Konferencja „Szerokopasmowa Polska 2020”

Organizatorem czwartkowej konferencji „Szerokopasmowa Polska 2020” było Ministerstwo Cyfryzacji.

Szefowa MEN Anna Zalewska wzięła udział w jej otwarciu.

– Bez edukacji nie ma szerokopasmowego internetu. Dlatego obie, wraz z minister cyfryzacji Anną Streżyńską, postaramy się urealnić rzeczywistość i zrealizować zamierzenia – powiedziała Minister Edukacji Narodowej. – Deklarujemy swoją determinację i liczymy na wspólną pracę – dodała Anna Zalewska.

Anna Zalewska Minister Edukacji Narodowej Konferencja „Szerokopasmowa Polska 2020” fot. ŚWIECZAK

Anna Zalewska
Minister Edukacji Narodowej
Konferencja „Szerokopasmowa Polska 2020”
fot. ŚWIECZAK

Szefowa MEN przypomniała, że na niektórych terenach Polski jest wiele „internetowych białych plam”. – Niektóre szkoły mają do swojej dyspozycji komputery jeszcze z 2006 r. – powiedziała Anna Zalewska.

Przypomnijmy, nieco ponad miesiąc temu ministrowie edukacji, cyfryzacji oraz nauki i szkolnictwa wyższego zapowiedzieli ważne zmiany dla szkół i uczniów. Wśród nich naukę programowania i szerokopasmowy internet dla szkół.

Anna Zalewska Minister Edukacji Narodowej Konferencja „Szerokopasmowa Polska 2020” fot. ŚWIECZAK

Anna Zalewska
Minister Edukacji Narodowej
Konferencja „Szerokopasmowa Polska 2020”
fot. ŚWIECZAK

– Na poważnie zaczynamy uczyć dzieci podstaw programowania. Zaczynamy od pilotażu w 2016 r. Od 2017 r. zmiany we wszystkich szkołach – ogłosiła wówczas szefowa MEN.
Zmiany spowodują, że elementem powszechnego kształcenia informatycznego stanie się umiejętność programowania – jedna z podstawowych kompetencji XXI wieku.

Minister Anna Streżyńska w trakcie spotkania mówiła o tym, że regionalne sieci szerokopasmowe zostały wybudowane, a cały zakres rzeczowy został zrealizowany w terminie. Przypomniała, że w ramach 14 projektów zrealizowano 29 345,87 km sieci, przy czym do tej pory powstało 2 927 węzłów (w tym 286 szkieletowych i 2 641 dystrybucyjnych), które będą mogły być wykorzystane przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych w projektowaniu sieci, w tym powstających w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Łączna wartość projektów wyniosła ponad 3,24 mld zł.

Anna Streżyńska Minister Cyfryzacji Konferencja „Szerokopasmowa Polska 2020” fot. ŚWIECZAK

Anna Streżyńska
Minister Cyfryzacji
Konferencja „Szerokopasmowa Polska 2020”
fot. ŚWIECZAK

Anna Streżyńska Minister Cyfryzacji Konferencja „Szerokopasmowa Polska 2020” fot. ŚWIECZAK

Anna Streżyńska
Minister Cyfryzacji
Konferencja „Szerokopasmowa Polska 2020”
fot. ŚWIECZAK

Szefowa MC mówiła, że w sumie na realizację projektów, dotyczących utworzenia infrastruktury Internetu szerokopasmowego w Polsce, przeznaczono w ramach perspektywy 2007-2013 ogółem ponad 4,5 mld zł w ramach regionalnych programów operacyjnych (RPO), Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej (PO RPW) oraz działania 8.4 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Anna Streżyńska zwróciła uwagę na to, że było to możliwe m.in. dzięki samorządom wojewódzkim i przedsiębiorcom realizującym te projekty, wykonawcom i podwykonawcom, administracji publicznej i wszystkim zaangażowanym w ten ogromny proces inwestycyjny. „To był wielki wysiłek nas wszystkich, dlatego też składam serdeczne podziękowania, ale to jeszcze na razie sukces połowiczny.” – podkreśliła.
„Naszym celem jest to, by internet bezprzewodowy, czy przewodowy był w każdym domu w naszym kraju” – mówiła minister Streżyńska.

Mówiąc o PO PC, zwróciła uwagę na fakt, że jednym z najistotniejszych problemów z jakimi borykają się mali i średni przedsiębiorcy telekomunikacyjni, którzy realizują inwestycje w infrastrukturę szerokopasmową finansowane ze środków unijnych, jest problem ich wykluczenia z rynku komercyjnych instytucji finansowych w Polsce. „Dlatego chcemy ułatwić małym i średnim przedsiębiorcom dostęp do kapitału. W tym celu uruchomiliśmy ankietę, która ma na celu pozyskanie informacji o doświadczeniach i problemach napotykanych przez małych i średnich przedsiębiorców przy ubieganiu się o wsparcie instytucji finansowych (kredyty, pożyczki, poręczenia, inne zabezpieczenia) przy realizacji inwestycji w infrastrukturę telekomunikacyjną.” – mówiła szefowa MC.

„Liczę na dialog pomiędzy samorządami, które są właścicielami RSS-ów, operatorami i przedsiębiorcami, beneficjentami, pozostałymi jednostkami samorządu terytorialnego, administracją centralną i innymi osobami zaangażowanymi w proces inwestycyjny. – podkreślała –  Wiem, że nie zawsze interesy wszystkich są zbieżne, ale liczę na wypracowanie rozwiązań, które przyniosą korzyści wszystkim a przede wszystkim użytkownikom.”

Minister Cyfryzacji przypomniała, że trwa pierwszy konkurs w ramach I osi PO PC. Wnioski o dofinasowanie można składać do 14 lutego. Maksymalna możliwa alokacja wynosi 855 mln euro. Zasięgiem zostanie objętych co najmniej min. 280 000 gospodarstw domowych (tyle, co w całym działaniu 8.4 PO IG) oraz 571 szkół publicznych i 4 szpitale.

Konferencja „Szerokopasmowa Polska 2020” fot. ŚWIECZAK

Konferencja „Szerokopasmowa Polska 2020”
fot. ŚWIECZAK

Konferencja „Szerokopasmowa Polska 2020” fot. ŚWIECZAK

Konferencja „Szerokopasmowa Polska 2020”
fot. ŚWIECZAK

Konferencja „Szerokopasmowa Polska 2020” fot. ŚWIECZAK

Konferencja „Szerokopasmowa Polska 2020”
fot. ŚWIECZAK

Konferencja „Szerokopasmowa Polska 2020” fot. ŚWIECZAK

Konferencja „Szerokopasmowa Polska 2020”
fot. ŚWIECZAK

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *