Nowelizacja ustawy o Trybunale Konstytucyjnym (K 47/15)

8 marca 2016r Trybunał Konstytucyjny rozpoczął w pełnym składzie rozpoznanie połączonych wniosków:
– Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego,
– grupy posłów na Sejm (wniosek z: 29 grudnia 2015 r. ),
– grupy posłów na Sejm (wniosek z 31 grudnia 2015 r.),
– Rzecznika Praw Obywatelskich
– Krajowej Rady Sądownictwa dotyczące nowelizacji ustawy o Trybunale Konstytucyjnym.

Nowelizacja ustawy o Trybunale Konstytucyjnym (K 47/15) fot. ŚWIECZAK

Nowelizacja ustawy o Trybunale Konstytucyjnym (K 47/15)
fot. ŚWIECZAK

Nowelizacja ustawy o Trybunale Konstytucyjnym (K 47/15) fot. ŚWIECZAK

Nowelizacja ustawy o Trybunale Konstytucyjnym (K 47/15)
fot. ŚWIECZAK

Prezes TK Andrzej Rzepliński Nowelizacja ustawy o Trybunale Konstytucyjnym (K 47/15) fot. ŚWIECZAK

Prezes TK Andrzej Rzepliński
Nowelizacja ustawy o Trybunale Konstytucyjnym (K 47/15)
fot. ŚWIECZAK

Zaskarżona ustawa z 22 grudnia 2015 r. wprowadza istotne zmiany dotyczące Trybunału Konstytucyjnego o fundamentalnym znaczeniu zarówno dla funkcjonowania organów Trybunału i statusu jego sędziów, jak i trybu postępowania w sprawach zawisłych przed Trybunałem.

Trybunał Konstytucyjny rozpozna połączone wnioski w pełnym składzie. Rozprawie będzie przewodniczyć Prezes TK Andrzej Rzepliński, a sędzią-sprawozdawcą będzie Sędzia TK Stanisław Biernat.

Prezes TK Andrzej Rzepliński Nowelizacja ustawy o Trybunale Konstytucyjnym (K 47/15) fot. ŚWIECZAK

Prezes TK Andrzej Rzepliński
Nowelizacja ustawy o Trybunale Konstytucyjnym (K 47/15)
fot. ŚWIECZAK


Nowelizacja ustawy o Trybunale Konstytucyjnym

Spośród zawiadomionych uczestników postępowania stanowisko w sprawie, w piśmie z 10 lutego 2015 r., zajął Prokurator Generalny. Nie zostały natomiast przedstawione Trybunałowi Konstytucyjnemu stanowiska pozostałych uczestników, a mianowicie Sejmu i Rady Ministrów.

Do Trybunału Konstytucyjnego wpłynęły cztery opinie amicus curiae złożone przez: Naczelną Radę Adwokacką, Naczelną Radę Radców Prawnych, Helsińską Fundację Praw Człowieka oraz Fundację Stefana Batorego.

Nowelizacja ustawy o Trybunale Konstytucyjnym (K 47/15) fot. ŚWIECZAK

Nowelizacja ustawy o Trybunale Konstytucyjnym (K 47/15)
fot. ŚWIECZAK

Nowelizacja ustawy o Trybunale Konstytucyjnym (K 47/15) fot. ŚWIECZAK

Nowelizacja ustawy o Trybunale Konstytucyjnym (K 47/15)
fot. ŚWIECZAK

Nowelizacja ustawy o Trybunale Konstytucyjnym (K 47/15) fot. ŚWIECZAK

Nowelizacja ustawy o Trybunale Konstytucyjnym (K 47/15)
fot. ŚWIECZAK

Nowelizacja ustawy o Trybunale Konstytucyjnym (K 47/15) fot. ŚWIECZAK

Nowelizacja ustawy o Trybunale Konstytucyjnym (K 47/15)
fot. ŚWIECZAK

Borys Budka Nowelizacja ustawy o Trybunale Konstytucyjnym (K 47/15) fot. ŚWIECZAK

Borys Budka
Nowelizacja ustawy o Trybunale Konstytucyjnym (K 47/15)
fot. ŚWIECZAK

Nowelizacja ustawy o Trybunale Konstytucyjnym (K 47/15) fot. ŚWIECZAK

Nowelizacja ustawy o Trybunale Konstytucyjnym (K 47/15)
fot. ŚWIECZAK

Nowelizacja ustawy o Trybunale Konstytucyjnym (K 47/15) fot. ŚWIECZAK

Nowelizacja ustawy o Trybunale Konstytucyjnym (K 47/15)
fot. ŚWIECZAK

Nowelizacja ustawy o Trybunale Konstytucyjnym (K 47/15) fot. ŚWIECZAK

Nowelizacja ustawy o Trybunale Konstytucyjnym (K 47/15)
fot. ŚWIECZAK

Nowelizacja ustawy o Trybunale Konstytucyjnym (K 47/15) fot. ŚWIECZAK

Nowelizacja ustawy o Trybunale Konstytucyjnym (K 47/15)
fot. ŚWIECZAK

Stanowisko wnioskodawców dotyczące wniosku złożonego przez Prokuratora Generalnego w sprawie odroczenia rozprawy o 2 tygodnie.

wywiad z Kamilą Gasiuk-Pihowicz

Stanowisko Trybunału Konstytucyjnego dotyczące wniosku złożonego przez Prokuratora Generalnego Zbigniewa Ziobro w sprawie odroczenia rozprawy o 2 tygodnie.

Prezes TK Andrzej Rzepliński Nowelizacja ustawy o Trybunale Konstytucyjnym (K 47/15) fot. ŚWIECZAK

Prezes TK Andrzej Rzepliński
Nowelizacja ustawy o Trybunale Konstytucyjnym (K 47/15)
fot. ŚWIECZAK

Uzasadniając oddalenie wniosku PG, prezes TK Andrzej Rzepliński powiedział, że odroczenie następuje „z ważnej przyczyny”, a według TK taka przyczyna nie zachodzi w tym przypadku.

– Zmiana na stanowisku Prokuratora Generalnego nie wpływa na pozycję tego organu w postępowaniu przed TK, co wynika z zasady ciągłości działania zasady państwa – dodał prezes TK

przypominając, że według prawa w rozprawie TK w pełnym składzie „uczestniczy osobiście Prokurator Generalny lub jeden z jego zastępców”. Według TK „zastępca Prokuratora Generalnego jest przygotowany, nawet jeśli nie podtrzymuje stanowiska z lutego”.

Stanowiska poszczególnych wnioskodawców
Borys Budka

Nowelizacja ustawy o Trybunale Konstytucyjnym (K 47/15) fot. ŚWIECZAK

Nowelizacja ustawy o Trybunale Konstytucyjnym (K 47/15)
fot. ŚWIECZAK

Stanowisko drugiej grupy posłów – Kamila Gasiuk- Pihowicz

Eugeniusz Kłopotek


Adam Bodnar

Krajowa Rada Sądownicza

Naczelna Rada Adwokacka

Krajowa Rada Radców Prawnych

Fundacja Helsińska Praw Człowieka

Fundacja Stefana Batorego

Wywiad z Ministrem Borysem Budką

wywiad z mecenasem Mikołajem Pietrzakiem Krajowa Rada Adwokacka


Pytania do wnioskodawców od Sędzia TK Stanisława Biernata

Wywiad z Kamilą Gasiuk-Pihowicz

Wywiad z Ministrem Borysem Budką

Wywiad z Adamem Bodnarem, Rzecznikiem Praw Obywatelskich

Wywiad z Adamem Bodnarem, Rzecznikiem Praw Obywatelskich po angielsku

Wywiad z Kamila Gasiuk-Pihowicz podsumowujące rozprawę z 8 marca

Wywiad z Ministrem Borysem Budką podsumowujące rozprawę z 8 marca

Wywiad z Adamem Bodnarem, Rzecznikiem Praw Obywatelskich, podsumowujące rozprawę z 8 marca

Zobacz również:

Trybunał Konstytucyjny ogłosił wyrok w sprawie nowelizacji ustawy o TK autorstwa PiS: niezgodna z konstytucją

Rzepliński: wyrok musi być opublikowany

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *