bezpieczeństwa państwa" fot. ŚWIECZAK

prof. nadzw. dr hab. Bogdan Kosowski,
Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych, Uniwersytet Jagielloński
Konferencja „Rola administracji publicznej w systemie bezpieczeństwa państwa”
fot. ŚWIECZAK

prof. nadzw. dr hab. Bogdan Kosowski, Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych, Uniwersytet Jagielloński
Stan bezpieczeństwa a proces decyzyjności w administracji publicznej

Konferencja „Rola administracji publicznej w systemie bezpieczeństwa państwa" fot. ŚWIECZAK

Konferencja „Rola administracji publicznej w systemie bezpieczeństwa państwa”
fot. ŚWIECZAK

Konferencja „Rola administracji publicznej w systemie bezpieczeństwa państwa" fot. ŚWIECZAK

Konferencja „Rola administracji publicznej w systemie bezpieczeństwa państwa”
fot. ŚWIECZAK

prof. nadzw. dr hab. inż. Marek Leszczyński, Konferencja „Rola administracji publicznej w systemie bezpieczeństwa państwa" fot. ŚWIECZAK

prof. nadzw. dr hab. inż. Marek Leszczyński,
Konferencja „Rola administracji publicznej w systemie bezpieczeństwa państwa”
fot. ŚWIECZAK

prof. nadzw. dr hab. inż. Marek Leszczyński, Wydział Prawa, Administracji i Zarządzania, Instytut Prawa, Ekonomii i Administracji, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Rola administracji publicznej w zarządzaniu bezpieczeństwem personalnym

Konferencja „Rola administracji publicznej w systemie bezpieczeństwa państwa" fot. ŚWIECZAK

Konferencja „Rola administracji publicznej w systemie bezpieczeństwa państwa”
fot. ŚWIECZAK

dr hab. Marcin Smolarkiewicz, prof. SGSP Konferencja „Rola administracji publicznej w systemie bezpieczeństwa państwa" fot. ŚWIECZAK

dr hab. Marcin Smolarkiewicz,
prof. SGSP
Konferencja „Rola administracji publicznej w systemie bezpieczeństwa państwa”
fot. ŚWIECZAK

dr hab. Marcin Smolarkiewicz, prof. SGSP

Nowoczesne techniki w służbie zarządzania kryzysowego – nauka, dydaktyka, praktyka

dr Marek Woch, Centrum Społecznej Demokracji Konferencja „Rola administracji publicznej w systemie bezpieczeństwa państwa" fot. ŚWIECZAK

dr Marek Woch,
Centrum Społecznej Demokracji
Konferencja „Rola administracji publicznej w systemie bezpieczeństwa państwa”
fot. ŚWIECZAK

dr Marek Woch, Centrum Społecznej Demokracji
Bezpieczeństwo zdrowotne w działaniach organów władzy publicznej w Polsce

st. kpt. dr Aneta Kułakowska, Wydział Inżynierii Bezpieczeństwa Cywilnego, Szkoła Główna Służby Pożarniczej Konferencja „Rola administracji publicznej w systemie bezpieczeństwa państwa" fot. ŚWIECZAK

st. kpt. dr Aneta Kułakowska,
Wydział Inżynierii Bezpieczeństwa Cywilnego, Szkoła Główna Służby Pożarniczej
Konferencja „Rola administracji publicznej w systemie bezpieczeństwa państwa”
fot. ŚWIECZAK

st. kpt. dr Aneta Kułakowska, Wydział Inżynierii Bezpieczeństwa Cywilnego, Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie
Rola monitoringu ekonomicznego w organizacji

st. kpt. dr Barbara Szykuła-Piec, Wydział Inżynierii Bezpieczeństtwa Cywilnego, Szkoła Główna Służby Pożarniczej Konferencja „Rola administracji publicznej w systemie bezpieczeństwa państwa" fot. ŚWIECZAK

st. kpt. dr Barbara Szykuła-Piec,
Wydział Inżynierii Bezpieczeństtwa Cywilnego, Szkoła Główna Służby Pożarniczej
Konferencja „Rola administracji publicznej w systemie bezpieczeństwa państwa”
fot. ŚWIECZAK

st. kpt. dr Barbara Szykuła-Piec, Wydział Inżynierii Bezpieczeństtwa Cywilnego, Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie
Rola zaufania w kształtowaniu kultury bezpieczeństwa

kpt. dr Monika Wojakowska, Wydział Inżynierii Bezpieczeństwa Cywilnego, Szkoła Główna Służby Pożarniczej Konferencja „Rola administracji publicznej w systemie bezpieczeństwa państwa" fot. ŚWIECZAK

kpt. dr Monika Wojakowska,
Wydział Inżynierii Bezpieczeństwa Cywilnego, Szkoła Główna Służby Pożarniczej
Konferencja „Rola administracji publicznej w systemie bezpieczeństwa państwa”
fot. ŚWIECZAK

kpt. dr Monika Wojakowska, Wydział Inżynierii Bezpieczeństwa Cywilnego, Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie
Marketing relacji jako narzędzie wspomagające zarządzanie bezpieczeństwem

dr inż. Aleksandra Borecka, Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska, Katedra Hydrogeologii i Geologii Inżynierskiej, Akademia Górniczo-Hutnicza Konferencja „Rola administracji publicznej w systemie bezpieczeństwa państwa" fot. ŚWIECZAK

dr inż. Aleksandra Borecka,
Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska, Katedra Hydrogeologii i Geologii Inżynierskiej, Akademia Górniczo-Hutnicza
Konferencja „Rola administracji publicznej w systemie bezpieczeństwa państwa”
fot. ŚWIECZAK

dr inż. Aleksandra Borecka, Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska, Katedra Hydrogeologii i Geologii Inżynierskiej, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Monitoring w systemie bezpieczeństwa powodziowego i osuwiskowego

Konferencja „Rola administracji publicznej w systemie bezpieczeństwa państwa" fot. ŚWIECZAK

Konferencja „Rola administracji publicznej w systemie bezpieczeństwa państwa”
fot. ŚWIECZAK

dr Marek Woch, Centrum Społecznej Demokracji Konferencja „Rola administracji publicznej w systemie bezpieczeństwa państwa" fot. ŚWIECZAK

dr Marek Woch,
Centrum Społecznej Demokracji
Konferencja „Rola administracji publicznej w systemie bezpieczeństwa państwa”
fot. ŚWIECZAK

Konferencja „Rola administracji publicznej w systemie bezpieczeństwa państwa" fot. ŚWIECZAK

Konferencja „Rola administracji publicznej w systemie bezpieczeństwa państwa”
fot. ŚWIECZAK

Konferencja „Rola administracji publicznej w systemie bezpieczeństwa państwa" fot. ŚWIECZAK

Konferencja „Rola administracji publicznej w systemie bezpieczeństwa państwa”
fot. ŚWIECZAK

Konferencja „Rola administracji publicznej w systemie bezpieczeństwa państwa" fot. ŚWIECZAK

Konferencja „Rola administracji publicznej w systemie bezpieczeństwa państwa”
fot. ŚWIECZAK

Konferencja „Rola administracji publicznej w systemie bezpieczeństwa państwa" fot. ŚWIECZAK

Konferencja „Rola administracji publicznej w systemie bezpieczeństwa państwa”
fot. ŚWIECZAK

Konferencja „Rola administracji publicznej w systemie bezpieczeństwa państwa" fot. ŚWIECZAK

Konferencja „Rola administracji publicznej w systemie bezpieczeństwa państwa”
fot. ŚWIECZAK

Konferencja „Rola administracji publicznej w systemie bezpieczeństwa państwa" fot. ŚWIECZAK

Konferencja „Rola administracji publicznej w systemie bezpieczeństwa państwa”
fot. ŚWIECZAK

Konferencja „Rola administracji publicznej w systemie bezpieczeństwa państwa" fot. ŚWIECZAK

Konferencja „Rola administracji publicznej w systemie bezpieczeństwa państwa”
fot. ŚWIECZAK

Konferencja „Rola administracji publicznej w systemie bezpieczeństwa państwa" fot. ŚWIECZAK

Konferencja „Rola administracji publicznej w systemie bezpieczeństwa państwa”
fot. ŚWIECZAK

Konferencja „Rola administracji publicznej w systemie bezpieczeństwa państwa" fot. ŚWIECZAK

Konferencja „Rola administracji publicznej w systemie bezpieczeństwa państwa”
fot. ŚWIECZAK

 

One reply on “Konferencja „Rola administracji publicznej w systemie bezpieczeństwa państwa””

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *