Międzynarodowa Konferencja „Przewlekłość postępowania sądowego”

23 czerwca 2017 r. w SWPS Uniwersytecie Humanistycznospołecznym w Warszawie odbyła się międzynarodowa konferencja „Przewlekłość postępowania sądowego”.
Honorowym patronatem konferencję objęli:
– prof. zw. dr hab. Małgorzata Gersdorf, I Prezes Sądu Najwyższego;
– prof. zw. dr hab. Marek Zirk-Sadowski, Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego;
– dr hab. Małgorzata Manowska, prof. Uczelni Łazarskiego, Dyrektor Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury.
Organizator konferencji: Ministerstwo Sprawiedliwości i Wydział Prawa Uniwersytetu SWPS.

Konferencję otworzyła dr hab. Teresa Gardocka, prof. Uniwersytetu SWPS, dziekan Wydziału Prawa Uniwersytetu SWPS.

dr hab. Teresa Gardocka,
prof. Uniwersytetu SWPS, dziekan Wydziału Prawa Uniwersytetu SWPS
Międzynarodowa Konferencja „Przewlekłość postępowania sądowego”
fot. ŚWIECZAK

prof. zw. dr hab. Małgorzata Gersdorf,
I Prezes Sądu Najwyższego
Międzynarodowa Konferencja „Przewlekłość postępowania sądowego”
fot. ŚWIECZAK

prof. zw. dr hab. Małgorzata Gersdorf,
I Prezes Sądu Najwyższego
Międzynarodowa Konferencja „Przewlekłość postępowania sądowego”
fot. ŚWIECZAK

prof. zw. dr hab. Małgorzata Gersdorf,
I Prezes Sądu Najwyższego
Międzynarodowa Konferencja „Przewlekłość postępowania sądowego”
fot. ŚWIECZAK

Wykład inauguracyjny wygłosiła prof. zw. dr hab. Małgorzata Gersdorf, I Prezes Sądu Najwyższego.

Ministerstwo Sprawiedliwości reprezentował sędzia Łukasz Piebiak, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości.

Łukasz Piebiak,
Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości.
Międzynarodowa Konferencja „Przewlekłość postępowania sądowego”
fot. ŚWIECZAK

Konferencja została podzielona na 4 panele:
– przewlekłość postępowania – perspektywa Sądu Najwyższego i sądów powszechnych,
– przewlekłość postępowania -założenia orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw człowieka i znaczenie dla sądów krajowych,
– przewlekłość postępowania w prawie unijnym,
– przewlekłość a potrzeba szybkości postępowania w sprawach dotyczących interesu małoletnich.

Wpływ orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka dotyczącego przewlekłości postępowania na kształtowanie polskiego prawa i orzecznictwa sądów.

dr Aneta Łazarska,
sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie, wykład
owca Uczelni Łazarskiego
Konferencja „Przewlekłość postępowania sądowego”
fot. ŚWIECZAK

Sędzia SN Józef Iwulski, Prezes Sądu Najwyższego, Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych

Międzynarodowa Konferencja „Przewlekłość postępowania sądowego”
fot. ŚWIECZAK

Odpowiednia kwota pieniężna w świetle orzecznictwa ETPCz i prawa polskiego a świadczenie odszkodowawcze w procesie cywilnym
dr hab. Marta Romańska, prof. UJ, Uniwersytet Jagielloński, Izba Cywilna Sądu Najwyższego

Skarga na przewlekłość w praktyce polskich sądów – wnioski na przyszłość w świetle wyroku pilotażowego Rutkowski i inni przeciwko Polsce

Renata Degener,
Zastępca Kanclerza Sekcji Europejskiego Trybunału Praw Człowieka
Międzynarodowa Konferencja „Przewlekłość postępowania sądowego”
fot. ŚWIECZAK

Renata Degener, Zastępca Kanclerza Sekcji Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

Konferencja „Przewlekłość postępowania sądowego”
fot. ŚWIECZAK

Przewlekłość postępowania sądowego w sprawach o wykroczenia

Dariusz Wysocki,
sędzia Sądu Okręgowego w Płocku
Konferencja „Przewlekłość postępowania sądowego”
fot. ŚWIECZAK

Dariusz Wysocki, sędzia Sądu Okręgowego w Płocku

Konferencja „Przewlekłość postępowania sądowego”
fot. ŚWIECZAK

dr Aneta Łazarska, sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie, wykład
owca Uczelni Łazarskiego
Konferencja „Przewlekłość postępowania sądowego”
fot. ŚWIECZAK

dr Aneta Łazarska, sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie, wykładowca Uczelni Łazarskiego

Rozprawa Komisji Weryfikacyjnej w sprawie ul. Twardej 8 i Twardej 10
fot. ŚWIECZAK

Międzynarodowa Konferencja „Przewlekłość postępowania sądowego”
fot. ŚWIECZAK

Reasonable time and hasty decisions – the Article 6 dilemma for domestic courts
Sędzia Vincent de Gaetano, Europejski Trybunał Praw Człowieka

Sędzia Vincente Gaetano,
Europejski Trybunał Praw Człowieka
Konferencja „Przewlekłość postępowania sądowego”
fot. ŚWIECZAK

Prawo do postępowania w rozsądnym terminie jako element gwarancji prawa do rzetelnego procesu w rozumieniu art. 6 ETPC
r. pr. Magda Krzyżanowska-Mierzewska, Europejski Trybunał Praw Człowieka

Międzynarodowa Konferencja „Przewlekłość postępowania sądowego”
fot. ŚWIECZAK

Prawo do rozstrzygnięcia sądowego w rozsądnym terminie jako element prawa do rzetelnego postępowania sądowego. Analiza orzecznictwa sądów powszechnych po wyroku pilotażowym przeciwko Polsce
Sędzia Aleksandra Rutkowska (Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Śródmieścia we Wrocławiu)

Ustawa o skardze na przewlekłość. Bilans i perspektywy

dr Przemysław Domagała, Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

Prof. zw. dr Hab. Lech Garlicki

Przewlekłość postępowania z perspektywy prawa Unii Europejskiej
dr hab.Maciej Szpunar, prof. UŚ, Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej


Samodoskonalenie się sędziów poprzez współpracę europejską v. przewlekłość postępowania
dr hab. Maciej Perkowski prof. UwB,Uniwersytet w Białymstoku

Prof. dr hab. Anna Wyrozumska

Family law cases and appeals and the steps that have been taken to reduce the length of oral hearings and to accelerate decision-making, particularly in cases involving children?

Sir Peter Singer, Former Judge of High Court of Justice

Dobro dziecka jako przesłanka szybkości postępowania w sprawach o powrót dziecka prowadzonych w trybie konwencji haskiej. Skutki przewlekłości w świetle orzecznictwa ETPCz
Sędzia Agnieszka Matysek, Sąd Rejonowy w Kielcach

Ścieżka Europejska przy wydawaniu dziecka w trybie Konwencji Haskiej, a przewlekłość postępowania
Kamila Zagórska, Departament Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka, Ministerstwo Sprawiedliwości

dr hab. Jacek Wierciński

sędzia Łukasz Piebiak,
Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości

Wywiady:

prof. zw. dr hab. Małgorzata Gersdorf, I Prezes Sądu Najwyższego
Międzynarodowa Konferencja „Przewlekłość postępowania sądowego”
fot. ŚWIECZAK

Międzynarodowa Konferencja „Przewlekłość postępowania sądowego”
fot. ŚWIECZAK

prof. zw. dr hab. Małgorzata Gersdorf, I Prezes Sądu Najwyższego

sędzia Łukasz Piebiak, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości.

sędzia Łukasz Piebiak Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości
Konferencja „Przewlekłość postępowania sądowego”
fot. ŚWIECZAK

Sir Peter Singer, Former Judge of High Court of Justice
dr hab. Jacek Wierciński

Dariusz Wysocki,
sędzia Sądu Okręgowego w Płocku

dr hab. Teresa Gardocka, prof. Uniwersytetu SWPS
Dziekan Wydziału Prawa Uniwersytetu SWPS

dr Aneta Łazarska, sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie, wykładowca Uczelni Łazarskiego

Sędzia Aleksandra Rutkowska (Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Śródmieścia we Wrocławiu)

Wkrótce będzie więcej zdjęć i filmów w tym wpisie, zapraszamy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *