PiS złożyło nową wersję projektu nowelizacji ustawy o TK

PiS złożyło nową wersję projektu zmiany ustawy o Trybunale Konstytucyjnym. Chce, by w przypadku sędziów TK, których kadencja upływa w roku 2015, termin na zgłoszenie kandydatów na ich następców wynosił 7 dni od dnia wejścia w życie noweli.

Zmiana ta może oznaczać ponowny wybór pięciu sędziów TK w miejsce tych, których kadencja wygasa w tym roku. 8 października poprzedni Sejm wybrał już w ich miejsce pięciu sędziów (przeciw czemu było PiS), nie zostali oni dotąd jednak zaprzysiężeni przez prezydenta Andrzeja Dudę, co jest konieczne, by mogli zacząć orzekać.

Zgodnie z projektem kadencja obecnych: prezesa i wiceprezesa TK miałaby wygasnąć po 3 miesiącach od wejścia w życie nowelizacji.

Posłowie PiS pierwszą wersję projektu nowelizacji uchwalonej w czerwcu nowej ustawy o Trybunale Konstytucyjnym złożyli w piątek. Dotyczyła ona m.in. zasad wyłaniania sędziów i od razu spotkała się z krytyką ekspertów. Tego samego dnia projekt został wycofany; PiS tłumaczył to potrzebą wniesienia redakcyjnych poprawek.

W pierwszej wersji projektu proponowano m.in. zapis, że wyboru nowych sędziów TK dokonuje Sejm tej kadencji, w której następuje wygaśnięcie kadencji sędziego, w którego miejsce wybierany jest jego następca. Zgodnie z projektem (w poprzedniej i obecnej wersji) kadencja sędziego rozpoczyna się z dniem złożenia ślubowania wobec prezydenta RP – co następuje w terminie 30 dni od dnia wyboru.

W nowej wersji projektu zaproponowano, że w przypadku sędziów Trybunału, których kadencja upływa w roku 2015, termin na zgłoszenie kandydatów na ich następców „wynosi 7 dni od dnia wejścia w życie niniejszego przepisu”.

Zgodnie z projektem PiS kadencja obecnych: prezesa i wiceprezesa TK miałaby wygasnąć po trzech miesiącach od wejścia w życie nowelizacji. W poprzedniej wersji kadencja obecnego prezesa Andrzeja Rzeplińskiego miała wygasnąć w dniu wejścia w życie nowelizacji, a wiceprezesa Stanisława Biernata – po 45 dniach.

Jednocześnie obecna propozycja PiS stanowi m.in., że prezesa TK powołuje prezydent na okres trzech lat „spośród co najmniej trzech kandydatów przedstawionych przez Zgromadzenie Ogólne” sędziów TK. Dziś prezydent powołuje prezesa spośród dwóch kandydatów, zgłoszonych przez Zgromadzenie Ogólne TK, a jego kadencja nie ma ograniczenia czasowego.

W projekcie zatem zwiększono liczbę kandydatów przedstawianych prezydentowi przez Zgromadzenie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *