Premier Szydło: nowoczesne górnictwo, mieszkanie +, kolej to priorytety rządu

W ramach przeglądu ministerstw premier Beata Szydło spotkała się w czwartek (26 stycznia 2017 r.) z ministrem energii Krzysztofem Tchórzewskim oraz ministrem infrastruktury i budownictwa Andrzejem Adamczykiem.

Górnictwo ma być mocną gałęzią polskiej gospodarki – mówiła premier Szydło. Górnictwo ma być oparte o nowoczesne technologie oraz ma dawać miejsca pracy i bezpieczeństwo dla Śląska i dla rozwoju energetycznego Polski. Zdaniem szefowej rządu dotychczasowe działania podjęte przez ministra energii Krzysztofa Tchórzewskiego w resorcie przynoszą dobre rezultaty. Nie jest to proces zakończony.

Umówiliśmy się z panem ministrem Tchórzewskim, że do końca tego roku, te podstawowe reformy zostaną zakończone i rok 2018 to już będzie rok, w którym zacznie się rozwijać nowoczesne polskie górnictwo – poinformowała. Będziemy szukać nowych rozwiązań. Mamy również ambitne plany dotyczące zgazowania węgla – powiedziała premier. Ta kwestia jest obecnie w trakcie analiz i badań. Współpraca z instytutami badawczymi, naukowymi i uczelniami ma dać podstawy do tego, by od 2018 roku można było realizować ambitne plany rozwoju nowoczesnego polskiego górnictwa.

Szefowa rządu przypomniała, że minister Tchórzewski zajął się utworzeniem ministerstwa, które było w programie wyborczym ugrupowania rządzącego. Premier podkreślała, że energetyka ma strategiczne znaczenie. To jest również początek inwestycji w energetyce – zapowiedziała premier Szydło.

Chcemy zbudować pierwszą w Europie elektrownię w technologii tzw. czystego węgla przy kopalni Bogdanka – zapowiedział Krzysztof Tchórzewski. Minister energii zapowiedział rozpoczęcie programu pilotażowego, w którym mieliby wziąć udział polscy uczeni, by zaprojektować i spełnić rolę tzw. inżyniera kontraktu, przy budowie elektrowni w technologii czystego węgla (zgazowania węgla). Elektrownia taka miałaby powstać obok lubelskiej kopalni węgla kamiennego Bogdanka. W moim przekonaniu jest to program, który może się udać – mówił Tchórzewski.

Pan minister Adamczyk ma właściwe jedno zadanie: zadanie polegające na konsekwentnym, skutecznym wydawaniu pieniędzy unijnych i realizowaniu inwestycji – mówiła Beata Szydło. Podkreślała, że do tej pory ministerstwo dobrze sobie z tym radzi, bo realizuje projekty, które są już zaawansowane.

Szef resortu infrastruktury i budownictwa ma trzy najważniej cele. Pierwsza rzecz, sztandarowy program Prawa i Sprawiedliwości, „Mieszkanie+”. To jest to zadanie, z którego na pewno pan minister Adamczyk zostanie rozliczony na koniec roku. Pilotażowy program już ruszył. Mieszkania już zaczynają powstawać. Ale to jest dopiero pilotaż – powiedziała premier. Jak dodała program jest ambitny, kompleksowy oraz złożony z kilku programów, które są kierowane zarówno do samorządów, jak i do indywidualnych inwestorów i do inwestorów, którzy budują na systemie wielorodzinnym. To jest ten najważniejszy priorytet dla ministra Adamczyka – zaznaczyła szefowa rządu.

Obok programu „Mieszkanie+” priorytetem dla ministra Adamczyka są inwestycje kolejowe. Jestem usatysfakcjonowana wielkością kontraktacji projektów kolejowych – powiedziała premier Beata Szydło, ale dostrzegam, że konieczny jest tu bardzo silny monitoring i stały nadzór ministerstwa nad tym, żeby te projekty zostały zrealizowane. Szefowa rządu mówiła o doświadczeniach z poprzednich lat i rządów, kiedy pieniądze w polskiej inwestycje na kolejach nie zostały zrealizowane. Gabinet Beaty Szydło stawia sobie za cel, żeby środki, które zostały przeznaczone w tej perspektywie finansowej na inwestycje były zrealizowane.

W 2017 r. nastąpi usprawnienie procedur i realizacji Krajowego Programu Kolejowego, dzięki wprowadzonym w ubiegłym roku zmianom ustawowym. Planowane ogłoszenie przetargów na inwestycje kolejowe o wartości 12 mld zł, w tym rozpoczęcie prac nad nową linią kolejową Podłęże – Szczyrzyc – Tymbark/Mszana Dolna. Przygotowane są także projekty rezerwowe.

Trzecim celem jest realizacja inwestycji drogowych, zarówno tych, które zostały rozpoczęte i inwestycji regionalnych, realizowanych z partnerami. Premier mówiła o dwóch dużych projektach: Via Carpathia oraz Via Baltica, a także o innych inwestycjach, które są realizowane ramach grupy Wyszehradzkiej i porozumieniach z sąsiadami. Istotna będzie również realizacja programów krajowych, w tym programu autostradowego, dróg lokalnych i dróg, które ważne są dla poszczególnych regionów naszego kraju.

Ten program inwestycji drogowych zostanie niebawem również znowelizowany przez rząd. Rząd przyjmie stosowaną uchwałę – zapowiedziała premier Szydło. Obydwa resorty są zaangażowane w długofalowe programy m.in. Plan na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.

W tym roku planowane są przetargi na inwestycje drogowe o wartości 22 mld zł, w tym przetargi na kolejne odcinki Via Carpatia i Via Baltica, a także przetarg na ostatni odcinek A1. W 2017 r. oddamanyc do ruchu będzie 393,4 km dróg krajowych – wartość wydatków na realizację – 14 mld zł. Podpisane będą również umowy na budowę dróg o długości 578,5 km – o wartości 24 mld zł. Planowane jest także rozstrzygnięcie przetargu na elektroniczny system poboru opłat po 2018 r.

Minister Adamczyk zaznaczył, że jednym z priorytetów jest dokończenie autostrady A1 – 80-kilometrowego odcinka Tuszyn-Częstochowa. Zadanie to zostanie zrealizowane ze środków Krajowego Funduszu Drogowego. Szacowany koszt budowy tego odcinka to ok. 3,6 mld zł. Chcemy dokończyć podstawowy szkielet komunikacyjny kraju. Podjęliśmy decyzję o przyspieszeniu realizacji ostatniego, brakującego fragmentu autostrady A1, łączącej północ i południe Polski – mówił szef resortu infrastruktury.

W 2017 r. planujemy skierować do realizacji kolejne odcinki międzynarodowych tras Via Carpatia i Via Baltica. Te szlaki skomunikują regiony Polski Wschodniej, połączą północ i południe Europy – podkreślał minister Adamczyk. To jeden z priorytetowych elementów współpracy z naszymi zagranicznymi partnerami. W zeszłym roku liczba państw wspierających projekt Via Carpatia podwoiła się.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *