Prezydent RP podpisał ustawę o zmianie ustawy o Trybunale Konstytucyjnym

28 grudnia 2015 r. Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 22 grudnia 2015 r.  o zmianie ustawy o Trybunale Konstytucyjnym.
– Uważam, że nowelizacja ustawy, którą podpisałem, przyczynia się do wzmocnienia pozycji i sytuacji Trybunału Konstytucyjnego – oświadczył prezydent dziennikarzom w poniedziałek Pałacu Prezydenckim. Wyjaśnił że chodzi o wzmocnienie w znaczeniu odbioru społecznego, ale i w znaczeniu tego, co jest znaczącą rolą Trybunału, czyli orzekania, kierując się względami czysto prawnymi.

 Poinformował, że podjął taką decyzję po analizie tego, co działo się w ostatnim czasie w Sejmie i Senacie i po analizie tych rozwiązań zaproponowanych przez parlament.
 Prezydent powiedział, że nie zgadza się z argumentem, że nowelizacja osłabia Trybunał.
 – Jeżeli mamy zasadę trójpodziału władz, jeżeli decyzje podejmowane przez parlament, wybrany w demokratycznych wyborach, a więc stanowiący wyraz społecznego przeświadczenia, w jakim kierunku powinna iść polska polityka i zmiany ustawowe, mają być szanowane, Trybunał powinien ws. ustaw orzekać w pełnym składzie przy powiększonej większości – zaznaczył prezydent.

Zdaniem prezydenta rozwiązania przyjęte w noweli ustawy o „wzmacniają pozycję i powagę orzecznictwa Trybunału, także w oczach społecznych”.

 – Te zmiany są zmianami istotnymi, ale wierzę, że one przyczynią się do uspokojenia sytuacji – zaznaczył Andrzej Duda.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *