Podpisanie porozumienia rządu z górniczymi związkami zawodowymi

W sobotę 17 stycznia 2015r. Premier Ewa Kopacz wraz z dwoma ministrami swojego rządu Władysławem Kosiniakiem Kamyszem Ministrem Pracy i Polityki Społecznej oraz z Włodzimierzem Karpińskim Ministrem Skarbu Państwa w sobotę udali się do Katowic na kolejne rozmowy ze związkowcami.

Po godz. 17 strona rządowa i górniczy związkowcy  podpisali porozumienie dotyczące planu naprawczego dla Kompanii Węglowej.

W obecności premier Ewy Kopacz, ministrów: Włodzimierza Karpińskiego i Władysława Kosiniaka-Kamysza oraz licznego grona związkowców i samorządowców śląskich w Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach, dokument podpisali pełnomocnik rządu ds. restrukturyzacji górnictwa Wojciech Kowalczyk oraz przewodniczący śląsko-dąbrowskiej „Solidarności” Dominik Kolorz.

Dominik Kolorz powiedział, że po wielu bojach udało się uratować kopalnie i miejsca pracy. Dodał, że przed wszystkimi jest jeszcze sporo pracy. Podziękował tym, którzy pracowali przy tworzeniu i opracowaniu dobrego porozumienia. Zaznaczył, że jest ono trudne, lecz jednocześnie dobre, zarówno dla Śląska, jak i dla Polski.

W Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach nad porozumieniem pracowało  zespół trzech związkowych liderów i przedstawiciele rządu: pełnomocnik ds. restrukturyzacji górnictwa Wojciech Kowalczyk, wiceminister skarbu Rafał Baniak i wiceminister pracy Jacek Męcina.

– Porozumienie jest trudne, ale dobre. Przede wszystkim doprowadziliśmy do tego, że program polskiego górnictwa nie jest programem, który jeszcze 10 dni temu był zagrożeniem  likwidacji jego części. Jest to trudny program naprawczy, pewnie nie zdarzy się tak, że kogoś nie będzie boleć, ale najważniejsze jest to że utrzymaliśmy miejsca pracy, najważniejsze jest to że utrzymaliśmy przy życiu zdecydowaną większą, a w zasadzie wszystkie kopalnie, które miał być skazane na szybką likwidację – powiedział Dominik Kolorz przewodniczący śląsko-dąbrowskiej „Solidarności” .

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *