Miliardy dla Warszawy na nowe inwestycje

Prezydent m.st. Warszawy Hanna Gronkiewicz – Waltz poinformowała podczas konferencji prasowej w dniu 24 sierpnia 2015r. iż podpisała zobowiązanie do przygotowania wniosków o dofinansowanie sześciu miejskich inwestycji transportowych – czterech drogowych i dwóch metra. Miasto otrzyma na nie prawie 4,1 mld zł. W konferencji udział wzięła również Prezes Rady Ministrów Ewa Kopacz. Konferencja odbyła się na stacji metra STADION NARODOWY.

Miliardy dla Warszawy na nowe inwestycje fot. ŚWIECZAK

Miliardy dla Warszawy na nowe inwestycje
fot. ŚWIECZAK

Miliardy dla Warszawy na nowe inwestycje fot. ŚWIECZAK

Miliardy dla Warszawy na nowe inwestycje
fot. ŚWIECZAK

Miliardy dla Warszawy na nowe inwestycje fot. ŚWIECZAK

Miliardy dla Warszawy na nowe inwestycje
fot. ŚWIECZAK

Miliardy dla Warszawy na nowe inwestycje fot. ŚWIECZAK

Miliardy dla Warszawy na nowe inwestycje
fot. ŚWIECZAK

Premier Ewa Kopacz Miliardy dla Warszawy na nowe inwestycje fot. ŚWIECZAK

Premier Ewa Kopacz
Miliardy dla Warszawy na nowe inwestycje
fot. ŚWIECZAK

Dokument Deklaracja przygotowania projektu podpisywany jest dla projektów pozakonkursowych znajdujących się w Wykazie projektów zidentyfikowanych, które uzyskają dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Miliardy dla Warszawy na nowe inwestycje fot. ŚWIECZAK

Miliardy dla Warszawy na nowe inwestycje
fot. ŚWIECZAK

Miliardy dla Warszawy na nowe inwestycje fot. ŚWIECZAK

Miliardy dla Warszawy na nowe inwestycje
fot. ŚWIECZAK

Hanna Gronkiewicz-Waltz Prezydent m.st. Warszawy Miliardy dla Warszawy na nowe inwestycje fot. ŚWIECZAK

Hanna Gronkiewicz-Waltz
Prezydent m.st. Warszawy
Miliardy dla Warszawy na nowe inwestycje
fot. ŚWIECZAK

– W perspektywie finansowej Unii Europejskich 2007-2013 Warszawa stała się największym beneficjentem środków unijnych w Polsce pod względem różnorodności realizowanych projektów. Kończąca się obecnie perspektywa budżetowa przyniosła miastu ponad 8 mld zł dofinansowania. – mówi Hanna Gronkiewicz-Waltz, Prezydent m.st. Warszawy. – W kolejnej także staramy się o środki na kluczowe dla mieszkańców. Strategicznym celem w latach 2014-2020 jest kontynuacja budowy centralnego odcinka II linii metra, jako kluczowego elementu zrównoważonego transportu miejskiego, łączącego przedmieścia z centrum Warszawy.

Przyznane dla Warszawy środki na inwestycje drogowe wiążą się z faktem, że Warszawa stanowi ważny węzeł drogowy europejskich sieci transportowych TEN-T.
W trybie pozakonkursowym wybierane są projekty o strategicznym znaczeniu dla społeczno-gospodarczego rozwoju kraju, regionu lub obszaru objętego realizacją Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.

W Deklaracji beneficjent – m. st. Warszawa zobowiązuje się do opracowania i złożenia do Centrum Unijnych Projektów Transportowych (Instytucja Pośrednicząca) w określonym terminie wniosku o dofinansowanie projektu. Podpisanie umów o dofinansowanie z Centrum Unijnych Projektów Transportowych dla tych projektów nastąpi z zachowaniem procedury, po ocenie formalnej i merytorycznej wniosków o dofinansowanie.

A oto lista inwestycji:

Budowa II linii metra, wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zakupem taboru – etap II
Dofinansowanie – 1,945 mld zł
Poziom dofinansowania UE – 68%
Otwarte zostały oferty w przetargu na zaprojektowanie i wybudowanie sześciu kolejnych stacji II linii metra. W kierunku zachodnim (z Ronda Daszyńskiego) wybudowane zostanie ok. 3,4 km podziemnej kolei. Planowane stacje to: „Wolska” (C08) umiejscowiona pod ul. Płocką w rejonie skrzyżowania z ul. Wolską; „Moczydło” (C07) planowana pod ul. Górczewską po wschodniej stronie wiaduktu kolejowego w rejonie ul. Sokołowskiej i Syreny oraz „Księcia Janusza” (C06) pod ul. Górczewską w rejonie skrzyżowania z ul. Księcia Janusza.
W kierunku północno-wschodnim (z Dworca Wileńskiego) powstanie ok. 3,12 km trasy. Planowane stacje to: „Szwedzka” (C16) pod ul. Strzelecką po wschodniej stronie ul. Stalowej; „Targówek 1” (C17) w okolicy skrzyżowania ul. Pratulińskiej z ul. S. Ossowskiego oraz „Targówek 2” (C18) w rejonie skrzyżowania ul. Pratulińskiej z Trocką. Wszystkie nazwy stacji są robocze, a ich ostateczne brzmienie nadane zostanie uchwałą Rady m.st. Warszawy.

Budowa II linii metra wraz z zakupem taboru – etap III
Dofinansowanie – 1,625 mld zł
Poziom dofinansowania UE – 63%
W tej chwili trwa wybór koncepcji architektonicznej w ogłoszonym przez Metro Warszawskie konkursie. W kierunku zachodnim powstaną dwie stacje: C05 roboczo nazywana „Wola Park” w rejonie skrzyżowania ul. Górczewskiej i Białowiejskiej oraz C04 roboczo nazywana Powstańców Śląskich w rejonie skrzyżowania ul. Powstańców Śląskich i Górczewskiej.
W kierunku północno-wschodnim będą trzy stacje: C19 roboczo nazywana „Zacisze” w rejonie skrzyżowania ul. Rolanda i Spójni; C20 roboczo nazywana „Kondratowicza” w rejonie skrzyżowania ul. L. Kondratowicza i Malborskiej; C21 roboczo nazywana „Bródno” w rejonie skrzyżowania ul. L. Kondratowicza i Rembielińskiej. Wszystkie nazwy stacji są robocze, a ich ostateczne brzmienie nadane zostanie uchwałą Rady m.st. Warszawy.

Modernizacja ciągu ul. Marsa – Żołnierska odc. węzeł Marsa – granica miasta – etap II
Dofinansowanie – 308,55 mln zł
Poziom dofinansowania UE – 85%
To kolejny etap budowy tej trasy – powstanie estakada nad skrzyżowaniami z ulicami Chełmżyńską i Okularową oraz z Żołnierską i Rekrucką, przebudowana będzie ul. Żołnierska wraz wiaduktami nad torami kolejowymi. W kwietniu tego roku otwarto oferty w przetargu na budowę. W tym roku umowa z wykonawcą zostanie podpisana, przewidywany czas budowy to 26 miesięcy.
Zmodernizowana jezdnia połączy się z przebudowanym przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich odcinkiem drogi nr 631, która w przyszłości skrzyżuje się z planowaną przez GDDKiA wschodnią obwodnicą Warszawy (S17).

Przebudowa ul. Marynarskiej na odc. Taśmowa – ul. Rzymowskiego
Dofinansowanie – 71,40 mln zł
Poziom dofinansowania UE – 85%
Obecnie przygotowywane są materiały przetargowe na wybór wykonawcy prac projektowych i robót budowlanych w trybie „zaprojektuj i wybuduj”. Realizacja inwestycji przewidziana jest w latach 2015-2017. Przewidywany termin realizacji 26 miesięcy od dnia podpisania umowy. Planowane ogłoszenie przetargu planowane jest w najbliższych miesiącach. Przebudowa obejmie odcinek ul. Marynarskiej o długości 800 m od skrzyżowania z ul. Taśmową do skrzyżowania z ul. W. Rzymowskiego. Ulica zostanie poszerzona do trzech pasów ruchu w każdym kierunku. Wybudowane zostaną nowe drogi dla rowerów i chodniki.

Przebudowa ul. Wał Miedzeszyński na odc. od ronda z ul. Trakt Lubelski do węzła z planowaną trasą ekspresową S2
Dofinansowanie – 46,75 mln zł
Poziom dofinansowania UE – 85%
To przedsięwzięcie jest wpisane do budżetu miasta na lata 2017-19. W tej chwili powstaje koncepcja drogi – podobnie jak na wcześniejszym odcinku, ulica będzie miała dwie jezdnie po dwa pasy ruchu, drogi lokalne, obustronne chodniki, drogi rowerowe. Poszerzona ulica skomunikuje tę część Warszawy z południową obwodnicą Warszawy (S2) przygotowaną do budowy przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad; węzeł na skrzyżowaniu powstanie w ramach kontraktu GDDKiA na budowę POW.

Przebudowa ciągu ulic: Marywilska – Czołowa – Polnych Kwiatów na odc. Trasa Toruńska – ul. Mehoffera – etap I
Dofinansowanie – 93,50 mln zł
Poziom dofinansowania UE – 85%
Przebudowa ciągu ulic Marywilska-Czołowa-Polnych Kwiatów na odcinku od Trasy Toruńskiej do ul. Mehoffera – etap I dotyczy odcinka ul. Marywilskiej od Trasy Toruńskiej do ul. Kupieckiej (wraz z węzłem Płochocińska). Na tym odcinku projekt przewiduje dwie jezdnie po trzy pasy ruchu, obustronne chodniki i ścieżki rowerowe.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *