Posiedzenie Kapituły Konkursu „Wielka Osobowość Uniwersytetów Trzeciego Wieku”

W poniedziałek w Pałacu Prezydenckim Małżonka Prezydenta RP Anna Komorowska wzięła udział w  posiedzeniu Kapituły Konkursu „Wielka Osobowość Uniwersytetów Trzeciego Wieku”. W spotkaniu wzięli udział dotychczasowi laureaci tej nagrody – szef Kancelarii Prezydenta RP Jacek Michałowski, Minister Władysław Kosiniak Kamysz, Poseł Michał Szczerba, Jerzy Koźmiński oraz Krystyna Lewkowicz i  Irena Moskal.

Podczas spotkania podjęto uchwałę, która przyznała w III edycji konkursu tytuł i dyplom „Wielka Osobowość Uniwersytetów Trzeciego Wieku”: Hannie Gronkiewicz Waltz (Prezydent M.st. Warszawy), Senatorowi Mieczysławowi Augustynowi i prof. Piotrowi Błędowskiemu (Wiceprzewodniczącemu Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego).

Wręczenie nagród laureatom nastąpi 30 marca w Teatrze Wielkim – Operze Narodowej w Warszawie, podczas II Kongresu Uniwersytetów Trzeciego Wieku.

W tym roku przypada Jubileusz 40-lecia Ruchu UTW – obchody objęła swoim Patronatem Małżonka Prezydenta RP pani Anna Komorowska. Podczas spotkania przedstawiony został ramowy program ogólnopolskich obchodów.

Podczas spotkania poseł Michał Szczerba poinformował zebranych o podjętej 6 lutego br. uchwale Sejmu w sprawie uczczenia pamięci profesor Haliny Szwarc w związku z 40. rocznicą założenia pierwszego w Polsce Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

Posiedzenie Kapituły Konkursu „Wielka Osobowość Uniwersytetów Trzeciego Wieku” fot. ŚWIECZAK

Posiedzenie Kapituły Konkursu „Wielka Osobowość Uniwersytetów Trzeciego Wieku”
fot. ŚWIECZAK

Uniwersytety Trzeciego Wieku (UTW) to przedsięwzięcia edukacyjne skierowane do osób starszych. Mogą one uczestniczyć w wykładach i zajęciach o charakterze oświatowo-kulturalnym, organizowanych przez uczelnie wyższe lub powołane w tym celu stowarzyszenia. Pierwszy Uniwersytet Trzeciego Wieku powstał w 1973 r. przy uniwersytecie w Tuluzie we Francji.

Obecnie w Polsce działa ponad 500 Uniwersytetów Trzeciego Wieku. Oferują różnego rodzaju zajęcia: wykłady, zajęcia artystyczne, sportowe. Z opublikowanego trzy lata temu raportu „ZOOM na UTW”, którego celem była diagnoza środowisk tych uniwersytetów wynika, że są one nie tylko miejscem, gdzie osoby starsze mogą zdobywać wiedzę i rozwijać zainteresowania, są także ważne z powodów społecznych. Dają bowiem seniorom możliwość aktywnego spędzania czasu wolnego, stwarzają możliwości utrzymywania kontaktów towarzyskich i nawiązywania znajomości oraz upowszechniają zasady zdrowego trybu życia. (www.prezydent.pl)

Briefing szefa Kancelarii Prezydenta RP Jacka Michałowskiego i posła Michała Szczerby po posiedzenie Kapituły Konkursu „Wielka Osobowość Uniwersytetów Trzeciego Wieku”.

Posiedzenie Kapituły Konkursu „Wielka Osobowość Uniwersytetów Trzeciego Wieku” fot. ŚWIECZAK

Posiedzenie Kapituły Konkursu „Wielka Osobowość Uniwersytetów Trzeciego Wieku”
fot. ŚWIECZAK

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *