Program „Rodzina 500+” już od kwietnia 2016r.

Premier Beata Szydło podczas konferencji prasowej po posiedzeniu rządu w dniu 1 grudnia 2015r. powiedziała: – Dziś rozpoczynamy wdrażać program „Rodzina 500+” przez konsultacje i dyskusje. (…) Każdy głos padający w dyskusji jest ważny, ponieważ chcemy aby program był skuteczny.

Premier Beata Szydło Program "Rodzina 500+" już od kwietnia 2016r. fot. ŚWIECZAK

Premier Beata Szydło
Program „Rodzina 500+” już od kwietnia 2016r.
fot. ŚWIECZAKPremier przedstawiła „Mapę drogową” wprowadzania programu.
– Program „Rodzina 500+” został przekazany do uzgodnień międzyresortowych, dajemy na to czas 21 dni. Następnie ustawa będzie przekazana do konsultacji społecznych. 21 stycznia 2016 r. kończymy te konsultacje, 28 stycznia projekt zostanie przyjęty przez Komitet Stały Rady Ministrów. Po pracach w Parlamencie i podpisie Prezydenta program zostanie uruchomiony. Będzie to najpóźniej w kwietniu 2016 r. – oświadczyła.

Program "Rodzina 500+" już od kwietnia 2016r. fot. ŚWIECZAK

Program „Rodzina 500+” już od kwietnia 2016r.
fot. ŚWIECZAK

Minister Pracy, Rodziny i Polityki Społecznej Elżbieta Rafalska zwróciła uwagę na korzyści wynikające z wdrożenia programu.

Elżbieta Rafalska Minister Pracy, Rodziny i Polityki Społecznej Program "Rodzina 500+" już od kwietnia 2016r. fot. ŚWIECZAK

Elżbieta Rafalska
Minister Pracy, Rodziny i Polityki Społecznej
Program „Rodzina 500+” już od kwietnia 2016r.
fot. ŚWIECZAK

– Projekt jest niezwykle istotny dla rządu oraz przede wszystkim dla rodzin. Będzie stanowił bardzo ważną część polityki prorodzinnej. Zawiera 2 elementy: pomoc socjalną oraz element wsparcia dla każdej polskiej rodziny, bez kryterium dochodowego. Aż 3,7 miliona dzieci może zyskać w wyniku wprowadzenia programu – stwierdziła.
– Rząd pracuje tak szybko jak jest to możliwe, zachowując jednocześnie rozwagę. Mamy zamiar wykorzystać cały czas przeznaczony na konsultacje społeczne, aby nie było potrzeby szybkiego nowelizowania ustawy – dodała Minister.

Minister Henryk Kowalczyk zapewnił, że najbiedniejsi nie stracą na zmianach wprowadzonych przez program.
– Proszę porównać tylko liczby. Jeśli nawet najbiedniejsi otrzymujący dotychczas zasiłek rodzinny w wysokości 77 zł na dziecko od 0 do 5 lat, albo 106 zł na dziecko od 5 do 18 lat, przy kryterium dochodowym 574 zł, stracą ten zasiłek rodzinny, bo uzyskają 500 zł na dziecko, to czy otrzymanie 500 zł zamiast 77 zł na dziecko jest stratą czy zyskiem? Myślę, że jest to bardzo wyraźny zysk. Zatem proszę nie powtarzać, że ktokolwiek traci – podkreślił Henryk Kowalczyk.

Minister Henryk Kowalczyk Program "Rodzina 500+" już od kwietnia 2016r. fot. ŚWIECZAK

Minister Henryk Kowalczyk
Program „Rodzina 500+” już od kwietnia 2016r.
fot. ŚWIECZAK

Projekt „Rodzina 500+” to system wsparcia rodzin. Świadczenie w wysokości 500 zł będzie wypłacane rodzicom lub opiekunom na każde dziecko do momentu osiągnięcia przez nie 18 lat. Świadczenie ma pomóc częściowo pokryć wydatki na wychowanie dziecka.

W przypadku, gdy ubiegamy się o świadczenie na pierwsze dziecko obowiązywać będzie kryterium dochodowe 800 zł. Jeśli dziecko jest niepełnosprawne kryterium rośnie do 1200 zł. Na drugie i kolejne dzieci próg dochodowy już nie będzie obowiązywać.

Świadczenie wychowawcze otrzymywać mogą rodzice, opiekunowie prawni lub opiekunowie faktyczni dziecka. Jeśli dzieckiem lub dziećmi opiekują się oboje rodzice lub opiekunowie, świadczenie otrzyma tylko jedno z nich.

Jak otrzymać świadczenie 500 zł?
Świadczenie wychowawcze 500 zł będzie wypłacał urząd miasta, gminy, ośrodek pomocy społecznej lub centra do realizacji świadczeń socjalnych. Wniosek o to świadczenie będzie trzeba składać co roku w miejscu zamieszkania. O terminie składania wniosku obowiązkowo informować będzie nas organ wydający świadczenie.

Gdy rodzina będzie ubiegać się o świadczenie na drugie i kolejne dzieci nie będzie konieczności dołączania zaświadczenia o dochodach. Jedynie świadczenie na pierwsze dziecko uzależnione będzie od kryterium dochodowego, a więc co roku trzeba potwierdzić fakt nieprzekroczenia tego progu. We wniosku trzeba podać dane osoby starającej się o świadczenie oraz dane dzieci wraz z dodatkowymi zaświadczeniami i oświadczeniami. Jednocześnie gmina sama będzie pozyskiwała podstawowe dane o dochodach, więc nie trzeba będzie już dołączać tych informacji.

Wnioski będzie można składać przez internet. Świadczenie wychowawcze, tak jak wszystkie świadczenia rodzinne, będzie wypłacane w sposób dogodny dla rodziców, czyli przede wszystkim przelewem na konto lub przekazem pocztowym.

Kiedy świadczenie 500 zł będzie wypłacane?
Projekt niebawem trafi do konsultacji społecznych. Zmiany zwiększą środki rodzin na wychowanie dzieci. Ważne jest, aby głos zabrały wszystkie zainteresowane strony. Konieczne jest także odpowiednie przygotowanie samorządów, które będą zajmować się wypłacaniem świadczenia. Wszelkie prace nad projektem planujemy zakończyć w I kwartale 2016 roku.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *