Prezydent powołał sędziów w skład PKW

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej na wniosek Prezesa Trybunału Konstytucyjnego, Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego i Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego, postanowieniem z dnia 3 grudnia 2014 r. powołał z dniem 4 grudnia 2014 r. w skład Państwowej Komisji Wyborczej:

1. Wiesława Błusia – sędziego Sądu Najwyższego;

2. Zbigniewa Cieślaka – sędziego Trybunału Konstytucyjnego;

3. Arkadiusza Despota-Mładanowicza – sędziego Naczelnego Sądu Administracyjnego;

4. Wojciecha Hermelińskiego – sędziego Trybunału Konstytucyjnego;

5. Wojciecha Kręcisza – sędziego Naczelnego Sądu Administracyjnego;

6. Sylwestra Marciniaka – sędziego Naczelnego Sądu Administracyjnego;

7. Janusza Niemcewicza – sędziego Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku;

8. Krzysztofa Strzelczyka – sędziego Sądu Najwyższego.

Wręczenia aktów powołania dokonał w imieniu Prezydenta RP w dniu 4 grudnia br. minister Krzysztof Hubert Łaszkiewicz, Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP.
Minister Łaszkiewicz wręczył również akt powołania w skład Państwowej Komisji Wyborczej Wiesławowi Kozielewiczowi – sędziemu Sądu Najwyższego, który powołany został przez Prezydenta RP w skład Państwowej Komisji Wyborczej z dniem 21 listopada 2014r

źródło: prezydent.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *