Konferencja Sąd nad Sędziami, Urzędnikami i Przedstawicielami Władz

21 maja 2015 a Sali Kolumnowej Sejmu RP odbyła się Konferencji dotyczącej powołania Obywatelskiego Instytutu Konstytucyjnego – Sąd nad Sędziami, Urzędnikami i Przedstawicielami Władz.

Konferencja Sąd nad Sędziami, Urzędnikami i Przedstawicielami Władz fot.ŚWIECZAK

Waldemar Deska
Konferencja Sąd nad Sędziami, Urzędnikami i Przedstawicielami Władz
fot.ŚWIECZAK

Organizatorem konferencji był Waldemar Deska – znany bojownik o wolność, którą zapewnia obecna konstytucja. Na konferencji został powołany: „Obywatelski Instytut Konstytucyjny – Sąd nad Sędziami, Urzędnikami i Przedstawicielami Władz”.

Konferencja Sąd nad Sędziami, Urzędnikami i Przedstawicielami Władz fot.ŚWIECZAK

Konferencja Sąd nad Sędziami, Urzędnikami i Przedstawicielami Władz
fot.ŚWIECZAK

Konferencja Sąd nad Sędziami, Urzędnikami i Przedstawicielami Władz fot.ŚWIECZAK

Janina Fabisiak
Prezes Stowarzyszenie Forummatek Przeciw Dyskryminacji Ojców
Konferencja Sąd nad Sędziami, Urzędnikami i Przedstawicielami Władz
fot.ŚWIECZAK

Konferencja Sąd nad Sędziami, Urzędnikami i Przedstawicielami Władz fot.ŚWIECZAK

Mirosław Moskwa
Konferencja Sąd nad Sędziami, Urzędnikami i Przedstawicielami Władz
fot.ŚWIECZAK

Konferencja Sąd nad Sędziami, Urzędnikami i Przedstawicielami Władz fot.ŚWIECZAK

Konferencja Sąd nad Sędziami, Urzędnikami i Przedstawicielami Władz
fot.ŚWIECZAK

Konferencja Sąd nad Sędziami, Urzędnikami i Przedstawicielami Władz fot.ŚWIECZAK

Konferencja Sąd nad Sędziami, Urzędnikami i Przedstawicielami Władz
fot.ŚWIECZAK

Konferencja Sąd nad Sędziami, Urzędnikami i Przedstawicielami Władz fot.ŚWIECZAK

Michał Fabisiak
Dzielnytata.pl
Konferencja Sąd nad Sędziami, Urzędnikami i Przedstawicielami Władz
fot.ŚWIECZAK

Waldemar Moskwa Konferencja Sąd nad Sędziami, Urzędnikami i Przedstawicielami Władz fot.ŚWIECZAK

Mirosław Moskwa
Konferencja Sąd nad Sędziami, Urzędnikami i Przedstawicielami Władz
fot.ŚWIECZAK

Konferencja Sąd nad Sędziami, Urzędnikami i Przedstawicielami Władz fot.ŚWIECZAK

Zenon Nowak Partia Dzielny Tata
Konferencja Sąd nad Sędziami, Urzędnikami i Przedstawicielami Władz
fot.ŚWIECZAK

Konferencja Sąd nad Sędziami, Urzędnikami i Przedstawicielami Władz fot.ŚWIECZAK

Konferencja Sąd nad Sędziami, Urzędnikami i Przedstawicielami Władz
fot.ŚWIECZAK

Konferencja Sąd nad Sędziami, Urzędnikami i Przedstawicielami Władz fot.ŚWIECZAK

Konferencja Sąd nad Sędziami, Urzędnikami i Przedstawicielami Władz
fot.ŚWIECZAK

Konferencja Sąd nad Sędziami, Urzędnikami i Przedstawicielami Władz fot.ŚWIECZAK

Konferencja Sąd nad Sędziami, Urzędnikami i Przedstawicielami Władz
fot.ŚWIECZAK

Konferencja Sąd nad Sędziami, Urzędnikami i Przedstawicielami Władz fot.ŚWIECZAK

Konferencja Sąd nad Sędziami, Urzędnikami i Przedstawicielami Władz
fot.ŚWIECZAK

Konferencja Sąd nad Sędziami, Urzędnikami i Przedstawicielami Władz fot.ŚWIECZAK

Konferencja Sąd nad Sędziami, Urzędnikami i Przedstawicielami Władz
fot.ŚWIECZAK

Konferencja Sąd nad Sędziami, Urzędnikami i Przedstawicielami Władz fot.ŚWIECZAK

Konferencja Sąd nad Sędziami, Urzędnikami i Przedstawicielami Władz
fot.ŚWIECZAK

Konferencja Sąd nad Sędziami, Urzędnikami i Przedstawicielami Władz fot.ŚWIECZAK

Konferencja Sąd nad Sędziami, Urzędnikami i Przedstawicielami Władz
fot.ŚWIECZAK

Konferencja Sąd nad Sędziami, Urzędnikami i Przedstawicielami Władz fot.ŚWIECZAK

Dariusz Baca
Konferencja Sąd nad Sędziami, Urzędnikami i Przedstawicielami Władz
fot.ŚWIECZAK

Konferencja Sąd nad Sędziami, Urzędnikami i Przedstawicielami Władz fot.ŚWIECZAK

Konferencja Sąd nad Sędziami, Urzędnikami i Przedstawicielami Władz
fot.ŚWIECZAK

Konferencja Sąd nad Sędziami, Urzędnikami i Przedstawicielami Władz fot.ŚWIECZAK

Mirosława Mazurek
Konferencja Sąd nad Sędziami, Urzędnikami i Przedstawicielami Władz
fot.ŚWIECZAK

Konferencja Sąd nad Sędziami, Urzędnikami i Przedstawicielami Władz fot.ŚWIECZAK

Kazimierz Styrna
Konferencja Sąd nad Sędziami, Urzędnikami i Przedstawicielami Władz
fot.ŚWIECZAK

Konferencja Sąd nad Sędziami, Urzędnikami i Przedstawicielami Władz fot.ŚWIECZAK

Konferencja Sąd nad Sędziami, Urzędnikami i Przedstawicielami Władz
fot.ŚWIECZAK

Konferencja Sąd nad Sędziami, Urzędnikami i Przedstawicielami Władz fot.ŚWIECZAK

Konferencja Sąd nad Sędziami, Urzędnikami i Przedstawicielami Władz
fot.ŚWIECZAK

Konferencja Sąd nad Sędziami, Urzędnikami i Przedstawicielami Władz fot.ŚWIECZAK

Konferencja Sąd nad Sędziami, Urzędnikami i Przedstawicielami Władz
fot.ŚWIECZAK

 

Celem działania Instytutu będzie przymuszenie do stosowania w życiu publicznym i prawnym Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej bez naruszania zasady niezawisłości Wymiaru Sprawiedliwości metodami dostępnymi w konstytucyjnym państwie prawnym.

Konferencja Sąd nad Sędziami, Urzędnikami i Przedstawicielami Władz fot.ŚWIECZAK

Waldemar Deska
Konferencja Sąd nad Sędziami, Urzędnikami i Przedstawicielami Władz
fot.ŚWIECZAK

Konferencja Sąd nad Sędziami, Urzędnikami i Przedstawicielami Władz fot.ŚWIECZAK

Kazimierz Styrna
Konferencja Sąd nad Sędziami, Urzędnikami i Przedstawicielami Władz
fot.ŚWIECZAK

Konferencja Sąd nad Sędziami, Urzędnikami i Przedstawicielami Władz fot.ŚWIECZAK

dr. Beata Adamczyk,
Konferencja Sąd nad Sędziami, Urzędnikami i Przedstawicielami Władz
fot.ŚWIECZAK

Konferencja Sąd nad Sędziami, Urzędnikami i Przedstawicielami Władz fot.ŚWIECZAK

Mirosław Moskwa
Konferencja Sąd nad Sędziami, Urzędnikami i Przedstawicielami Władz
fot.ŚWIECZAK

Konferencja Sąd nad Sędziami, Urzędnikami i Przedstawicielami Władz fot.ŚWIECZAK

Kazimierz Styrna
Konferencja Sąd nad Sędziami, Urzędnikami i Przedstawicielami Władz
fot.ŚWIECZAK

Słowo wstępne

Wstępne założenie projektu „Obywatelskiego Instytutu Konstytucyjnego – Sąd nad Sędziami, Urzędnikami i Przedstawicielami Władz, OIK – SnSUPW” – jest jeszcze niedokończone, nieuporządkowane i nieusystematyzowane. Zdaję sobie sprawę, ten dokument powinien liczyć kilkaset stron. Jednak zdecydowałem się poddać go pod ocenę debaty publicznej jak najszybciej. To ważniejsze – licznik bije. Resztę będę/będziemy wnosić i zmieniać na bieżąco. Chciałbym, aby OIK – SnSUPW stał się naszym wspólnym dziełem.

Do tej idei doprowadziła mnie analiza serii procesów sądowych o mój Dom-Szopę i przerażająca konstatacja: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej jest systemowo łamana, nadal góruje nad Nią stalinowska doktryna prawna i… brak mechanizmu mogącego uzdrowić ten stan. A Strażnik Konstytucji, Prezydent nie wypełnia swojej roli.

Konstytucja jest jedynym dokumentem, w którym wolności i prawa człowieka są dobrze napisane. Jej pierwsze trzy rozdziały to swoisty regulator wszystkich pozostałych procesów prawnych, społecznych, politycznych. Jeśli ten regulator jest doktrynalnie łamany nie dziwi, że namnożyło się tak wiele bezkarnych absurdów, niesprawiedliwości i okrucieństw zadawanych przez Sędziów, Urzędników i Przedstawicieli Władz.

Zbieramy się po to, żeby ten problem poruszyć, nagłośnić i podjąć bardziej skuteczne kroki – bardziej skuteczne, bo otrzymamy lepsze narzędzie do walki z bezprawiem.

Dokument ten wymaga wielu uzupełnień, dowodów oraz obrony. Bak czasu … uzupełnienia dostarczę/dostarczymy na konferencji, obronę również. Teraz ten roboczy, nieukończony dokument przesyłam do przemyśleń, niech stanie się zaczynam pozytywnych zmian.

Waldemar Deska

WSTĘP

Żyjemy w czasach systemowego łamania Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Polega to na uporczywie utrzymującym się prymacie PRL-owskiej doktryny prawnej nad Konstytucją – to rutyna postępowania, rodem z PRL, nigdy nie zmieniona…

Z tego stanu wynika tysiące niesprawiedliwości, krzywd i absurdów prawnych. Moralność i etyka zostały wyparte z życia publicznego.

To więcej niż kryzys, to zapaść Wymiaru Sprawiedliwości i kultury prawnej. Sędziowie odmawiają stosowana przepisów Konstytucji. To stan patologiczny. System kontroli i oceny pracy Sędziów, Urzędników, Prokuratorów, Polityków praktycznie nie istnieje.

Sprzeciwiamy się takiemu bezprawiu!

W czasach gdy istotą nowoczesnego społeczeństwa jest wypieranie religii, moralności i etyki z życia publicznego i prawnego, Konstytucja, a ściślej, zawarte w niej relacje wolności, prawa i obowiązki człowieka i obywatela do Rzeczypospolitej stanowi ostatnią legalną możliwość przeciwstawienia się bezprawiu.

Wierzymy, że przywrócenie Konstytucji to nie tylko odwrót od bezprawia, obecnego stanu doktrynalnego pomijania przepisów Konstytucji – to przede wszystkim najlepszy sposób na uzdrowienie mechanizmu regulującego życie publiczne, gospodarcze, polityczne – uzdrowienie polskiego, sprawnego Państwa i powrót zaufania.

W tym celu:
1.Przystępujemy do powołania Grupy Inicjatywnej „GI” w celu powołania Obywatelskiego Instytutu Konstytucyjnego – Sąd nad Sędziami, Urzędnikami i Przedstawicielami Władz, OIK – SnSUPW. Pomysłodawcą i autorem idei jest Waldemar Deska.
2.Zabiegać będziemy też o powołanie Ruchu Społecznego wokół OIK – SnSUPW

ŚCIEŻKI DOCHODZENIA DO POWOŁANIA OIK – SnSUPW
1.Inicjatywa GI – ruch społeczny – referendum.
2.Inicjatywa GI – ruch społeczny i współpraca z partiami – uchwała Sejmu.
3.Inicjatywa GI – ruch społeczny oraz inicjatywa 11 Prezydentów Miast – Uchwała Prezydentów Miast.
4.Inicjatywa GI – ruch społeczny – współpraca z IHRC.

CEL OIK – SnSUPW

Celem ostatecznym będzie sprawiedliwe państwo prawne budzące zaufanie i poczucie bezpieczeństwa wśród swoich obywateli.

Osiągniemy to poprzez wskazanie i wypełnienie luk prawnych na styku Konstytucji – Trybunału Konstytucyjnego – praktyki… stanowienia, wykonywania i wymierzania prawa, które wynikają z przyjętych z dobrodziejstwem starego systemu, niekonstytucyjnych lecz traktowanych jako zasady dogmatów… musimy się ich pozbyć!

Celem bezpośrednim OIK – SnSUPW będzie wymuszenie na Sędziach, Urzędnikach i Przedstawicielach Władz stosowania w życiu publicznym i prawnym przepisów Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio, zgodnie Jej literą, duchem i hierarchią, bez naruszania zasady niezawisłości Wymiaru Sprawiedliwości, metodami dostępnymi w konstytucyjnym państwie prawnym – wyparcie dotychczas „obowiązującej” PRL-owskiej doktryny prawnej.

W tym celu zaproponujemy nową, konstytucyjną, wolnościową i sprawiedliwą wykładnię Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej wywodzącą się bezpośrednio z litery Konstytucji– wypromujemy wynikającą z litery Konstytucji„hierarchię wartości konstytucyjnych”

Wykładnia powstanie na bazie WZORCÓW postępowania wobec Sędziów, Urzędników i Przedstawicieli Władz.

Celem pośrednim będzie wymuszenie (ustawą?) na Sędziach, Urzędnikach i Przedstawicielach Władz zastosowanie WZORCÓW– naszego narzędzia.

WZORCE– czym są? To nasze narzędzie wobec Sędziów i Urzędników w celu wymuszenia na nich sprawiedliwych rozstrzygnięć – jeśli obłożymy ich obowiązkiem przedstawienia odpowiedzi i uzasadnień na podstawowe pytania WZORCÓW wtedy zniknie praktyka „ślepego” wykonywania tylko jednego, wybranego przepisu – ślepego i ograniczonego do jednego wątku – bez konstytucyjnej rozwagi.
1.Dlaczego zlekceważyłem, pominąłem, uznałem za … odpowiedni przepis Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej.
2.Dlaczego zlekceważyłem, pominąłem, uznałem za … konstytucyjną hierarchię wartości.
3.Dlaczego zlekceważyłem, pominąłem, uznałem za … odmówiłem mocy prawnej argumentom uczestnika postępowania.
4.Dlaczego zlekceważyłem, pominąłem, uznałem za … zasady logiki i konieczność ustalenia prawdy.
5.Czy rozstrzygnięcie/postanowienie jest wystarczająco jasno i logicznie opisane.

Powyższe to esencja i luka prawna niesprawiedliwych, okrutnych rozstrzygnięć.

KOMPETENCJE – OIK – SnSUPW które powinniśmy uzyskać:
1.Automatyczne wznowienie postępowania przez Sądy i Organy na wniosek OIK – SnSUPW.
2.Obowiązek stosowania WZORCÓW przez Sędziów, Urzędników i Władze – automatyczne wznawianie postępowania po stwierdzeniu uchybienia względem WZORCA.
3.Opinia OIK – SnSUPW w pracach nad ustawami.
4.Opinia OIK – SnSUPW w sprawach awansów Sędziów.
5.Prawo składania przez OIK – SnSUPW skarg konstytucyjnych bezpośrednio.

NARZĘDZIA GŁÓWNE OIK – SnSUPW ?
1.Uzyskane kompetencje.
2.Wypracowane WZORCE.
3.Współpraca z Organami i Mediami.

NARZĘDZIA DODATKOWE – OIK – SnSUPW
1.Spotkania robocze z przedstawicielami Wymiaru Sprawiedliwości, Organów i Władz w celu przekonania ich do dobrowolnej zmiany doktryn prawnych.
2.Wpływanie na awanse w Wymiarze Sprawiedliwości.
3.Opracowanie opinii i bazy danych o Sędziach (chodzi głównie o tych, którzy odmawiają stosowania przepisów Konstytucji.).
4.Działalność publiczna i propagandowa na rzecz poszanowania Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

Istotą i obowiązkową zawartością skarg, sprzeciwów i kasacji WZORCÓW będzie domaganie się odpowiedzi na 5 fundamentalnych pytań i podjęcie rozstrzygnięć w oparciu o nie
1.Dlaczego Sędzia/Urzędnik zlekceważył, zapomniał, nie uznał za stosowne zastosować odpowiednich przepisów Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej?
2.Dlaczego argumentom uczestnika postępowania Sędzia/Urzędnik odmówił mocy dowodowej?
3.Dlaczego Sędzia/Urzędnik zlekceważył, zignorował hierarchię wartości/przepisów Konstytucji?
4.Dlaczego język rozstrzygnięcia został napisany w sposób niezrozumiały dla zwykłego obywatela?
5.Dlaczego uzasadnienie rozstrzygnięcia grzeszy brakiem logiki lub prawdy?

Powyższe to pięć głównych i niestety pospolitych grzechów Wymiaru Sprawiedliwości.

SPOSOBY PRACY OIK – SnSUPW

OIK – SnSUPW będzie:
1.Przyjmował skargi.
2.Badał zasadność skarg na bazie WZORCÓW pod względem zgodności z Konstytucją.
3.Wnosił protesty/sprzeciwy (skargi kasacyjne?) – po uznaniu zasadności skargi.
4.Dokonywał własnych ocen/wykładni/monitoringu w zakresie Konstytucji.
5.Wnosił do Trybunału Konstytucyjnego o uznanie przepisów/kodeksów za niekonstytucyjne.
6.Brał udział w wybranych procesach.
7.Organizował spotkania.
8.Wniesie o reformę Trybunału Konstytucyjnego.
9.Wniesie o naukę w szkołach wiedzy o Konstytucji.

Równolegle dopracuje wykładnię Konstytucji oraz WZORCE

KTO BĘDZIE SPRAWOWAŁ OIK – SnSUPW
1.Obywatele spełniający min. warunki: 1.Nieposzlakowana uczciwość stwierdzona wywiadem na bazie doświadczeń np. Szwajcarii.
2.Znajomość Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.
3.Opanowanie konstytucyjnej, wolnościowej wykładni Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.
4.Znajomość WZORCÓW.
5.Wykształcenie nawiązanie do tradycji ławników wspomagających OIK – SnSUPW?

2.Nie będzie tam Sędziów, Prawników, Polityków – ich wpływ na OIK – SnSUPW powinien być maksymalnie ograniczony – dopuszczalna/wskazana jest współpraca z prawnikami, którzy wcześniej sami odrzucili prymat stalinowskiej doktryny prawnej

W JAKI SPOSÓB POWOŁANE ZOSTANIE KIEROWNICTWO

Decyzja wspólna GI i Poszerzonej Rady Programowej OIK – SnSUPW/Organizacje Społeczne. Zakaz wpływów politycznych i poszczególnych polityków – to ma być Ruch Społeczny.

ZADANIA DODATKOWE

Opracowanie reformy Trybunału Konstytucyjnego, wprowadzenie do szkół wiedzy o „hierarchii wartości konstytucyjnych”, udział w debacie publicznej, kontakty z mediami, naświetlanie i uwypuklanie patologii wymiaru sprawiedliwości w mediach, kontakt z mediami oraz wywieranie wpływu na prace legislacyjne, prace prezydenta jak również rzeczników praw, wywieranie wpływu na awanse w Wymiarze Sprawiedliwości.

Baza danych o Sędziach – wystawianie opinii

KOMPETENCJE OIK – SnSUPW

Kompetencje, które musimy wywalczyć dla OIK – SnSUPW to:
1.Obowiązkowe wznawianie postępowania na wniosek OIK – SnSUPW.
2.Prawo udziału w postępowaniach.
3.Opinia przy awansach Sędziów.
4.Prawo wnoszenia skargi konstytucyjnej.
5.Obowiązek każdorazowego zastosowania WZORCÓW.

Co z tego wynika? – kontrrewolucja, gruntowne i podstawowe zmiany w praktyce stanowienia, stosowania i wymierzania prawa, kontrrewolucja w mentalności w doktrynie i orzeczeniach – przywrócenie praworządności i zaufania.

STRUKTURA ORGANIZACYJNA

W jego skład będą wchodziły 3 ciała.
1.Główny Instytut podzielony na działy.
2.Rada programowo – merytoryczna.
3.Poszerzona rada programowo – merytoryczna – ciało poszerzone o przedstawicieli organizacji społecznych i autorytety prawne, polityczne i społeczne.

 

 

12 replies on “Konferencja Sąd nad Sędziami, Urzędnikami i Przedstawicielami Władz”

 1. Boguslaw Biedrzynski on

  Kasta ,,świętych krów” III RP .
  Ilu takich Biedrzyńskich jest w Polsce, panie Ministrze Ziobro?
  „Łatwiej w Polsce liczyć na sumienie przestępcy niż na sumienie wymiaru sprawiedliwości”.
  http://tagen.tv/vod/2016/08/latwiej-w-polsce-liczyc-na-sumienie-przestepcy-niz-na-sumienie-wymiaru-sprawiedliwosci/?c=4554
  Sędzia Daniel Strzelecki ( Jelenia Gora )winien więc odpowiadać za rażące naruszenie prawa !
  Ilu takich Biedrzyńskich jest w Polsce, panie ministrze Ziobro?
  O ilu z nich nikt nawet słowa nie napisze?
  Czy nadal mają żyć w gorzkim poczuciu krzywdy, wyrządzonej im przez Państwo?
  http://pressmania.pl/?p=32602
  http://3obieg.pl/daniel-strzelecki-nietykalny

 2. Historia człowieka okradzionego w majestacie prawa III RP.
  To może przydarzyć się każdemu…
  Zespół Kolesi którzy bronią status quo poprzedniej władzy .
  Rzeczywiście wymiar sprawiedliwości stoczył się w III RP na samo dno.
  Zawiadomienie Prokuratora Generalnego o uzasadnionym popełnieniu przestępstwa przez sędziego Daniela Strzeleckiego na szkodę Bogusława Biedrzyńskiego – czyn z art. 231 § 1 k.k.
  http://barwybezprawia.pl/2015/12/15/zawiadomienie-prokuratora-generalnego-o-uzasadnionym-popelnieniu-przestepstwa-przez-sedziego-daniela-strzeleckiego-na-szkode-boguslawa-biedrzynskiego-czyn-z-art-231-%c2%a7-1-k-k/
  Art. 231. § 1.
  Funkcjonariusz publiczny, który, przekraczając swoje uprawnienia lub nie dopełniając obowiązków, działa na szkodę interesu publicznego lub prywatnego, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
  https://www.facebook.com/Poszkodowani-przez-wymiar-niesprawiedliwości-624680607593846/?ref=aymt_homepage_panel

 3. Sądy opanowała mafia . „Mafia przejęła wymiar sprawiedliwości”, „Bezmiar bezprawia”. „Łatwiej w Polsce liczyć na sumienie przestępcy niż na sumienie wymiaru sprawiedliwości”.
  List Bogusława albo bezradność . Wzrastająca lawinowo w miarę zmniejszania czasu dzielącego nas od 25 października prorządowa medialna wrzawa nie jest już w stanie zagłuszyć fali narastającej frustracji, jaka ogarnia coraz szersze kręgi społeczeństwa, bezskutecznie próbującego od lat osiągnąć to, co zapisane jest w Konstytucji:
  Wszyscy są wobec prawa równi. Wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne. Nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny (art. 32).
  Tak oto, zupełnie niechcący, Bogusław Biedrzyński udowodnił, że po ośmiu latach nieprzerwanych rządów PO-PSL Polska istnieje jako PAŃSTWO PRAWNE równie realnie, jak granica syryjsko – węgierska, o której również wspomina Ewa Kopacz.
  http://barwybezprawia.pl/2015/10/14/5348/

 4. TAK WYGLADA SKORUMPOWANY BIEGLY SADOWY Jerzy karpinski z Jeleniej Gory.
  http://www.yelp.pl/biz_photos/przedsi%C4%99biorstwo-wielobran%C5%BCowe-kon-bud-jerzy-karpi%C5%84ski-jelenia-g%C3%B3ra?select=PHevcvxX7OYrTEZGFE0DvA
  Skarb Państwa powinien zapłacić odszkodowanie. Art. 430 k.c.: „Kto na własny rachunek powierza wykonanie czynności osobie, która przy wykonywaniu tej czynności podlega jego kierownictwu i ma obowiązek stosować się do jego wskazówek, ten jest odpowiedzialny za szkodę wyrządzoną z winy tej osoby przy wykonywaniu powierzonej jej czynności”.
  Błędna decyzja sądu będąca konsekwencją oparcia się o chybioną opinię biegłego sądowego obciąża wyłącznie sąd.

  Oczywiście nie można wykluczyć całkowicie szans powodzenia powództwa przeciwko biegłemu. Jednakże w mojej ocenie są one na tyle znikome, że podważają sens brnięcia w taki proces. Skuteczniejszy wydaje się pozew przeciwko Skarbowi Państwa reprezentowanemu przez prezesa właściwego sądu za szkody wyrządzone opinią biegłego działającego na zlecenie sądu.” Czy to oznacza, że fantazji biegłego Karpińskiego na temat ceny domu stanowiącego ongiś współwłasność Bogusława Biedrzyńskiego nikt i nic już nie wzruszy?
  http://3obieg.pl/skarb-panstwa-powinien-zaplacic-odszkodowanie

 5. Nieuczciwy sedzia Daniel Strzelecki z Boleslawca i jego awans.
  Awans Bolesławieckiego sędziego.
  Nowo powołani sędziowie złożyli wobec Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ślubowanie.
  Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski wręczył w czwartek 25 czerwca 2015 r. w Belwederze akty powołania do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego. Nowo powołani sędziowie złożyli wobec Prezydenta RP ślubowanie.
  Do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze powołany Daniel Strzelecki były już sędzia Sądu Rejonowego z Bolesławca ..
  http://www.bolec.info/index.php?op=informacje&news=13742
  http://www.prezydent.pl/aktualnosci/nominacje/art,819,prezydent-powolal-20-osob-do-pelnienia–urzedu-na-stanowisku-sedziego.html

 6. Spolka ZOO : Prosze wstac Wysoki Sad idzie w Boleslawcu,
  SSR Maria Mariowska ,
  SSR Paweł Wyrzykowski ,
  SSR Daniel Strzelecki .

  Biegly nie musi ogladac domow porownywalnych ? Nr.1
  Film nr. 1/4 Daniel Strzelecki
  http://youtu.be/-cHNbpt5Z28
  Biegly nie musi ogladac domow porownywalnych ? Nr.2
  Film nr.2/4
  http://youtu.be/ZMjMKKyLkok
  Biegly nie musi ogladac domow porownywalnych ? Nr.3
  Film nr.3 /4
  http://youtu.be/k0smoh0NMRg
  Biegly nie musi ogladac domow porownywalnych ? Nr.4
  Film nr.4/4
  http://youtu.be/2gexYTNE0sM
  Czy Daniel Strzelecki celowo dokonał pomieszania przepisów?
  24 lutego 2014 roku sędzia Daniel Strzelecki (Sąd Rejonowy w Bolesławcu) oddalił skargę Bogusława Biedrzyńskiego na postanowienie prokuratora rejonowego w Bolesławcu umarzające postępowanie w sprawie biegłego sądowego Jerzego Karpińskiego.
  Żadne przepisy nie nakładają na biegłego obowiązku osobistego dokonania oględzin wszystkich nieruchomości, które wykorzystał do porównania i ustalenia wartości budynku – argumentował sąd i utrzymał w mocy decyzję bolesławieckiej prokuratury, która umorzyła postępowanie w sprawie złożenia przez biegłego fałszywej opinii.

  http://www.nj24.pl/article/biegly-nie-musi-nic-ogladac
  http://3obieg.pl/polska-rzeczpospolita-korupcyjna-sedzia-bieglemu-oka-nie-wykole
  http://progressforpoland.com/polska-rzeczpospolita-korupcyjna-sedzia-bieglemu-oka-nie-wykole/

  https://www.facebook.com/groups/184006265083523/

 7. Zbigniew Szymanowski on

  Zgadzam się z tym że powinien powstać Centralny Rejestr Osób Poszkodowanych, by działać wspólnie przeciw łamaniu przez Sędziów różnej instancji nagminnego prawa do ochrony prawnej do czego każdy obywatel naszego państwa ma prawo. Sędziowie są bezkarni, zadufani w sobie, a często skorumpowani w układach z komornikami, a czasami również i adwokatami. Powinien również powstać Rejestr prawników którzy postępują nieetycznie. Dzisiaj spotkałem pod budynkiem Sądu w Częstochowie przy ul.Dąbrowskiego 23/25 rozbity namiot, a w nim człowieka który pod Sądem od 25 maja (dzisiaj 12 czerwiec) podjął protest głodowy. Zatrzymałem się i porozmawiałem z nim. Człowiekiem tym okazał się Pan Janusz Włudarski który w ten sposób protestuje, ponieważ Sądy dwóch instancji nie chcą zająć się jego sprawą, zbywając go, oddalając i odrzucając jego skargi i zażalenia. Co w naszych Sądach jest nagminne. I takimi sprawami powinien zająć się taki Obywatelski komitet by pomóc takim ludziom i wspierać ich w takim proteście. Następna sprawa to 14 dniowy termin doręczeń sądowych. Nie można wyjechać na dłużej niż 14 dni nawet na urlop, gdyż nie odebranie w tym awizowanym czasie pisma z Sądu, skutkuje jego doręczeniem. I Sądy nagminnie odmawiają przywrócenia tego terminu, chociaż prawodawca uwzględnił przywrócenie terminu. Ale Sędziowie mają to gdzieś i stosują tą możliwość wg swego „widzimisię”. Jestem za zwalczaniem patologii w naszym Sądownictwie i służę swoją pomocą, gdyż po zmianie systemu jedynie sądownictwo nie uległo zmianie, oprócz rozdziału Prokuratury i kosmetycznych poprawek. Pozdrawiam

 8. Boguslaw Biedrzynski on

  Biegły nie musi nic oglądać !!!!!!
  Sędzia Daniel Strzelecki (Sąd Rejonowy w Bolesławcu) biegłemu oka nie wykole !!!!!!!!!!
  Polska Rzeczpospolita Korupcyjna: sędzia biegłemu oka nie wykole?
  24 lutego 2014 roku sędzia Daniel Strzelecki (Sąd Rejonowy w Bolesławcu) oddalił skargę Bogusława Biedrzyńskiego na postanowienie prokuratora rejonowego w Bolesławcu umarzające postępowanie w sprawie biegłego sądowego Jerzego Karpińskiego.
  Żadne przepisy nie nakładają na biegłego obowiązku osobistego dokonania oględzin wszystkich nieruchomości, które wykorzystał do porównania i ustalenia wartości budynku – argumentował sąd i utrzymał w mocy decyzję bolesławieckiej prokuratury, która umorzyła postępowanie w sprawie złożenia przez biegłego fałszywej opinii.
  http://www.nj24.pl/article/biegly-nie-musi-nic-ogladac
  http://progressforpoland.com/polska-rzeczpospolita-korupcyjna-sedzia-bieglemu-oka-nie-wykole/

 9. Boguslaw Biedrzynski on

  Zarząd Sekretarz Jerzy KARPIŃSKI
  WŁADZE KARKONOSKIEGO STOWARZYSZENIA RZECZOZNAWCÓW MAJĄTKOWYCH
  Złodziejstwo dokonane na Boguslawie Biedrzyńskim wciąż w majestacie prawa.
  Luksusowy dom 59-700 Trzebien ul.Kolejowa 7
  http://www.aferyprawa.eu/Wyceny/Jelenia-Gora-Rzeczoznawca-Sadowy-Jerzy-Karpinski-dopuscil-sie-przestepstwa-przy-wydaniu
  wyceniony przez biegłego JERZEGO KARPINSKIEGO Jeleniej Gory niczym zapadła rudera.
  Historia człowieka okradzionego w majestacie prawa III RP.
  To może przydarzyć się każdemu…
  Ten pseldo biegly porownal moj dom do domow z XIX wieku ,do domow ktore nie istnieja,do domow gdzie zanizyl o polowe wartosc faktyczna ,do gospodarstw rolnych gdzie w cene zakupu domu byly wliczone pastwiska 13 hektarow, 10 hektarow, 8 hektarow,do domow ktore sprzedawalo starostwo na licytacii.
  http://dziennikpolski.com.pl/uncategorized/polska-rzeczpospolita-korupcyjna-biedrzynski-na-drzewo/

 10. Pingback:Konferencja dotycząca powołania Obywatelskiego Instytutu Konstytucyjnego – Sąd nad Sędziami, Urzędnikami i Przedstawicielami Władz | Piotr Bein's blog = blog Piotra Beina

 11. STANISLAW on

  OKRES TRANSFORMACJI USTROJOWEJ PO 1989 ROKU TO DZIALANIE Z PREMEDYTACJA UKLADU LUDZI
  UPADLEGO SYSTEMU DLA WLASNYCH KORZYSCI Z WYKORZYSTANIEM NIEFORMALNYCH POWIAZAN,
  BRUTALNYM LAMANIEM PRAWA, PODEPTANIEM KONSTYTUCJI, KTORE W SUMIE OKAZALY SIE WROGIE
  POLSKIEJ RACJI STANU I POLSKIEMU INTERESOWI NARODOWEMU. WYNIK KONFERENCJI – SAD NAD
  SEDZIAMI, URZEDNIKAMI I PRZEDSTAWICIELAMI WLADZ DAJE NADZIEJE NA ODRODZENIE POGRAZONEGO
  W ZAPASCI PANSTWA, KTORE NIE SLUZY OBYWATELOM. KONIECZNE JEST UTWORZENIE CENTRALNEGO
  REJESTRU OSOB POSZKODOWANYCH, ABY USTALIC SKALE PROBLEMU I SKUTECZNE DZIALANIE, ABY
  ODRODZIC WIARE W SPRAWIEDLIWOSC, KTORA POWINNA STAC SIE PODSTAWA PRAWNA W MYSL
  WYRYTEJ NA GMACHU SADOW W WARSZAWIE PRZY AL. SOLIDARNOSCI ZASADZIE – SPRAWIEDLIWOSC
  JEST OSTOJA MOCY I TRWALOSCI RZECZYPOSPOLITEJ.

 12. Mirosław Moskwa on

  W kwestii sprostowania informuję, że mam na imię Mirosław a nie Waldemar, co błędnie zostało zapisane pod moim zdjęciem.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *