Polsko-Bułgarskie Forum Gospodarcze

Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A. oraz Ministerstwo Rozwoju we współpracy z Krajową Izbą Gospodarczą, a także Ministerstwem Gospodarki Republiki Bułgarii i Ambasadą Republiki Bułgarii w Polsce zorganizowały Polsko-Bułgarskie Forum Gospodarcze przy okazji oficjalnej wizyty w Rzeczypospolitej Polskiej Prezydenta Republiki Bułgarii, gen. Rumena Radeva.

Polsko-Bułgarskie Forum Gospodarcze
Fot. ŚWIECZAK

Witold Słowik, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju RP

Polsko-Bułgarskie Forum Gospodarcze
Fot. ŚWIECZAK

Polsko-Bułgarskie Forum Gospodarcze
Fot. ŚWIECZAKPolsko-Bułgarskie Forum Gospodarcze
Fot. ŚWIECZAK

Polsko-Bułgarskie Forum Gospodarcze
Fot. ŚWIECZAK

Polsko-Bułgarskie Forum Gospodarcze
Fot. ŚWIECZAK

Polsko-Bułgarskie Forum Gospodarcze
Fot. ŚWIECZAK

Polsko-Bułgarskie Forum Gospodarcze
Fot. ŚWIECZAK

Polsko-Bułgarskie Forum Gospodarcze
Fot. ŚWIECZAK

Polsko-Bułgarskie Forum Gospodarcze
Fot. ŚWIECZAK

Andrzej Duda zaznaczył, że kwestie związane z ekspansją gospodarczą polskich przedsiębiorstw oraz promocją polskiego rynku są jednym z priorytetów jego polityki, przede wszystkim zagranicznej. Według niego ograniczanie się do organizacji tego typu forum i spotkań biznesowych byłoby jednak błędem.

– Chcąc podnieść poziom rozwoju wzajemnych relacji gospodarczych do pułapu realnie odpowiadającego z jednej strony potencjałom naszych gospodarek, a przede wszystkim naszym ambicjom, musimy dokonać znacznie głębszych zmian i podjąć znacznie głębsze działania – oświadczył Prezydent.

– Sytuacja gospodarcza Polski i Bułgarii otwiera przed nami dzisiaj bardzo szerokie horyzonty i stwarza wielkie możliwości inwestycyjne. Pozytywna dynamika polskiej gospodarki znajduje wyraz przede wszystkim w lepszej sytuacji na rynku pracy i rosnącym poziomie zamożności polskiego społeczeństwa – mówił Andrzej Duda.

Polsko-Bułgarskie Forum Gospodarcze
Fot. ŚWIECZAK

Polsko-Bułgarskie Forum Gospodarcze
Fot. ŚWIECZAK

Polsko-Bułgarskie Forum Gospodarcze
Fot. ŚWIECZAK

Polsko-Bułgarskie Forum Gospodarcze
Fot. ŚWIECZAK

Polsko-Bułgarskie Forum Gospodarcze
Fot. ŚWIECZAK

Polsko-Bułgarskie Forum Gospodarcze
Fot. ŚWIECZAK

Polsko-Bułgarskie Forum Gospodarcze
Fot. ŚWIECZAK

Polsko-Bułgarskie Forum Gospodarcze
Fot. ŚWIECZAK

Polsko-Bułgarskie Forum Gospodarcze
Fot. ŚWIECZAK

Polsko-Bułgarskie Forum Gospodarcze
Fot. ŚWIECZAK

Jerzy Drożdż,
Dyrektor Biura Współpracy z zagranicą KIG
Polsko-Bułgarskie Forum Gospodarcze
Fot. ŚWIECZAK

Polsko-Bułgarskie Forum Gospodarcze
Fot. ŚWIECZAK

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *