Konsul Sławomir Kowalski wyróżniony medalem „Zasłużony dla Wymiaru Sprawiedliwości”

Konsul Sławomir Kowalski wyróżniony medalem „Zasłużony dla Wymiaru Sprawiedliwości”

Konsul Sławomir Kowalski wyróżniony medalem „Zasłużony dla Wymiaru Sprawiedliwości”
Fot. ŚWIECZAK

Minister Sprawiedliwości Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro przyznał medal „Zasłużony dla Wymiaru Sprawiedliwości” konsulowi Sławomirowi Kowalskiemu, który pełniąc obowiązki w Norwegii z determinacją bronił praw polskich rodzin i dzieci.

Konsul Sławomir Kowalski wyróżniony medalem „Zasłużony dla Wymiaru Sprawiedliwości”
Fot. ŚWIECZAK

– Państwo polskie powinno opiekować się swoimi dziećmi gdziekolwiek się znajdują. Winno okazywać opiekę dzieciom, a także ich rodzicom, zwłaszcza, gdy są poza granicami i znajdują się w dramatycznej sytuacji. Pan konsul Sławomir Kowalski wielokrotnie wykazał osobistą odwagę, empatię i zaangażowanie w pomocy polskim dzieciom. Wyciągał pomocną rękę, symbolizująca polskie państwo, do rodzin, które były bezradne i znajdowały się w strasznym położeniu, które może sobie wyobrazić tylko rodzic tracący własne dziecko – powiedział podczas wręczenia medalu Minister Sprawiedliwości Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro.

– Słyszy się o licznych przypadkach odbierania dzieci. Ten problem ma szerszy charakter międzynarodowy. W niektórych przypadkach mamy sygnały wskazujące na dramaty tych dzieci , toczą się postępowania również w polskiej prokuraturze związane z podejrzeniami, że dzieci, które zostały odebrane, stały się ofiarami działań o charakterze pedofilskim. To rzecz absolutnie niesłychana i dramatyczna, którą będziemy starali się bardzo wnikliwie wyjaśnić – dodał – dodał.

Konsul Sławomir Kowalski wyróżniony medalem „Zasłużony dla Wymiaru Sprawiedliwości”
Fot. ŚWIECZAK

Konsul Sławomir Kowalski wyróżniony medalem „Zasłużony dla Wymiaru Sprawiedliwości”
Fot. ŚWIECZAK

Konsul Sławomir Kowalski wyróżniony medalem „Zasłużony dla Wymiaru Sprawiedliwości”
Fot. ŚWIECZAK

Konsul Sławomir Kowalski wyróżniony medalem „Zasłużony dla Wymiaru Sprawiedliwości”
Fot. ŚWIECZAK

Współpraca dla dobra dzieci

– To wyróżnienie nie tylko dla mnie lecz wszystkich, z którymi miałem szczęście i zaszczyt współpracować. Dziękuję przede wszystkim rodzicom. Rodzice, którzy odzyskali swoje dzieci byli najlepszym wsparciem dla tych, którzy nadal o to walczyli – mówił Sławomir Kowalski.

Były konsul podkreślił znaczenie współpracy z Ministerstwem Sprawiedliwości dla dobra polskich dzieci. – W mojej pracy zawsze mogłem liczyć na Ministerstwo Sprawiedliwości. Z jakąkolwiek sprawą zwracałem się, natychmiast znajdowałem szybką i sprawną odpowiedź – zaznaczył.

W uroczystości wzięli też udział Rzecznik Praw Dziecka Mikołaj Pawlak oraz wiceministrowie sprawiedliwości Łukasz Piebiak i Michał Wójcik.

– Współpracowałem z Panem Sławomirem Kowalskim przez trzy lata. Był konsulem przez 24 godziny na dobę, zawsze do dyspozycji rodzin – relacjonował Michał Wójcik, który odpowiada w Ministerstwie Sprawiedliwości za sprawy związane z opieką nad dziećmi.

Przypomniał, że Ministerstwo Sprawiedliwości pod obecnym kierownictwem zmieniło politykę, która przez lata nie stała na straży polskich dzieci. Powstało sądownictwo specjalistyczne do spraw o przekazanie dziecka za granicę. Sukcesem zakończyły się starania o wprowadzenie do unijnego prawa zapisu o zapewnieniu praw dziecka do tożsamości narodowej, kulturowej, religijnej i językowej, gdy jest ono umieszczane w pieczy zastępczej.

Walka o tożsamość

– Dokonaliśmy rzeczy fundamentalnej. Po raz pierwszy na poziomie unijnym udało się uzyskać realną gwarancje tego, co jest zapisane w konwencji ONZ, ale nie było egzekwowane – powiedział Łukasz Piebiak, który odpowiada za działalność międzynarodową Ministerstwa Sprawiedliwości.

Rzecznik Praw Dziecka Mikołaj Pawlak, były dyrektor Departamentu Spraw Rodzinnych i Nieletnich w Ministerstwie Sprawiedliwości, jeszcze raz dziękował konsulowi Sławomirowi Kowalskiemu za pomoc udzielaną polskim rodzinom i dzieciom.

– Walczył Pan o polską tożsamość na obcej ziemi, o prawo polskich dzieci do ojczystego języka i kultury. Cieszę się, że państwo polskie potrafi to docenić. Mam nadzieję, że to nie koniec Pana służby – mówił Mikołaj Pawlak.

Pamiątkowy medal „Zasłużony dla wymiaru sprawiedliwości” jest wyróżnieniem za długoletnią pracę Sławomira Kowalskiego na rzecz wymiaru sprawiedliwości oraz wyrazem uznania jego zasług, szczególnie dla ochrony Polaków na obczyźnie.

Skuteczna pomoc

Sytuacja polskich rodzin i dzieci mieszkających poza granicami Polski pozostaje w sferze szczególnego zainteresowania Ministerstwa Sprawiedliwości. Ministerstwo udziela pomocy polskim obywatelom, gdy za granicą są pozbawiani praw do wychowywania własnych dzieci. Konsul Sławomir Kowalski od kilku lat współpracował z Ministerstwem Sprawiedliwości w sprawach dotyczących naszych rodaków.

Ministerstwo Sprawiedliwości wdrożyło nową politykę mającą na celu zwiększenie ochrony polskich obywateli. Współpraca z takimi dyplomatami jak Sławomir Kowalski umożliwiła powrót do Polski wielu dzieci. Aktywnie uczestniczył w spotkaniach przedstawicieli Ministerstwa Sprawiedliwości z władzami Norwegii i z poświęceniem podejmował interwencje w obronie Polaków. Miał nieoceniony wkład w pomoc naszym obywatelom.

Sławomir Kowalski od 2013 roku pełnił funkcję Kierownika Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Królestwie Norwegii. Udzielił pomocy 150 polskim rodzinom w związku ze sprawami o odebranie dzieci przez norweski urząd Barnevernet. W 2016 roku otrzymał nagrodę im. Andrzeja Kremera „Konsul Roku”, która jest przyznawana przez Ministra Spraw Zagranicznych wyróżniającym się urzędnikom konsularnym. Sławomir Kowalski dostał ją za adekwatne działania i umiejętną współpracę ze stroną norweską w sprawach polskich dzieci znajdujących się pod opieką miejscowych służb socjalnych. Nagroda była ukłonem wobec wszystkich, którzy walczą o polskie dzieci i godność polskiej rodziny za granicą.

Ministerstwo Sprawiedliwości z dezaprobatą przyjęło informację o niedawnym wydaleniu Sławomira Kowalskiego z terytorium Norwegii. Wyrażamy nadzieję i gotowość dalszej współpracy z Panem Konsulem na rzecz ochrony praw rodziny i dobra dzieci.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *