Program prorodzinny Nowoczesnej

Przedstawiając program Nowoczesnej posłanka Paulina Hennig-Kloska poinformowała, że zawiera on sześć punktów, które będą teraz skierowane do konsultacji społecznych, a następnie powstanie konkretny projekt ustawy dotyczącej wsparcia młodych rodzin.

Program prorodzinny Nowoczesnej fot. ŚWIECZAK

Program prorodzinny Nowoczesnej
fot. ŚWIECZAK


– Doszliśmy do wniosku, że największym problemem polskich rodzin jest problem posiadania pierwszego mieszkania – mówiła Hennig-Kloska. Zwróciła przy tym uwagę, że jakiś czas temu zmieniły się regulacje dotyczące niezbędnego wkładu własnego na zakup mieszkania. W efekcie w 2017 r. wkład własny nie będzie mógł być mniejszy niż 20 proc. wartości nabywanej nieruchomości. Hennig-Kloska stwierdziła, że „jest to poziom dla młodych rodzin nie do przeskoczenia” i dlatego Nowoczesna proponuje wsparcie ze strony państwa w postaci uzupełnienia tego wkładu.

Program prorodzinny Nowoczesnej fot. ŚWIECZAK

Program prorodzinny Nowoczesnej
fot. ŚWIECZAK

Dodała, że – według propozycji Nowoczesnej – jeśli rodzina w ciągu 10 lat od otrzymania takiego wsparcia „wzbogaci się” o trójkę dzieci (łącznie z adopcją), to nie będzie musiała tego wkładu oddawać, jeśli natomiast będzie posiadała dwójkę dzieci, to zwrócić będzie musiała 25 proc. otrzymanego wkładu własnego; z kolei jeśli w rodzinie urodzi się tylko jedno dziecko, to do zwrotu będzie 50 proc. otrzymanego wkładu. – W ten sposób promowane będą najbardziej rodziny wielodzietne – podkreśliła posłanka Nowoczesnej.

Paulina Hennig-Kloska Program prorodzinny Nowoczesnej fot. ŚWIECZAK

Paulina Hennig-Kloska
Program prorodzinny Nowoczesnej
fot. ŚWIECZAK

Według szacunków tego ugrupowania rocznie z takiego programu skorzystałoby 50 tys. rodzin, a koszt dla budżetu policzono na 4 mld zł rocznie.

Program prorodzinny Nowoczesnej fot. ŚWIECZAK

Program prorodzinny Nowoczesnej
fot. ŚWIECZAK

Posłanka Nowoczesnej stwierdziła, że kolejnym problemem dla młodych rodzin jest pogodzenie obowiązków zawodowych z obowiązkami rodzicielskimi. Nowoczesna postuluje więc – mówiła Hennig-Kloska – „regulacje umożliwiające młodym rodzicom podjęcie pracy na część etatu w trakcie okresu macierzyńskiego i tym samym wydłużenie tego okresu; ponadto możliwość zapewnienia rodzicom dzieci do 3 lat pracy w niepełnym wymiarze godzin, przy czym państwo mogłoby uzupełniać brakującą składkę emerytalną”.

Propozycja Nowoczesnej zakłada też przerwy lub skrócenie dziennego czasu pracy o ok. 1-1,5 godz. dla matek karmiących.

Kolejny pomysł zakłada opłacanie składek emerytalnych dla opiekujących się dziećmi członków rodziny w wieku przedemerytalnym (do 3 lat przed emeryturą). Jeśli natomiast rodzice zdecydują się na zatrudnienie opiekunki dla dziecka do 3 roku życia, to mogliby liczyć na to, że państwo opłaci składki emerytalne opiekunki i dofinansuje jej wynagrodzenie – do 200 zł miesięcznie.

Nowoczesna proponuje ponadto zwiększenie środków przeznaczonych na tworzenie żłobków i klubów malucha oraz zwiększenie finansowania na utrzymanie dzieci w żłobkach. Program zakłada też możliwość dofinansowania z funduszu socjalnego tworzenia przyzakładowych żłobków lub klubów malucha. Przewiduje też zagwarantowanie miejsca w przedszkolach dla wszystkich 3-latków, obowiązek przedszkolny dla 5-latków oraz darmowe posiłki w przedszkolach.

Jeśli natomiast chodzi o dzieci w wieku szkolnym, to Nowoczesna chce wprowadzić obowiązek zapewnienia dzieciom 8-godzinnej opieki i ciepłego posiłku w szkołach podstawowych, a dzieci z ubogich rodzin miałyby mieć zapewnioną darmową opiekę i posiłek. Dodatkowo szkoły miałyby obowiązek zapewnienia dzieciom opieki w dni wolne od zajęć dydaktycznych.

Inne propozycje zawarte w założeniach programu prorodzinnego przewidują poprawę ściągalności alimentów, m.in. poprzez ściganie dłużników alimentacyjnych z urzędu, a także kampanię społeczną piętnującą takie zachowania, jak niepłacenie alimentów.

– Finansowanie całego tego programu zamyka się kwotą niecałych 8,5 mld zł – podkreśliła Hennig-Kloska.

Dodała, że środki na te propozycje miałyby pochodzić m.in. z likwidacji obecnych ulg na dzieci, a także z dotychczasowego programu Mieszkanie dla Młodych, który – jak powiedziała – „zostałby zastąpiony lepszym wydaniem dopłat do wkładu własnego”.

Program prorodzinny Nowoczesnej fot. ŚWIECZAK

Program prorodzinny Nowoczesnej
fot. ŚWIECZAK

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *