Mucha: Postanowienie Sądu Najwyższego z czwartku zostało wydane bez podstawy prawnej;

Postanowienie Sądu Najwyższego z czwartku zostało wydane bez podstawy prawnej; w polskim systemie prawnym nie ma żadnego zawieszenia stosowania przepisów ustawy – powiedział w piątek wiceszef Kancelarii Prezydenta Paweł Mucha.

Sąd Najwyższy zwrócił się w czwartek do Trybunału Sprawiedliwości UE z pięcioma prejudycjalnymi pytaniami dot. zasady niezależności sądów i niezawisłości sądów jako zasad prawa unijnego oraz unijnego zakazu dyskryminacji ze względu na wiek. SN postanowił też zawiesić stosowanie przepisów trzech artykułów ustawy o SN dotyczących przechodzenia w stan spoczynku sędziów SN, którzy ukończyli 65. rok życia.
– W moim przekonaniu, jeśli chodzi o komunikaty SN, postanowienie jest działaniem podejmowanym w celu obejścia prawa, ale bez podania i wskazania podstawy prawnej, która w polskim systemie prawnym nie występuje – powiedział podczas briefingu prasowego przed Pałacem Prezydenckim minister Mucha.

– Na podstawie przepisu, który jest przepisem kodeksu postępowania cywilnego, ustawy z roku 1964 r. – takiego przepisu, który stanowi podstawę zabezpieczenia, próbuje się wyprowadzać tego rodzaju argumentację, która jest zupełnie niewłaściwa dla kwestii związanych z zadawanymi w trybie pytań prejudycjalnych dla TSUE kwestiami – dodał.

Zdaniem ministra Muchy, nie można na podstawie kodeksu postępowania cywilnego i art. 755 podjąć takiego postanowienia. – Nie ma w polskim systemie prawnym żadnego zawieszenia stosowania przepisów ustawy, a przywołane – w treści postanowienia Sądu Najwyższego, w wypowiedziach przedstawicieli SN i także w komunikatach prasowych – przepisy nie dają tego rodzaju podstawy, żebyśmy mogli mówić o jakimkolwiek zawieszeniu stosowania przepisów – podkreślił Paweł Mucha.

Zastępca Szefa Kancelarii Prezydenta podkreślił, że rzekome zawieszenie przez Sąd Najwyższy stosowania przepisów ustawy jest po prostu niedorzecznością, ponieważ nie ma takiego trybu.

Paweł Mucha zwrócił uwagę, że ustawa o Sądzie Najwyższym weszła w życie, więc jej przepisy trzeba stosować. Przypomniał jednocześnie, że na temat ustawy o SN nie wypowiadał się i nie zakwestionował jej Trybunał Konstytucyjny.

– Ustawa jest elementem obowiązującego w Polsce systemu prawnego i Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej, tak samo jak KRS, tak samo jak wszystkie podmioty stosują w Polsce prawo i to jest sytuacja związana z ogólnym porządkiem prawnym, który w Rzeczypospolitej panuje – zaznaczył prezydencki minister.

– W tym wypadku wszystko jest dokonywane niezgodnie ze wskazanymi przepisami i instytucją, jaką jest zabezpieczenie, i niezgodnie z art 755 k.p.c. Taką rzeczą fundamentalną, którą zna każdy student prawa, będzie także to, że instytucja zabezpieczenia będzie się odnosić bezpośrednio do stron postępowania, żadną miarą na gruncie rozpoznawania takiej jednostkowej sprawy, nie można tworzyć jakiegoś ogólnego wezwania – oświadczył wiceszef Kancelarii Prezydenta.
– Absurdem zupełnym jest kierowanie takiego wezwania do Prezydenta RP czy Krajowej Rady Sądownictwa, żeby z uwagi na kierowane do Trybunału Sprawiedliwości UE pytania miało dojść do zawieszenia stosowania w Polsce prawa – dodał

Be Sociable, Share!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *