Kongres Zdrowia Publicznego 2016

24 listopada 2016 r. w auli Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego odbyła się kolejna edycja Kongresu Zdrowia Publicznego.
Organizatorem kongresu był Instytut Ochrony Zdrowia, we współpracy z Narodowym Instytutem Zdrowia Publicznego-PZH, Warszawskim Uniwersytetem Medycznym, Państwową Inspekcją Sanitarną, Narodowym Instytutem Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji, Zakładem Profilaktyki Zagrożeń Środowiskowych i Alergologii WUM.

Kongres Zdrowia Publicznego 2016 został objęty honorowym patronatem Ministra Zdrowia.

Kongres Zdrowia Publicznego 2016 odbywa się wyjątkowym dla ochrony zdrowia momencie. Mija rok od wejścia w życie ustawy o zdrowiu publicznym. Kluczowym filarem ustawy jest Narodowy Program Zdrowia. To dobry moment na podsumowanie i wypracowanie rekomendacji dotyczących wdrażania postulatów ustawy i NPZ.

Przemówienie Jego Magnificencji rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, prof. Mirosława Wielgosia

prof. Mirosław Wielgoś rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Kongres Zdrowia Publicznego 2016 fot. ŚWIECZAK

prof. Mirosław Wielgoś
rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego,
Kongres Zdrowia Publicznego 2016
fot. ŚWIECZAK

Konstanty Radziwiłł Minister Zdrowia Kongres Zdrowia Publicznego 2016 fot. ŚWIECZAK

Konstanty Radziwiłł
Minister Zdrowia
Kongres Zdrowia Publicznego 2016
fot. ŚWIECZAK

Wystąpienie inauguracyjne: minister zdrowia -Konstanty Radziwiłł

Jarosław Pinkas sekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia, Kongres Zdrowia Publicznego 2016 fot. ŚWIECZAK

Jarosław Pinkas
sekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia,
Kongres Zdrowia Publicznego 2016
fot. ŚWIECZAK

„Strategia odpowiedzialnego rozwoju – miejsce zdrowia publicznego”,
Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju Paweł Chorąży

„Narodowy Program Zdrowia – cele strategiczne”,
sekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia, Jarosław Pinkas

Kongres Zdrowia Publicznego 2016 fot. ŚWIECZAK

Jan Widera
Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sportu
Kongres Zdrowia Publicznego 2016
fot. ŚWIECZAK

Jan Widera
Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sportu

CHOROBY CYWILIZACYJNE – PROFILAKTYKA I PRZECIWDZIAŁANIE
Moderator: Mariusz Gujski
Wstęp: prof. Piotr Hoffman
Paneliści: prof. Zbigniew Gaciong, prof. Piotr Hoffman, Jarosław Pinkas, prof. Mirosław Wysocki

Cel operacyjny NPZ: poprawa sposobu żywienia, stanu odżywienia oraz aktywności fizycznej społeczeństwa. Podmiot odpowiedzialny: minister właściwy do spraw zdrowia we współpracy z ministrem właściwym do spraw: kultury fizycznej, pracy, rodziny, turystyki, finansów publicznych, rolnictwa, obrony narodowej oraz oświaty i wychowania.

prof. Piotr Hoffman Kongres Zdrowia Publicznego 2016 fot. ŚWIECZAK

prof. Piotr Hoffman
Kongres Zdrowia Publicznego 2016
fot. ŚWIECZAK

prof. Mirosław Wysocki Kongres Zdrowia Publicznego 2016 fot. ŚWIECZAK

prof. Mirosław Wysocki
Kongres Zdrowia Publicznego 2016
fot. ŚWIECZAK

prof. Zbigniew Gaciong Kongres Zdrowia Publicznego 2016 fot. ŚWIECZAK

prof. Zbigniew Gaciong
Kongres Zdrowia Publicznego 2016
fot. ŚWIECZAK

Kongres Zdrowia Publicznego 2016 fot. ŚWIECZAK

Kongres Zdrowia Publicznego 2016
fot. ŚWIECZAK

Kongres Zdrowia Publicznego 2016 fot. ŚWIECZAK

Kongres Zdrowia Publicznego 2016
fot. ŚWIECZAK

prof. Piotr Hoffman Kongres Zdrowia Publicznego 2016 fot. ŚWIECZAK

prof. Piotr Hoffman
Kongres Zdrowia Publicznego 2016
fot. ŚWIECZAK

Kongres Zdrowia Publicznego 2016 fot. ŚWIECZAK

Kongres Zdrowia Publicznego 2016
fot. ŚWIECZAK

Kongres Zdrowia Publicznego 2016 fot. ŚWIECZAK

Kongres Zdrowia Publicznego 2016
fot. ŚWIECZAK

 

Kongres Zdrowia Publicznego 2016 fot. ŚWIECZAK

Kongres Zdrowia Publicznego 2016
fot. ŚWIECZAK

prof. Witold Zatoński Kongres Zdrowia Publicznego 2016 fot. ŚWIECZAK

prof. Witold Zatoński
Kongres Zdrowia Publicznego 2016
fot. ŚWIECZAK

prof. Witold Zatoński Jarosław Pinkas Kongres Zdrowia Publicznego 2016 fot. ŚWIECZAK

prof. Witold Zatoński
Jarosław Pinkas
Kongres Zdrowia Publicznego 2016
fot. ŚWIECZAK

prof. Witold Zatoński Jarosław Pinkas Kongres Zdrowia Publicznego 2016 fot. ŚWIECZAK

prof. Witold Zatoński
Jarosław Pinkas
Kongres Zdrowia Publicznego 2016
fot. ŚWIECZAK

Jarosław Pinkas Kongres Zdrowia Publicznego 2016 fot. ŚWIECZAK

Jarosław Pinkas
Kongres Zdrowia Publicznego 2016
fot. ŚWIECZAK

dr Bogusław Habrat, Kongres Zdrowia Publicznego 2016 fot. ŚWIECZAK

dr Bogusław Habrat,
Kongres Zdrowia Publicznego 2016
fot. ŚWIECZAK

dr Piotr Jabłoński Kongres Zdrowia Publicznego 2016 fot. ŚWIECZAK

dr Piotr Jabłoński
Kongres Zdrowia Publicznego 2016
fot. ŚWIECZAK

dr Piotr Jabłoński Renata Furman Kongres Zdrowia Publicznego 2016 fot. ŚWIECZAK

dr Piotr Jabłoński
Renata Furman
Kongres Zdrowia Publicznego 2016
fot. ŚWIECZAK

Kongres Zdrowia Publicznego 2016 fot. ŚWIECZAK

Kongres Zdrowia Publicznego 2016
fot. ŚWIECZAK

Kongres Zdrowia Publicznego 2016 fot. ŚWIECZAK

Kongres Zdrowia Publicznego 2016
fot. ŚWIECZAK

Kongres Zdrowia Publicznego 2016 fot. ŚWIECZAK

Kongres Zdrowia Publicznego 2016
fot. ŚWIECZAK

Kongres Zdrowia Publicznego 2016 fot. ŚWIECZAK

Kongres Zdrowia Publicznego 2016
fot. ŚWIECZAK

Kongres Zdrowia Publicznego 2016 fot. ŚWIECZAK

Kongres Zdrowia Publicznego 2016
fot. ŚWIECZAK

Kongres Zdrowia Publicznego 2016 fot. ŚWIECZAK

Kongres Zdrowia Publicznego 2016
fot. ŚWIECZAK

Kongres Zdrowia Publicznego 2016 fot. ŚWIECZAK

Kongres Zdrowia Publicznego 2016
fot. ŚWIECZAK

Kongres Zdrowia Publicznego 2016 fot. ŚWIECZAK

Kongres Zdrowia Publicznego 2016
fot. ŚWIECZAK

Kongres Zdrowia Publicznego 2016 fot. ŚWIECZAK

Kongres Zdrowia Publicznego 2016
fot. ŚWIECZAK

Kongres Zdrowia Publicznego 2016 fot. ŚWIECZAK

Kongres Zdrowia Publicznego 2016
fot. ŚWIECZAK

Kongres Zdrowia Publicznego 2016 fot. ŚWIECZAK

Kongres Zdrowia Publicznego 2016
fot. ŚWIECZAK

dr Władysław Kosiniak Kamysz Kongres Zdrowia Publicznego 2016 fot. ŚWIECZAK

dr Władysław Kosiniak Kamysz
Kongres Zdrowia Publicznego 2016
fot. ŚWIECZAK

Beata Małecka-Libera, przewodnicząca Sejmowej Podkomisji stałej do spraw zdrowia publicznego Kongres Zdrowia Publicznego 2016 fot. ŚWIECZAK

Beata Małecka-Libera,
przewodnicząca Sejmowej Podkomisji stałej do spraw zdrowia publicznego
Kongres Zdrowia Publicznego 2016
fot. ŚWIECZAK

Kongres Zdrowia Publicznego 2016 fot. ŚWIECZAK

Kongres Zdrowia Publicznego 2016
fot. ŚWIECZAK

Kongres Zdrowia Publicznego 2016 fot. ŚWIECZAK

Kongres Zdrowia Publicznego 2016
fot. ŚWIECZAK

Kongres Zdrowia Publicznego 2016 fot. ŚWIECZAK

Kongres Zdrowia Publicznego 2016
fot. ŚWIECZAK

Kongres Zdrowia Publicznego 2016 fot. ŚWIECZAK

Kongres Zdrowia Publicznego 2016
fot. ŚWIECZAK

Kongres Zdrowia Publicznego 2016 fot. ŚWIECZAK

Kongres Zdrowia Publicznego 2016
fot. ŚWIECZAK

Kongres Zdrowia Publicznego 2016 fot. ŚWIECZAK

Kongres Zdrowia Publicznego 2016
fot. ŚWIECZAK

Kongres Zdrowia Publicznego 2016 fot. ŚWIECZAK

Kongres Zdrowia Publicznego 2016
fot. ŚWIECZAK

Kongres Zdrowia Publicznego 2016 fot. ŚWIECZAK

Kongres Zdrowia Publicznego 2016
fot. ŚWIECZAK

Kongres Zdrowia Publicznego 2016 fot. ŚWIECZAK

Kongres Zdrowia Publicznego 2016
fot. ŚWIECZAK

Kongres Zdrowia Publicznego 2016 fot. ŚWIECZAK

Kongres Zdrowia Publicznego 2016
fot. ŚWIECZAK

Kongres Zdrowia Publicznego 2016 fot. ŚWIECZAK

Kongres Zdrowia Publicznego 2016
fot. ŚWIECZAK

Kongres Zdrowia Publicznego 2016 fot. ŚWIECZAK

Kongres Zdrowia Publicznego 2016
fot. ŚWIECZAK

prof.Henryk Skarżyński Kongres Zdrowia Publicznego 2016 fot. ŚWIECZAK

prof.Henryk Skarżyński
Kongres Zdrowia Publicznego 2016
fot. ŚWIECZAK

Kongres Zdrowia Publicznego 2016 fot. ŚWIECZAK

Kongres Zdrowia Publicznego 2016
fot. ŚWIECZAK

dr Władysław Kosiniak Kamysz Kongres Zdrowia Publicznego 2016 fot. ŚWIECZAK

dr Władysław Kosiniak Kamysz
Kongres Zdrowia Publicznego 2016
fot. ŚWIECZAK

Michał Szczerba Kongres Zdrowia Publicznego 2016 fot. ŚWIECZAK

Michał Szczerba
Kongres Zdrowia Publicznego 2016
fot. ŚWIECZAK

Kongres Zdrowia Publicznego 2016 fot. ŚWIECZAK

Kongres Zdrowia Publicznego 2016
fot. ŚWIECZAK

Kongres Zdrowia Publicznego 2016 fot. ŚWIECZAK

Kongres Zdrowia Publicznego 2016
fot. ŚWIECZAK

dr Marek Woch Małgorzata Zwiercan Kongres Zdrowia Publicznego 2016 fot. ŚWIECZAK

dr Marek Woch
Małgorzata Zwiercan
Kongres Zdrowia Publicznego 2016
fot. ŚWIECZAK

dr Marek Woch Małgorzata Zwiercan Kongres Zdrowia Publicznego 2016 fot. ŚWIECZAK

dr Marek Woch
Małgorzata Zwiercan
Kongres Zdrowia Publicznego 2016
fot. ŚWIECZAK

dr Marek Woch Małgorzata Zwiercan Kongres Zdrowia Publicznego 2016 fot. ŚWIECZAK

dr Marek Woch
Małgorzata Zwiercan
Kongres Zdrowia Publicznego 2016
fot. ŚWIECZAK

Wywiady:
Beata Małecka-Libera, przewodnicząca Sejmowej Podkomisji stałej do spraw zdrowia publicznego

dr. Władysław Kosiniak-Kamysz

sekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia, Jarosław Pinkas

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *