Przedstawiciele Komisji Weneckiej spotkali się z sędziami Trybunału Konstytucyjnego

13 września 2016 r. w siedzibie Trybunału Konstytucyjnego odbyło się spotkanie sędziów TK z członkami i ekspertami Komisji Weneckiej, przebywającymi w Polsce w związku z przygotowywanym na wniosek Sekretarza Generalnego Rady Europy raportem na temat nowej ustawy o Trybunale.

Przedstawiciele Komisji Weneckiej − Kaarlo Tuori (wiceprzewodniczący komisji), Sarah Cleveland, Thomas Markert i Jean-Claude Scholsen – spotkali się z: Prezesem TK Andrzejem Rzeplińskim i siedmiorgiem Sędziów TK: Wiceprezesem TK Stanisławem Biernatem, Leonem Kieresem, Małgorzatą Pyziak-Szafnicką, Stanisławem Rymarem, Piotrem Tuleją, Sławomirą Wronkowską-Jaśkiewicz i Andrzejem Wróblem. Sprawozdawcom towarzyszyli sekretarz Komisji Weneckiej Thomas Markert i szef [zespołu] Sprawiedliwości Konstytucyjnej Schnutz Rudolf Dürr.

W odpowiedzi na pytania przedstawicieli Komisji Weneckiej Sędziowie TK przedstawili stan prawny i faktyczny wynikający z działań władzy ustawodawczej, wykonawczej oraz z orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego odnoszącego się do ustaw o Trybunale Konstytucyjnym z 2015 i 2016 r. Delegacja Komisji Weneckiej interesowała się m.in. kompetencjami Trybunału do orzekania, sędziami, których status wynika z wyroku TK z 3 grudnia 2015 r.
( K 34/15) oraz przyszłymi pracami Sejmu nad nową ustawą o Trybunale Konstytucyjnym.

Następnie przedstawiciele Komisji Weneckiej spotkali się z trzema Sędziami TK wybranymi w październiku 2015 r. i oczekującymi na złożenie ślubowania: Romanem Hauserem, Andrzejem Jakubeckim i Krzysztofem Ślebzakiem.

Spotkania z przedstawicielami Komisji Weneckiej odmówili, informując o tym w oświadczeniu, Sędziowie TK wybrani przez Sejm VIII kadencji: Zbigniew Jędrzejewski, Julia Przyłębska i Piotr Pszczółkowski oraz Henryk Cioch, Lech Morawski i Mariusz Muszyński.

Opinia Komisji Weneckiej o nowej ustawie o Trybunale Konstytucyjnym ma zostać przyjęta na plenarnym posiedzeniu Komisji zaplanowanym na 14 października 2016r.

Przedstawiciele Komisji Weneckiej spotkali się z sędziami Trybunału Konstytucyjnego fot. ŚWIECZAK

Przedstawiciele Komisji Weneckiej spotkali się z sędziami Trybunału Konstytucyjnego
fot. ŚWIECZAK

Przedstawiciele Komisji Weneckiej spotkali się z sędziami Trybunału Konstytucyjnego fot. ŚWIECZAK

Przedstawiciele Komisji Weneckiej spotkali się z sędziami Trybunału Konstytucyjnego
fot. ŚWIECZAK

Przedstawiciele Komisji Weneckiej spotkali się z sędziami Trybunału Konstytucyjnego fot. ŚWIECZAK

Przedstawiciele Komisji Weneckiej spotkali się z sędziami Trybunału Konstytucyjnego
fot. ŚWIECZAK

Przedstawiciele Komisji Weneckiej spotkali się z sędziami Trybunału Konstytucyjnego fot. ŚWIECZAK

Przedstawiciele Komisji Weneckiej spotkali się z sędziami Trybunału Konstytucyjnego
fot. ŚWIECZAK

Przedstawiciele Komisji Weneckiej spotkali się z sędziami Trybunału Konstytucyjnego fot. ŚWIECZAK

Przedstawiciele Komisji Weneckiej spotkali się z sędziami Trybunału Konstytucyjnego
fot. ŚWIECZAK

Przedstawiciele Komisji Weneckiej spotkali się z sędziami Trybunału Konstytucyjnego fot. ŚWIECZAK

Przedstawiciele Komisji Weneckiej spotkali się z sędziami Trybunału Konstytucyjnego
fot. ŚWIECZAK

Przedstawiciele Komisji Weneckiej spotkali się z sędziami Trybunału Konstytucyjnego fot. ŚWIECZAK

Przedstawiciele Komisji Weneckiej spotkali się z sędziami Trybunału Konstytucyjnego
fot. ŚWIECZAK

Przedstawiciele Komisji Weneckiej spotkali się z sędziami Trybunału Konstytucyjnego fot. ŚWIECZAK

Przedstawiciele Komisji Weneckiej spotkali się z sędziami Trybunału Konstytucyjnego
fot. ŚWIECZAK

Przedstawiciele Komisji Weneckiej spotkali się z sędziami Trybunału Konstytucyjnego fot. ŚWIECZAK

Przedstawiciele Komisji Weneckiej spotkali się z sędziami Trybunału Konstytucyjnego
fot. ŚWIECZAK

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *