Prezydencki projekt zmian w Kodeksie wyborczym

Prezydent RP Bronisław Komorowski na spotkaniu z przewodniczącymi klubów parlamentarnych w dniu 8 stycznia 2014r.przedstawił założenia projektu zmian w Kodeksie Wyborczym. W spotkaniu w Pałacu Prezydenckim wzięli udział: Rafał Grupiński z PO, Mariusz Błaszczak z PiS, Jan Bury z PSL, Leszek Miller z SLD, Janusz Palikot z Twojego Ruchu oraz Jacek Żalek ze Sprawiedliwej Polski.W rozmowach uczestniczyli też ministrowie w Kancelarii Prezydenta RP.

Przedstawiciele klubów otrzymali też dokument zawierający wnioski i rekomendacje dotyczące wyborów samorządowych w 2014 roku. Opracowanie powstało w oparciu o opinie i propozycje, które nadesłane zostały do Kancelarii Prezydenta RP oraz o wypowiedzi z przebiegu seminarium eksperckiego, z udziałem Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego, zorganizowanego 8 grudnia 2014 roku w ramach Forum Debaty Publicznej pt. Wybory samorządowe w 2010 i 2014 roku – praktyczne doświadczenia.

Prezydencki projekt zmian w Kodeksie wyborczym  fot. ŚWIECZAK

Od lewej: Leszek Miller z SLD, Mariusz Błaszczak z PiS, Rafał Grupiński z PO, Janusz Palikot z Twojego Ruchu, Jan Bury z PSL, Jacek Żalek ze Sprawiedliwej Polski
Prezydencki projekt zmian w Kodeksie wyborczym
fot. ŚWIECZAK

Prezydencki projekt zmian w Kodeksie wyborczym  fot. ŚWIECZAK

Prezydencki projekt zmian w Kodeksie wyborczym
fot. ŚWIECZAK

Prezydencki projekt zmian w Kodeksie wyborczym  fot. ŚWIECZAK

Prezydencki projekt zmian w Kodeksie wyborczym
fot. ŚWIECZAK

Prezydencki projekt zmian w Kodeksie wyborczym  fot. ŚWIECZAK

Prezydencki projekt zmian w Kodeksie wyborczym
fot. ŚWIECZAK

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski podpisał i skierował do Sejmu projekt ustawy o zmianie ustawy Kodeks wyborczy.

Dziewięcioletnia kadencja członków PKW, wprowadzenie klasyfikowania głosów nieważnych, możliwość rejestracji pracy obwodowych komisji przez mężów zaufania po zakończeniu głosowania, przezroczyste urny-  zakłada prezydencki projekt zmian w Kodeksie wyborczym.

– Musimy przełamać, pokonać zjawiska kryzysowe związane z przebiegiem zliczania głosów oraz ze sformułowanymi, bardzo daleko idącymi zarzutami, aż po sfałszowanie wyborów samorządowych w Polsce – powiedział prezydent podczas uroczystości w Pałacu Prezydenckim.

Prezydent wymienił proponowane zmiany:

– Wprowadzenie zasady obligatoryjnego informowania wyborców o terminie, systemie organizacji i technice głosowania;

– Przywrócenie w protokołach komisji wyborczych – istniejącej wcześniej, a wyeliminowanej w kodeksie z grudnia 2010 r. – informacji o przyczynach nieważności oddanych głosów. – Chodzi o możliwość osobnego liczenia głosów nieważnych z powodu błędów w technice głosowania oraz tzw. głosów pustych – niepopierających żadnego z kandydatów – wyjaśnił.

– Przyznanie mężom zaufania prawo do rejestrowania dźwięku i obrazu w czasie liczenia głosów i w czasie ustalania wyników głosowania w obwodzie;

– Powrót do jednostronnych kart do głosowania, które okazują się bardziej czytelne i zrozumiałe dla wyborców niż tzw. książeczki czy broszury;

– Wprowadzenie zasady stosowania wyłącznie przezroczystych urn wyborczych;

– Wprowadzenie 9-letniej kadencji sędziów – członków PKW, dotychczas powoływanych na czas nieokreślony;

– Wzmocnienie pozycji przewodniczącego PKW poprzez przyznanie ustawowego prawa do zlecania zadań Krajowemu Biuru Wyborczemu i możliwości wykonywania efektywnego nadzoru nad działaniami PKW.

Prezydencki projekt zmian w Kodeksie wyborczym fot. ŚWIECZAK

Prezydencki projekt zmian w Kodeksie wyborczym
fot. ŚWIECZAK

Prezydencki projekt zmian w Kodeksie wyborczym fot. ŚWIECZAK

Prezydencki projekt zmian w Kodeksie wyborczym
fot. ŚWIECZAK

Prezydencki projekt zmian w Kodeksie wyborczym  fot. ŚWIECZAK

Prezydencki projekt zmian w Kodeksie wyborczym
fot. ŚWIECZAK

Prezydencki projekt zmian w Kodeksie wyborczym  fot. ŚWIECZAK

Prezydencki projekt zmian w Kodeksie wyborczym
fot. ŚWIECZAK

Do pobrania:

  1.  Wnioski i rekomendacje po seminarium eksperckim zorganizowanym 8 grudnia 2014 r. Wybory samorządowe w 2010 i 2014 r. – praktyczne doświadczenia [RTF]
  2. Projekt_ustawy_o_zmianie_ustawy_-_kodeks_wyborczy
  3. Uzasadnienie

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *