Pracownia Przewrotu Kopernikańskiego, umowa na dofinansowanie podpisana.

31 października 2018 r. W Warszawie podpisano umowę na dofinansowanie budowy zaplecza badawczego Centrum Nauki Kopernik. Budowa ma ruszyć w połowie 2019 roku.

W spotkaniu udział wzięli:

– Adam Struzik – marszałek Województwa Mazowieckiego,
– Hanna Gronkiewicz-Waltz – prezydent m.st. Warszawy,
– Robert Firmhofer – dyrektor naczelny Centrum Nauki Kopernik.

Pracownia Przewrotu Kopernikańskiego (PPK) to nowy projekt infrastrukturalny Centrum Nauki Kopernik, które poszerzy jego dotychczasową działalność o obszar badań i rozwoju. Inicjatywa ta wprowadzi do Polski nową jakość myślenia o edukacji i narzędziach, które służą jej modernizacji. Prowadzone tam prace pozwolą sprawdzić, jakie metody i rozwiązania są najskuteczniejsze, by w toku uczenia się młodzi ludzie nabywali kompetencje, które pozwolą im funkcjonować we współczesnym świecie. PPK łącząc sektor nauki, edukacji i gospodarki w pracach na rzecz powstania innowacyjnych rozwiązań edukacyjnych, wykorzysta światowe osiągnięcia technologii i badań, aby stworzyć produkty i rozwiązania (w szczególności z zakresu STEM – Science, Technology, Engineering, Mathematics) – pomoce naukowe, formaty zajęć, eksponaty, standardy i rekomendacje, które będą wrażliwe na lokalne potrzeby i konteksty. PPK wyposaży sektor edukacji formalnej i nieformalnej w Polsce w rozwiązania, które będą odpowiadały wyzwaniom XXI wieku.
Dzięki współpracy z biznesem i sektorem publicznym, opracowane produkty trafią na rynek komercyjny.

Pracownia Przewrotu Kopernikańskiego będzie otwartą, interdyscyplinarną przestrzenią. Znajdą się w niej laboratoria, wyposażone w sprzęt niezbędny do prowadzenia zajęć biologicznych, chemicznych, fizycznych, mechatronicznych oraz z wykorzystaniem nowych technologii, np. drukarek 3D i VR. Powstanie także duży warsztat konstruktorski z narzędziami do samodzielnego projektowania i budowy różnych przedmiotów. Przestrzeń będzie przystosowana do testowania różnych formatów zajęć w warunkach szkolnych oraz zbliżonych do tych, w których pracują naukowcy. Lustra weneckie i urządzenia rejestrujące pozwolą na prowadzenie obserwacji.

W nowym budynku powstanie także przestrzeń biurowa, showroom, w którym będą prezentowane aktualne projekty PPK, a także foyer, szatnie oraz kawiarnia.

Finansowanie projektu i kolejne kroki
Koszt inwestycji to 65 048 943,24 zł. Jej dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 wynosi 16 765 860,42 zł (netto). M.st. Warszawa przekazało dotację w wysokości 19 390 101,00 zł (netto). Pozostałe środki to wkład własny Centrum Nauki Kopernik, fundusze pozyskane od konsorcjantów oraz sponsorów.

Przetarg na generalnego wykonawcę zostanie ogłoszony w styczniu 2019 r. Rozpoczęcie budowy planowane jest na czerwiec 2019 r. Oddanie budynku do użytkowania planowane jest w połowie 2021 r.

Pracownia Przewrotu Kopernikańskiego (PPK) jest konsorcjum naukowym, założonym przez Centrum Nauki Kopernik (lider), Moje Bambino oraz BeCreo Technologies.

Sponsorami Pracowni są Samsung Electronics, który będzie współrealizować projekty związane z innowacyjnymi technologiami, a także firma Saint Gobain.

Wywiady:
Adam Struzik – marszałek Województwa Mazowieckiego

Robert Firmhofer – dyrektor naczelny Centrum Nauki Kopernik.

Be Sociable, Share!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *