Konferencja w sprawie omówienia tematów debat i programu Stowarzyszenia Zwykłego Rozwojowy Innowacyjny Otwock w rejestracji.

 

One reply on “Konferencja w sprawie omówienia tematów debat i programu Stowarzyszenia Zwykłego Rozwojowy Innowacyjny Otwock w rejestracji.”

 1. Stowarzyszenie Rozwojowy Innowacyjny Otwock współpracuje z Międzynarodowym Instytutem Innowacji, inicjującym projekty badawcze i wdrożeniowe w zakresie nowatorskich rozwiązań technologicznych, wspierającym rozwój innowacyjności w polskiej gospodarce.
  Międzynarodowy Instytut Innowacji obejmuje patronatem naukowym przedsięwzięcia społeczne, naukowe, konferencje, debaty itp. organizowane przez Stowarzyszenie Rozwojowy Innowacyjny Otwock.

  ZAPRASZAM DO POLUBIENIA STRONY MIĘDZYNARODOWEGO INSTYTUTU INNOWACJI, KTÓRY WSPIERA ROZWÓJ INNOWACYJNOŚCI W POLSCE
  http://www.facebook.com/miedzynarodowyinstytutinnowacji

  Dziękuję i Pozdrawiam

  MISJA MIĘDZYNARODOWEGO INSTYTUTU INNOWACJI
  Międzynarodowy Instytut Innowacji Nauka – Edukacja – Rozwój w Warszawie (MII) inicjuje i wspomaga współpracę badawczo-rozwojową podmiotów gospodarczych z ośrodkami naukowymi, badawczymi i edukacyjnymi w kraju i za granicą oraz promuje krajowy dorobek w dziedzinie inteligentnego rozwoju w tym innowacyjno – wdrożeniowe i nowatorskie rozwiązania w nauce i edukacji na forum międzynarodowym.

  Zapraszam do grupy:
  INNOWACYJNA GOSPODARKA
  http://www.facebook.com/groups/innowacyjnagospodarka

  dr Dariusz Prokopowicz
  http://www.facebook.com/Dariusz.Prokopowicz.2015
  https://sites.google.com/view/dariuszprokopowicz
  http://www.researchgate.net/profile/Dariusz_Prokopowicz
  https://twitter.com/DProkopowicz

  Redaktor naczelny czasopisma naukowego:
  „International Journal of Innovation in Social Sciences and Engineering” (ISSN 2543-7089)

  #MiędzynarodowyInstytutInnowacji #aktywizacjainnowacji #innowacyjność #innowacje #newtech

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *